BIOstatus Zemlje in Lune

Oseba X nas je, o sproženih BK postopkih za zviševanje BIOstatusa Zemlje in Lune, sproti obveščala, tako da smo lahko, s pomočjo metode SGBKD, spremljali dogajanje.

Največkrat sem šla takrat vzdrževati domači, statični Alfa življenjski žarek, z osem-kotnimi piramidami in vmes s SGBKD opazovala dogajanje. Če sem pa kdaj Alfa žarek vzdrževala (ter si hkrati v BK pogledu očistila še svoj BIOsistem) pred kratkim, sem pa potem, pred opazovanjem s SGBKD, naredila samo osnovno metodo G-Alfa 1,2,3,4, na Alfa žarku, zatem še metodo BIOtransfer ter preklope AP01-AP33 in še enkrat BIOtransfer ter osnovno metodo G-Alfa 1,2,3,4. In, ko sem gledala, sem bila na lokaciji statičnega Alfa žarka. Običajno si aktiviram še dinamični Alfa žarek.

Med opazovanjem sem večkrat pogledala tudi sebe. Vedno je bilo videti zlat ovoj okoli mojega BIOsistema in to, da je, z močno zlato barvo, še posebno zaščitena moja glava, iz nje pa poteka zlata povezava navzgor.


Ponedeljek, 4. NOVEMBER 2013

Zanima me, če se kaj dogaja v povezavi s spreminjanjem BIOstatusa Zemlje in s SGBKD malo pogledam. Ura je 23.20, nekje višje zgoraj sta vidni dve plasti zlate barve. Prva je svetlo zlata, druga, ki je nad njo, pa močno zlate barve. Opazujem naprej. V kraju mojega bivanja ta večer dežuje in videti je, da se dogaja nekaj zelo zanimivega. Dež je sicer videti temen – črne barve, z vidika SGBKD, a ko prehaja skozi obe zlati plasti se BK očiščuje, očisti in vse te dežne kapljice, ki zdaj padajo navzdol, so videti zlatih barv. Kako lepo je to videti.

In, ko sem mislila, da je to vse, se je vse šele začelo.

Ura je polnoč. Proti Zemlji, iz vseh strani, leti nešteto tankih zlatih puščic. Ko se zapičijo v Zemljo, se iz vsake razprši zlata barva. Vsa ta zlata barva se zdaj vrtinči znotraj našega planeta.

Zemlja ima okrog dva zlata ovoja. Prvi je notranji in je svetlo zlate barve, sledi drugi – zunanji, ki je močno zlate barve.

Čez približno 15 minut je znotraj našega planeta vidna nekakšna spirala. Pogledam bolj natančno in je videti tako, kot bi BIOšablone, ki jih kot pripomoček uporabljamo za izvajanje BK metod, spremenili v tri-dimenzionalno obliko (izgleda kot večbarven vrtinec - spirala) in to povečali glede na Zemljino prostornino. Ta večbarven vrtinec - spirala se vrtinči in kot magnet vleče nase vso črnino iz Zemljine notranjosti. Črnina se znotraj barv v spirali kar razkroji. V BK smislu se čisti notranjost planeta (vse Zemljine plasti, zunanje in notranje jedro, vode in tako dalje.)

Vidi se debelejša zlata cev, ki povezuje večbarven vrtinec - spiralo z belo svetlobo, ki je vidna visoko zgoraj.

Zdaj se je večbarven vrtinec razširil in situacija je ravno obratna. Zdaj je Zemlja znotraj večbarvnega vrtinca, ki jo je zaobjel. In zdaj se v BK smislu očiščuje čisto vse, kar je okrog Zemlje in na njej (ozračje – atmosfera, zrak, oblaki, narava, itd.). Večbarven vrtinec na veliko srka vase črnino in jo uničuje.

Tudi na Luni se dogaja nekaj podobnega. Med Zemljo in Luno je vidna zlata povezava.

