Seminar iz BIOkibernetike, 16. januar 2020

Oseba X je, ob 19.25 uri, začela s postopki za BK čiščenje glave – regeneracijo možganov za udeležence seminarja, itd.

V nadaljevanju sem, s pomočjo metode SGBKD, pogledala nekaj zadev, v povezavi s sproženimi BK postopki.

V prvi osmini, ob 19.31 uri, sem pomislila na povrtnine, ki sem jih kupila zase in so zrasle na BK urejeni lokaciji, kjer so aktivirani Alfa žarki. Ta hrana je iz BK vidika že zelo močno zlata, vendar sem vseeno želela tudi to hrano odnesti na poligon, da bi se še dodatno BK obdelala in bi se med sproženimi BK postopki v njo »vpisale« zdravilne BIOenergije - »osebnostno naravnane«, kar je bilo ob prejšnjih srečanjih že videti. Pa je iz nekega razloga ostala v enem avtomobilu (videti je znotraj ogromne zlate škatle, kot se vidi avtomobil za katerega je narejen BK atest). Nekaj hrane in kante z vodo sem imela ob sebi, znotraj Alfa žarka na poligonu v dvorani. Del hrane (zelenjava…) je ostal pa torej v avtomobilu na parkirišču, ki je zraven stavbe, kjer se odvija seminar iz BIOkibernetike. Zanimalo me je, če se ob sproženih BK postopkih slučajno karkoli dogaja s to hrano, ki je ostala v avtomobilu. In se je dogajalo, tako da sem lahko opazovala spet nekaj zanimivega, v povezavi s to situacijo.

V povezavi s tem je, medtem ko se odvijajo BK postopki, videti, da od mene poteka zlata povezava do hrane v avtu, druga zlata povezava pa do tega kar je ob meni. Od hrane, ki je ostala v avtomobilu pa poteka še druga zlata povezava, in sicer je le-ta vidna med hrano in S-ALFA, torej belo - zlatim oblakom, ki je malo višje zgoraj. Ta zlata povezava je tudi približno enkrat širša od tiste, ki poteka od mene, široka je nekje 10-15 cm. V zlati povezavi, ki poteka od mene do gajbice s povrtninami v avtu je videti, da gredo zlate pikice v dve smeri, od mene proti gajbici s povrtninami v avtu, druge pa v smeri od gajbice s povrtninami do mene. Znotraj druge zlate povezave, ki poteka med gajbico s povrtninami (ki je v zlatem ovoju) v avtu in S-ALFA, pa je videti ogromno enega BK dogajanja – znotraj se ogromno svetlega dogaja, zlato svetlika, videti je svetle - zlate pikice in vse skupaj izgleda, da se nekako prepleta in povezuje. Vse dogajanje znotraj te povezave poteka zelo hitro, vse skupaj se hitro premika in šiba sem ter tja. Ob koncu postopkov so v solati videti svetleče zlate pikice, poleg močno zlate barve.

Kot vedno, pa so bile tudi sedaj vidne zlate povezave do vseh Alfa žarkov na poligonu, ki potekajo od zgornje zlate kupole, preko centralnega Alfa žarka, ki ga uporablja oseba X, ki je tudi sprožila ustrezne BK postopke, za očiščenje in oplemenitenje hrane, itd.

Potem, ko je potekala že druga osmina, sem še malo pogledala, če se še karkoli posebnega dogaja v Avstraliji (v povezavi z BK dogajanjem z dne 10.1., ko so bili sproženi postopki za BIOtransfer vseh poginulih živali v požarih). To sem pogledala ob 19.33 uri in videti je, da je BK mehanizem tam še delujoč, vsi Alfa žarki na vseh območjih požarov, ki so bili videti 10. in 11.1., sedaj dosegajo najvišjo vrednost L384, so zelo močno svetli, potekajo neskončno navzgor in navzdol. Višje zgoraj je tudi sedaj videti zlato kupolo. Ko je oseba X začela z BT1 in nato BT2 do neskončno v tej osmini, se povsod, znotraj vseh Alfa žarkov na tamkajšnjih območjih, navzgor dvigujejo črne pikice … Naprej nisem več opazovala.

Pomislila sem še na vse svetovne kontinente in nekako je bilo videti, da se nekaj čisti navzgor, črne pikice, ki se dvigujejo navzgor in nekako v povezavi s tem BK procesom je bilo vmes videti neko črno plast, nekje »v zraku« nad kontinenti.

Ob 19.35 uri, je bila na vrsti 3/8 in ob 19.38 uri je sledila še 4/8.

V peti osmini, ob 19.42 uri, sem pomislila na izvire rek. Na vseh teh lokacijah je sedaj videti bolj ali manj razširjene Alfa žarke.

Ob 19.45 uri se je začela šesta in nekaj minut kasneje še sedma osmina. Ter ob 19.51 uri še zadnja, osma osmina.

Vmes sem hotela pogledati BK dogajanje pri prisotnih, če se kaj vidi ob delovanju BK postopkov, ki jih je sprožila oseba X, pa nisem v tistem trenutku nič videla. Sem pa vse udeležence pogledala še enkrat po zaključenih BK postopkih in je bilo v glavah vseh videti svetlo in pri vseh še močno zlate povezave navzgor, le-te so bile tudi širše kot so videti običajno.

Malo kasneje sem opazovala, ko je oseba X vzdrževala MP33 in je bilo videti, da so se različne svetle barve nekako pripravljale, polnile oziroma krepile, tako nekako znotraj BK mehanizma - Alfa žarkov in potem, ko je oseba X delala preklope AP01-AP33, so vse te različne svetle barve začele delovati, hkrati pa je videti, da se črnina dviguje navzgor po Alfa žarkih, več ali manj. Pred tem in po tem, je oseba X uporabila še metodo BIOtransfer in s tem delom zaključila ob 20.12 uri.

Tudi danes so udeleženci za vajo izvršili več meritev, v sodelovanju z osebo X, ki jim je na koncu podala še pravilne merilne podatke, da so jih imeli za primerjavo s svojimi. Sem pa med to vajo, osebo X tudi malo opazovala, ko je merila. In navzdol so se v presledkih, po zlati povezavi, spuščale zlate kapljice.

Ko smo že zaključili sem še malo pogledala, kako se je BK očistilo in oplemenitilo različno, kar so imeli še ostali udeleženci s seboj. Pogledala sem hrano za psa, katera je bila po srečanju videti zlata z zlatimi pikicami znotraj. Prav tako je bila videti zlata torba v kateri je zapakirana pasja hrana.

Pogledala sem še barvo za premaz lesa čebelnjaka, ki je bila na koncu prav tako videti dobro BK očiščena in oplemenitena. Videti je zlata, z zlatimi pikicami znotraj.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.