Požari v Avstraliji, BIOtransfer za poginule živali

V več mesečnih požarih v Avstraliji je, po poročanju medijev, poginilo na milijone živali. Oseba X je sprožila postopke za BIOtransfer, za vse poginule živali.

10. januarja 2020, ob 21.59 uri, sem pričela s postopki za vzdrževanje domačega Alfa žarka …

Medtem sem pomislila na Avstralijo, če se slučajno tam kaj dogaja, iz BK vidika. In potem sem vmes, nepričakovano dobila BK informacijo - sliko in videla, da se nekaj dogaja in s pomočjo metode SGBKD bolj pogledala. Kot izgleda, je oseba X že sprožila postopke (na podlagi e-pošte, ki ji je bila poslana istega dne, v popoldanskem času), da bi se izvršil BIOtransfer za vse živali, ki so poginile v tamkajšnjih požarih.

Ob 23.29 uri, je na vseh območjih, kjer so (bili) požari, videti razširjene Alfa življenjske žarke, torej Alfa žarke ogromnih premerov. Kakšno minuto kasneje, pa je zgoraj videti še ogromno zlato mrežo, locirano nad celotno Avstralijo.

Potem opazujem naprej. Ob 23.35 uri se vidi, da se vsi Alfa žarki na območjih povezujejo z zlato mrežo. Ob 23.39 uri pa je, zgoraj nad Avstralijo, videti še gromozansko zlato kupolo, ki je zelo močna, zelo močno – jekleno zlata in s katero je povezana zlata mreža. Nad to osnovno kupolo so še ostale zlate kupole, ki se nadaljujejo v neskončnost.

Alfa žarki na območjih se tam, kjer se stikajo, malo prekrivajo eden čez drugega, tako da so znotraj Alfa žarkov čisto vsi predeli na območjih požarov (približno kot na zgornjem zemljevidu).

Zdaj, ob 23.45 uri, se vidi, da se v zgornji kupoli preklapljajo in potem navzdol, znotraj Alfa žarkov, počasi izmenjujejo različne svetle barve.

Malo zatem pomislim na vse poginule živali in na vseh območjih požarov je, »znotraj nekega prostora«, videti ogromno črnih kepic in črnih pikic - BIOparazitov poginulih živali, raznih mikroorganizmov ipd., uničenih rastlin.

Od teh črnih kepic (pomislim na živali) poteka nešteto črnih niti, na vse konce sveta (povezujejo se z ljudmi, ki mislijo na te dogodke). Vsaka taka črna kepica ima pa še eno črno povezavo, ki poteka nekam navzdol, do posmrtnih - telesnih ostankov na tleh …

Zdaj, ko so prisotni Alfa žarki na vseh teh območjih, so te črne kepice nekako »ujete« znotraj Alfa žarkov, razširjenih premerov. Teh črnih kepic in črnih pikic je ogromno …

In sedaj, ob 23.52 uri, so se te črne kepice in pikice začele postopoma, počasi dvigovati navzgor po vseh Alfa žarkih, proti zlati kupoli. Ampak ne vse naenkrat, na vseh lokacijah se je hkrati dvignil navzgor le en del – po ena skupina črnih kepic. Skozi Alfa žarke se je, postopoma izvršil BIOtransfer, se pravi, da so se črne kepice prenesle v « nek drug prostor«, kjer pa so zdaj videti v zlati barvi. Tako, da sedaj na žive BIOsisteme ne morejo več delovati, vplivati kot nevarni BIOparaziti, kar se je predhodno videlo kot temno – črno, črn vpliv.

Potem gledam naprej in navzgor se povsod, po vseh Alfa žarkih, dviguje že druga skupina črnih kepic. In vsakič, ko se ena skupina črnih kepic dvigne po Alfa žarkih, navzgor proti zlati kupoli, v tistem trenutku ta kupola vedno močno zlato zažari.

Ob 23.58 uri se postopki za BIOtransfer še zmeraj vršijo in izgleda, da bo vse skupaj še nekaj časa trajalo. Se pa »zaloge« črnih kepic zmanjšujejo.

Ko je ura 00.04 in tudi še potem ob 00.08, je opaziti, da je »čakajočih« črnih kepic še malo.

Nekaj minut kasneje, ob 00.12 uri, pogledam in videti je, da se je vse sčistilo, izvršil se je BT vseh živalskih in drugih BIOparazitov. Ta ogromna masa BIOparazitov, ki je bila vidna na začetku, se je sčistila. Se pa vidi, da sproti »prihajajo« oz. se nabirajo (in so se tudi že vmes), nove črne kepice, pikice – BIOparaziti, ki nastajajo ob poginu živali itd. Ampak jih hitro potegne navzgor po Alfa žarkih, kjer se nato izvrši postopek za BIOtransfer.

Pomislim še na osebo X. Videti je v jekleno močnem zlatem ovoju in od tega zlatega ovoja poteka širše zlata povezava navzgor. Ta ovoj okoli osebe X, je tako močan in zgoščeno zlat, da se osebe znotraj niti ne vidi. Lokacija, kjer se oseba X nahaja, je videti v močni zlati svetlobi - barvi, zgoraj pa so vidne močno zlate kupole, do neskončnosti. Videti je zlato povezavo od Slovenije do Avstralije.

Ko je ura 00.17, se zgoraj opisani BK procesi še odvijajo, mehanizem BK še vedno deluje na vseh območjih požarov, tako kot prej.

Je pa malo kasneje, ob 00.26 uri, videti še to, da se BK očiščuje ozračje, kjer gori. Videti je, da se BK očiščuje dim, ki je prisoten na vseh območjih požarov. Vidi se, da se dim skozi BK postopke (znotraj Alfa žarkov) zelo prečisti, ker je zdaj videti zlate barve. Sicer je dim, iz vidika SGBKD, videti črne barve.

Ko pomislim na zgoraj opisano dogajanje še ob 00.37 uri, je videti, da se BK postopki za BIOtransfer tam še odvijajo. Vmes se na vseh lokacijah, znotraj zlatih stebrov – Alfa žarkov, izmenjujejo tudi različne svetle barve, ki BK pozitivno delujejo na ozračje. Po tem, zgornjega BK dogajanja, nisem več opazovala.

S svojim vzdrževanjem, domačega Alfa žarka, sem zaključila ob 00.53 uri.

Naslednji dan, 11. januarja 2020, ob 21.43 uri, je bilo videti, da je BK mehanizem v Avstraliji še delujoč, da se odvijajo BK procesi, podobno kot v predhodnem opazovanju.

Vidi se, da se za črne kepice, črne pikice, sproti vrši BIOtransfer, da jih sproti vleče gor po Alfa žarkih. Vse za nazaj, je pa videti čisto, ni več nobene »zaloge« BIOparazitov poginulih živali, itd.

Hkrati se še vedno, v BK pogledu, očiščuje tudi ozračje - dim.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.