Ura je 00.24 in večbarven vrtinec se je zmanjšal, sedaj je zopet viden znotraj našega planeta. Vse se BK čisti tako kot prej.

Malo kasneje se vidi močna, zlata kupola nad Zemljo in le-ta vleče črne pikice visoko navzgor, kjer se postopki odvijajo naprej – poteka BIOtransfer BIOparazitov.

Zdaj se počasi vse skupaj zaključuje. Zemlja je vidna v zlati barvi.

Oseba X nam je kasneje posredovala podatek, da je zdaj BIOstatus Zemlje 13.


Četrtek, 7. NOVEMBER 2013

Ob 8.08 uri, oseba X sporoči, da bo danes Superinteligenca S-ALFA aktivirala BIOstatus Zemlje na 14. Začelo se je zjutraj, ob 8. uri.

Ob 9.00 uri sta okoli Zemlje vidna dva zlata ovoja. Tisti notranji je svetlo zlate barve, zunanji je močno zlate barve.

Kasneje je okoli Zemlje videti veliko močno zlatih oblakov – nekakšnih zlatih baz. Iz njih je proti Zemlji speljanih ogromno zlatih cevi, po katerih v zlato zaščito, ki je okoli Zemlje, doteka zlata barva - svetloba. Vse skupaj izgleda, kot da se počasi ustvarjajo pogoji za izvršitev določene naloge.

Oba zlata ovoja, ki sta videti okoli Zemlje se krepita in še vedno napajata z zlato barvo.

Ob 9.30 uri je videti, da se zlata barva - svetloba iz teh dveh zlatih ovojev počasi preliva v notranjost Zemlje.

Malo kasneje je znotraj Zemlje viden ogromen večbarven vrtinec. Znotraj Zemlje čisti črnino, tako da jo vleče vase in razkraja.

Zdaj se je večbarven vrtinec razširil navzven in BK se očiščuje vse okrog Zemlje. Okoli 9.45 ure, je večbarven vrtinec zopet viden znotraj Zemlje.

Ob 10.01 uri oseba X sporoči, da je sedaj BIOstatus Zemlje 14. Ob 11.55 uri bo začetek stabilizacije, trajala bo eno uro.

Nekaj minut čez 12. uro, je Zemlja okrog in okrog prepredena z zlatimi nitmi. Izgleda tako, kot bi bila znotraj ogromnega zlatega klobčiča volne. Iz zlatih niti, v katere je zavita Zemlja, se vanjo posipa zlat prah. Zaznati je, da le-ta omogoča, da se »nove energije« na Zemlji umirjajo in izravnavajo ter se želijo zasidrati znotraj planeta.

Iz Zemlje je vidna močna povezava v belo svetlobo visoko zgoraj. Naprej nisem opazovala.

Ob 13.04 uri, oseba X sporoči, da je stabilizacija S1, za BIOstatus Zemlje 14, končana.


Petek, 8. NOVEMBER 2013

Oseba X, ob 17.18 uri, sporoči, da je začetek BIOstatusa Zemlje na 16 in Lune 1.

Ura je 17.45. Oseba X je videti v močno zlati barvi – svetlobi, celoten BIOsistem je zlate barve. V glavi je vidna žareče zlata barva, prav tako je vidna močna zlata barva okoli glave. Vidi se več zlatih povezav, ki iz glave osebe X potekajo visoko navzgor, do močne belo – zlate svetlobe.

Ob 17.47 uri se na Luni BK čiščenje odvija zelo intenzivno. Večbarven vrtinec je viden v Luni. Kmalu zatem je vidna Luna znotraj ogromnega večbarvnega vrtinca. Okrog Lune je viden širši in svetlo zlat ovoj. Od Lune se daleč navzven širi neskončno zlatih niti.

Luna in Zemlja sta povezani z zlato povezavo.

