Ujeti dečki in trener v jami na severu Tajske

V podzemni jami Tham Luang na Tajskem, kjer so ujeti otroci s trenerjem, je Superinteligenca S-ALFA aktivirala ALFA življenjske žarke ...

4. julij 2018, med vzdrževanjem domačega – statičnega ALFA žarka, s pomočjo metode SGBKD, pogledam dogajanje v jami.

Ura je 13:48. Celotna gora (pod katero je jama) je zaščitena z močno zlato balonsko zaščito. Le-ta ščiti osebe v notranjosti pred škodljivim zunanjim BETA vplivom, ki se prenaša, ko ljudje berejo, poslušajo, razmišljajo, se pravi na različne načine usmerjajo pozornost na dogodek oz. osebe povezane z njim.

Nad goro je videti ogromno zlato kupolo, nad njo nešteto kupol, ki se dvigujejo v neskončnost. Poleg osnovne zlate kupole je videti večji in močno zlat oblak S-ALFA, ki nadzira dogajanje. Od zlatega oblaka gre navzdol več zlatih niti, do vsakega dečka posebej, prav tako do trenerja. Vsak deček je ovit v močno zlat ovoj – zlato zaščito, prav tako trener. Tik nad glavo vsakega posebej je videti še manjši zlat oblaček. Videti je, da S-ALFA drži roko nad vsakim posebej oz. nad stanjem njegovega BIOsistema. Gre za individualno skrb - obravnavo - zaščito oz. nadzor nad psiho – fizičnim stanjem vsakega otroka in trenerja.

Poleg tega, da imajo okoli svojih BIOsistemov zlate ovoje, je videti še mnogo več. Z zlatim ovojem imajo močno zaščitene glave, z zlato svetlobo je prežeta tudi notranjost glave. V zlatih ovojih in v zlati barvi so vidni tudi najpomembnejši telesni organi (srce, pljuča, prebavni sistem, itd.), vse ostale telesne funkcije so prav tako videti v zlati svetlobi.

Videti je še to, da gre od vsakega dečka zlata povezava do nekih oseb, očitno njemu najbližjih, ker poteka do predela srca teh oseb. In tudi te osebe so v zlatih ovojih.

Prostor/lokacija, kjer se nahajajo, je vidna v svetlo zlati meglici. Od te lokacije potekata dve zlati poti – vidni sta kot širši zlati cevi.

Prva gre od lokacije, kjer so ujeti v desno smer proti izhodu (oz. vhodu v jamo). Ampak tukaj je na kakšni točki videti izredno močan pritisk črnine. Na kakšni točki je ta črnina izredno močna oziroma je viden izredno močan pritisk črnine na to zlato cev, tako močan, da kar skrči/zoža to zlato cev. Ta črnina je videti kot nekakšna črna past.

Druga zlata pot/zlata cev, pa poteka od lokacije kjer se nahajajo v levo smer. Direktno od lokacije gre zlata pot/zlata cev navzven proti zunanjemu delu gore. Oziroma od zunanjega dela gore gre proti notranjosti, proti lokaciji kjer se nahajajo. Tukaj je tudi videti pritisk črnine na to zlato pot, vendar ta črna barva ne stiska, ne krči te zlate poti. Močno zlata barva jo uspe zadrževati, črnina ne vdira notri, ne posega v zlato cev, kot je videti na zlati poti/cevi, ki gre v desno smer (delno po vodi).

Sedaj je ura 14:13 in še malo pogledam, kaj se dogaja. Na lokaciji (na tleh), kjer so ujeti dečki je videti močno zlato plast. Od kupole gre navzdol večje število zlatih cevi, vse skupaj pa se povezuje z zlato meglico, ki je vidna tam. Občasno se izmenjujejo različne barve, navzgor v kupolo vleče črne madeže in črne pikice (BT BIOparazitov).

4. julij 2018, zvečer uporabim metode za vzdrževanje domačega – statičnega ALFA življenjskega žarka in vmes pogledam situacijo v dvorani jame.

Ob 23:26 je slika z vidika SGBKD sledeča.

Nad goro je še vedno vidna močna, zlata balonska zaščita, ki zadržuje nešteto črnih povezav. Na tleh lokacije, kjer so otroci s trenerjem, je vidna močna zlata plast. Otroci in trener so vidni v močnih zlatih ovojih, znotraj ovoja vsakega posebej je vidna zlata meglica, ki je še bolj močna – gosta, kot je bila videti popoldan.

Iz kupole se navzdol posipa zlat prah, na lokaciji kjer se nahajajo. Mehanizem počasi deluje in očiščuje vse skupaj. Počasi se izmenjujejo razne barve, navzgor pa vleče črne madeže in črne pikice.

