BK sanacija vulkanov Etna in Vezuv

Vulkana Etna in Vezuv v Italiji, in sicer pred aktivacijo in po aktivaciji ALFA življenjskih žarkov. Z vidika SGBKD.

22. 8. 2018, popoldan

Pred BIOKibernetsko sanacijo oz. aktivacijo ALFA življenjskih žarkov je BK slika obeh vulkanov sledeča.

Vulkan Etna: Široka črna cev – BETA smrtni žarek širokega premera je viden na lokaciji vulkana, poteka skozi krater in vulkanski kamin oz. glavni kanal, navpično navzgor in navzdol v notranjost Zemlje. Celoten vulkan – vulkanski stožec je viden v temni barvi, vendar ne tako zgoščeno črni, kot je videti BETA smrtni žarek.

Vulkan Etna

Vulkan Vezuv: Skozi krater vulkana poteka izredno širok BETA smrtni žarek, viden v črni barvi. Poteka visoko navzgor in navzdol v notranjost Zemlje. Prav tako je v temni barvi viden celoten vulkanski stožec. Malo bolj oddaljena pokrajina v okolici vulkana je vidna v svetli barvi.

Vulkan Vezuv

Ko so sproženi postopki za aktivacijo ALFA življenjskih žarkov se na obeh lokacijah zelo iskri. Videti je kot bitka med temo in svetlobo, kot da se temne in svetle pikice med seboj „tepejo“.

Aktivacija ALFA življenjskih žarkov je bila istega dne v popoldanskem času zaključena in s tem so bili izklopljeni BETA smrtni žarki.

25. 8. 2018 sem s pomočjo metode SGBKD pogledala situacijo.

Vulkan Etna: Osnovni – centralni ALFA življenjski žarek poteka skozi krater visoko navzgor v neskončnost in navzdol v notranjost Zemlje, skozi vulkanski kamin oz. glavni kanal do „skladišča magme“ in naprej. Je zelo močno zlat, žareče zlat. Okoli tega ALFA življenjskega žarka je videti še skupino ALFA žarkov in vsi se med seboj povezujejo v zlati barvi, ki je vidna na področju vulkana. Ta zlata barva – svetloba se razliva tudi navzven po okoliški pokrajini, in seveda globoko navzdol do „skladišča magme“. Okoli le-tega je videti močan zlat ovoj, od žarka pa se navzven prši še zlat prah, ki prepreda magmo.

Vulkan Vezuv: Aktivirani ALFA življenjski žarek je viden na lokaciji in poteka visoko navzgor v neskončnost in navzdol v notranjost Zemlje (skozi krater, vulkanski kamin oz. glavni kanal in naprej …). Okoli tega ALFA žarka je videti še skupino svetlih stebrov in vse skupaj se povezuje z zlato barvo – svetlobo, ki se razliva po okolici, vulkanski pokrajini in v notranjost vulkana do „skladišča magme“. Okoli tega je videti močno zlat ovoj, močno zlato obrobo, magma pa je prepredena z zlato barvo.

27. 8. 2018

Vulkan Etna: Po celotni okolici se razliva zlata barva. Vsi aktivirani ALFA življenjski žarki na lokaciji so močno svetli in dosegajo najvišjo možno vrednost L384. Sredinski – centralni ALFA žarek je najmočnejši, zelo močno zlat. Ostali, ki so vidni okoli njega so za spoznanje malo manj zlati.

Zlata barva se razliva po celotni okolici, ki pa z oddaljenostjo tudi izgublja na moči, razlivajoča se zlata plast se z oddaljenostjo tanjša in bledi. Proti koncu ni več tako močno zlata, ni več tako zgoščena.

Vulkan Vezuv: Centralni ALFA življenjski žarek, ki poteka skozi krater vulkana, je zelo močno zlat in širokega premera, prav tako so zlati okoliški ALFA žarki, vsi pa dosegajo najvišjo možno vrednost L384. Zlata barva – zlata svetloba se povezuje z okoliško svetlobo, ki je vidna v malo bolj oddaljeni okolici vulkana ter se razliva naokoli.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.