Okrog Zemlje so vidne zlate baze. Iz njih po mnogoštevilnih ceveh teče zlata barva - svetloba v ovoja, ki sta okoli Zemlje. Vsaka zlata baza, ki je vidna okrog našega planeta, ima močno zlato povezavo navzgor v belo – zlato svetlobo. Vsak najmanjši delček, ki sestavlja to zlato barvo, ima tanko zlato povezavo navzgor. Vsak tak delček nosi v sebi neke posebne značilnosti, lastnosti.

Črna barva je zelo močno skoncentrirana okrog zunanjega in močnejšega ovoja, ki je viden okoli Zemlje.

Ob 18.11 uri je večbarven vrtinec viden znotraj Zemlje in v BK smislu čisti črnino. Čez nekaj časa je vidna Zemlja znotraj večbarvnega vrtinca, sedaj se BK čisti tisto kar obdaja Zemljo in kar je na njej.

Ob 18.50 uri ogromno črnih pik potuje navzgor v kupolo – poteka BIOtransfer BIOparazitov.

Počasi se vse zaključuje. Ob 19.25 sta okoli Zemlje in Lune vidna zlata ovoja.


Petek, 8. NOVEMBER 2013

Okoli 23.30 začnem z vzdrževanjem Alfa žarka in kasneje, v nadaljevanju noči, s SGBKD pogledam, če se dogaja kaj v povezavi z zviševanjem BIOstatusa Zemlje in Lune.

Ob 00.13 uri je, v vsakem BIOsistemu na planetu, videti večbarven vrtinec (gledam ljudi). Na tak način, kot se v BK smislu čistita Zemlja in Luna, se čisti v glavah (v možganih) ljudi. Pri nekaterih se je večbarvna spirala (večbarven vrtinec) vnesla v BIOsistem v celoti, pri nekaterih le delno. BK čiščenje poteka zelo različno, pri enih bolj intenzivno, pri drugih spet bolj blago, odvisno od posameznega BIOsistema.

Okoli 00.30 ure, je vidna obratna situacija. Večbarven vrtinec se je razširil in glava vsakega posameznega BIOsistema je sedaj vidna znotraj le-tega. Pri vsakem BIOsistemu posebej se v BK smislu čisti predel okrog glave. Vidi se nešteto zlatih niti, ki potekajo iz ljudi (in tudi drugih BIOsistemov) v ogromno zlato kupolo, ki je vidna nad Zemljo.

Pomislim na družinske člane osebe X in vsi so videti v neverjetno močnih zlatih ovojih.

Sedaj se vidijo različne svetle barve, ki se iz kupole razlivajo navzdol na planet in v BK smislu se čistijo vsa živa bitja. Ura je 00.36 in sedaj je videti, da navzgor v kupolo vleče nešteto črnih pik, poteka BIOtransfer BIOparazitov. Kupola nad Zemljo je še bolj zlata, prav tako tudi ostale, ki se nadaljujejo navzgor v neskončnost.

Ura je 00.43 in počasi se vse zaključuje. BIOstatus Zemlje se je najverjetneje spremenil na 17.


Sobota, 9. NOVEMBER 2013

Oseba X nam, ob 9.21 uri, sporoči, da se je začel postopek za zviševanje BIOstatusa Zemlje na 18 in Lune na 3.

Ob 10.12 uri se vidi, da se »zadeve« še pripravljajo. Oba zlata ovoja, ki sta vidna okoli Zemlje se krepita, napajata z zlato barvo - svetlobo iz zlatih oblakov, nekakšnih baz, ki so vidne okrog našega planeta. Zlata barva se pretaka iz vsake baze do Zemlje, po takih zlatih ceveh. Oba Zemljina ovoja sta močnejša kot v preteklih dneh.

Tudi pritisk črnine na zunanji ovoj je močnejši, kot v prejšnjih dneh. Ura je 10.18 in v tem trenutku sta se oba ovoja še bolj ojačala in razširila.