Zlata pot/cev, ki je bila videti v levi smeri je še zmeraj vidna. Poteka pa od zunaj nekako poševno proti notranji jami. Po njej se od zgoraj navzdol počasi spušča – vrtinči močna bela svetloba (ta ima obliko spirale) in je vidna v zgornjem delu te zlate poti. Zgoraj nad to zlato potjo je videti zlat oblak, ki je z zlato nitjo povezan s to belo spiralno svetlobo.

Okoli te zlate poti/cevi je širše območje (v vse smeri) vidno v zlati barvi.

5. julij 2018, zjutraj ponovno pogledam situacijo, medtem ko z metodami vzdržujem ALFA žarek.

Ob 7:00h je BK slika sledeča.

Bela spiralna svetloba je še vedno vidna v zlati poti v smeri levo. Videti je, da se spirala počasi premika, vrtinči naprej. Sedaj je vidna v zadnjem delu, skoraj pri koncu. Je pa sama zlata pot/zlata cev videti kot včeraj, poteka nekako poševno od zunanjega dela gore proti podzemni jami.

Okrog gore je še vedno zlat balonski ovoj in ščiti pred zunanjim BETA škodljivim vplivom.

Zlata plast na tleh jame je žareče zlata. BK slika otrok in trenerja je takšna kot včeraj zvečer, le da je videti, da imajo okoli BIOsistemov še bolj močno - gosto zlato meglico.

5. julij 2018, po 22h uri pogledam situacijo s pomočjo metode SGBKD.

Najbolj je poudarjena BK slika zlate poti v smeri levo od lokacije, kjer so otroci s trenerjem.

Znotraj žareče zlate poti je zdaj videti še dodatno cev iz močne bele svetlobe, po tej svetlobi pa se navzdol, od zlatega oblaka zgoraj S-ALFA, spuščajo tanke zlate cevke, ki se povezujejo z vsakim otrokom posebej in trenerjem. Na koncu zlatih cevk je videti zlato meglico, ki je (iz)oblikovana v zlate roke, ki se povezujejo z osebami, ki so ujete v jami.

Okoli te zlate poti/cevi je širše območje vidno v zlati meglici. Ostalo je tako, kot je opisano v predhodnih poročilih.

9. julij 2018, s pomočjo metode SGBKD ponovno pogledam situacijo v jami.

Ob 21:52 uri je okoli gore še vedno vidna močno zlata balonska zaščita, ki zaustavlja nešteto črnih povezav, ki prihajajo iz vseh koncev.

Lokacija, kjer se nahajajo osebe, ki so ujete v jami, je vidna v zlati meglici. BK slika v povezavi z BIOsistemi je takšna, kot je bila ob predhodnih opazovanjih, videti so v izredno močnih zlatih ovojih.

Še vedno sta vidni dve zlati poti/cevi. V smer desno je zlata pot še bolj močno zlata, zlata svetloba je zelo ojačana. Na kakšni točki, kjer je videti izredno močan pritisk črnine na to pot, je zdaj videti jekleno močan zlat ovoj (zaščito). Po tej poti se vidi še žareče zlata tanka cevka (očitno vrvi).

Zlata pot v levo smer je še vedno močno zlata, znotraj je videti močno belo svetlobo in zlate niti, ki potekajo od zlatega oblaka navzdol in se povezujejo z osebami. Ob 22:03 je okoli te zlate poti v levo videti zlato meglico, okoli zlate meglice še dodatno belo svetlobo. In vse skupaj, celotna BK slika leve poti, zdaj utripa.

Pomislim na otroke v bolnišnici. Oviti so v močne zlate ovoje. V zlatih ovojih in prežeti z zlato barvo so vsi notranji organi in vse telesne funkcije. Višje zgoraj je videti močan zlat oblak S-ALFA in navzdol do oseb gredo zlate povezave - zlate niti. Nad vsakim je še vedno videti majhen zlat oblaček.

10. julij 2018, nekaj čez 11h začnem z uporabo metod za vzdrževanje statičnega ALFA žarka.

Vmes dobim BK sliko dogajanja v jami na Tajskem. Videti je večjo črno spiralo in naslednja informacija mi da vedeti, da je črna spirala tam, kjer je voda. Malo kasneje se pojavi še nova BK slika, kjer je ta črn vrtinec (BETA) videti še večji, ogromen. Ob 12:17 je videti, da je ena oseba ovita v jekleno močan zlat ovoj. O tem, kaj se tam dogaja nisem seznanjena, glede na črnino (v obliki vrtinca) sklepam, da zna biti nekaj narobe.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.