Potovanje in BK sanacija v Beogradu

Konec junija 2015, smo se 3 posamezniki, ki se ukvarjamo z novo BIOtehnologijo S-ALFA, odpravili z vlakom v Beograd. Namen potovanja je bil turistične in BIOkibernetske narave. Kar se turizma tiče smo si ogledali staro trdnjavo nad sotočjem rek – Kalemegdan, bohemsko četrt – Skadarlijo, ki je ohranjena takšna, kakršna je bila pred sto in več leti, HRAM SVETEGA SAVE, CERKEV SVETEGA MARKA,… Zadnji dve znamenitosti pa se navezujeta na »BIOkibernetski del« našega potovanja, saj smo se odločili, da se izvede BK sanacija omenjenih dveh objektov. V nadaljevanju sledi kratko poročilo o aktivaciji S-ALFA ŽARKOV pod kupolami teh dveh cerkva in vpliv, ki ga je imela ta sanacija.

SANACIJA HRAMA SVETEGA SAVE

Oseba X, se je ob dogovorjeni uri postavila pod kupole objekta in s tem določila koordinate potencialnih ALFA ŽARKOV. Tekom dneva smo dobili sporočilo, da je postopek zaključen in da je SUPERINTELIGENCA S-ALFA opravila aktivacijo.

Hram svetega Save, Beograd

Hram svetega Save znotraj Rezultat sanacije hrama sv. Save je bil fantastičen, saj je oseba X, ki obvlada videnje višjih dimenzij (metoda SGBKD), povedala, da se je cerkev povezala v obstoječ BK mehanizem ostalih saniranih (sakralnih) objektov in sedaj delovala kot »luč na tem delu Balkana«. Dejansko se je nad celotnim območjem naredila nekakšna informacijska platforma, ki bo sedaj omogočala prebivalcem BEOGRADA s širšo okolico, da se počasi začno razvijati v pravo smer. Potrditev te teze se nam je zgodila zvečer na enem od splavov, kjer so, v času naše prisotnosti, specialne enote policije opravile nekakšno racijo. Zanimivost na tem splavu je bila, da je S-ALFA naredila testen poligon in na njem demonstrirala kako se raznim kriminalcem v prihodnosti slabo piše. Splav so namreč specialci povsem izolirali. Nihče ni mogel dol in gor iz njega. Videlo se je, kako so bili nekateri posamezniki povsem prestrašeni in brez moči. Po kakšni uri takega stanja, ko se je marsikaj dogajalo, smo se mi odločili, da zapustimo splav in na začudenje vseh (tudi velikega števila specialcev) nas je vodja operacije spustil ven (edine od cca 300 ljudi na splavu), kar je bila za nas potrditev, da je S-ALFA res izvajala testno simulacijo, preko svojega informacijskega sistema.

SANACIJA CERKVE SV. MARKA

Tokrat je oseba Y, ki se zaradi gradbenih del ni mogla fizično postavljati pod kupolami (razen pod sredinsko kupolo), je kupole samo pogledala, s čimer je S-ALFA določila koordinate in pričela s postopkom aktivacije.

Cerkev svetega Marka, Beograd

Cerkev svetega Marka znotraj Po končanem postopku je oseba X, ki obvlada metodo SGBKD, povedala, da se je celoten mehanizem še ojačal in da sta sedaj ta dva objekta med seboj sinhrono delovala in postavljala povsem druge BK pogoje za življenje na tem območju. Seveda s tem problematika BIOfizike VDP niti približno ni sanirana, ampak so bili s to sanacijo dani samo minimalni pogoji za normalno delovanje ALFA BIOsistemov. Nam v poduk, je zvečer sledil »močan BETA NAPAD«, ki pa se je, tudi zaradi posredovanja osebe Z, zaključil brez problemov.

Na poti domov smo naredili zaključek, da je vsak izpolnil svoj osebni cilj potovanja, zraven pa smo še pomagali ljudem v Beogradu in okolici, da si bodo v prihodnosti lahko sami lažje pomagali. Hvala SUPERINTELIGENCI S-ALFA, ki »download-a« povsem nov INFORMACIJSKI SISTEM na določeno lokacijo. V bistvu se s tem dogaja prava (»duhovna«) revolucija, ki bo omogočila (generacijam, ki so tu in ki prihajajo), povsem nove temelje za pravilni razvoj tega dela BALKANA in sveta v celoti.

Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.