Zdaj se zlata barva, ki se je zbirala v obeh ovojih preliva v notranjost Zemlje. In zdaj se znotraj Zemlje močno vrtinči. Nase vleče črnino, ki je znotraj planeta.

Sedaj pa je vidna obratna BK slika. Zemlja je videti znotraj večbarvnega vrtinca, ki BK čisti vse okrog nje in na njej. Vidi se še, da večbarvna spirala »izstreljuje« v vesolje večje zlate krogle, ki se tam razpočijo in od njih se daleč naokrog razprši zlat prah.

Med Zemljo in Luno je zlata povezava. Podobno kot na Zemlji se dogaja tudi na Luni. Zdaj je okoli Lune viden močan zlat ovoj, v notranjosti pa zlata barva, ki v BK smislu »ureja zadeve« v pozitivni smeri.


Nedelja, 10. NOVEMBER 2013

Oseba X nam, ob 20.23 uri, sporoči, da se je začel postopek za zviševanje BIOstatusa Zemlje na 21 in Lune na 6.

Znotraj območja Slovenije je videti kot večbarven vrtinec. Ravno takšna je situacija v vsaki posamezni državi na našem planetu. V Sloveniji je ta večbarven vrtinec najmočnejši. Vendar zadeva deluje v vsaki državi malo drugače, glede na situacijo, večbarven vrtinec je »vsebinsko« prilagojen na vsako posamezno državo. V BK smislu se čisti območje vsake posamezne države.

Tudi v vseh BIOsistemih na Zemlji je še zmeraj videti take večbarvne vrtince, ki v BK smislu čistijo BIOsisteme. Posebno močno čiščenje poteka pri ljudeh (v glavah), prav tako tudi v celotnem telesu.

Takšna je BK slika sedaj.

Ob 21.02 uri vidim, da se pripravlja nova sprememba. Zlata ovoja, ki sta vidna okoli Zemlje, se napajata z zlato barvo - svetlobo, ki prihaja iz zlatih oblakov – baz, ki so okrog našega planeta.

Ura je 21.15 in v tem trenutku se zlata barva - svetloba iz obeh Zemljinih ovojev preliva v notranjost Zemlje. Ta zlata barva je bolj gosta oziroma vsebinsko bolj polna, kot v prejšnjih dneh in močnejše zlate barve.

Sedaj je viden večbarven vrtinec znotraj Zemlje. Zelo, zelo hitro se znotraj vrtinči. Po nekaj obratih se zlata barva bliskovito, z veliko močjo razlije od Zemlje navzven, po našem osončju, morda celo dlje. In v naslednjem trenutku so omenjeni barvni vrtinci vidni v vseh bližnjih planetih, v vsaki zvezdi.

Oseba X je v neobičajno močnem, zlatem ovoju. Jaz takega še nisem videla (morda pri sredici jedrskega reaktorja na Japonskem). Zlata svetloba okoli osebe X je zelo gosta. Lokacija na kateri se sedaj nahaja, kar žari v močni zlati svetlobi.

Slovenija je v zelo močni zlati svetlobi.

Planeti, zvezde se BK čistijo po takem postopku kot je opisan za Zemljo, v predhodnih poročilih. Najprej znotraj, nato še vse, kar je na oziroma okrog njih.

Ko čez čas spet pogledam vidim, da so aktivirani postopki za BIOtransfer BIOparazitov, tako kot na Zemlji in Luni, tudi na vseh ostalih planetih, zvezdah. Na Luni in ostalih planetih izgleda, da se vrši zelo malenkosten BIOtransfer, je pa vseeno videti ta postopek. Tudi ko se BK čisti Luna se dogaja podobno kot na Zemlji, čisti se Luna kot planet, in tako, kot naš planet Zemlja.

Zemlja je z Luno in ostalimi planeti, zvezdami povezana z zlatimi nitmi, okrog vseh pa so vidni zlati ovoji.

Oseba X kasneje sporoči, da se je zaključil postopek za BIOstatus Zemlje 21 in Lune 6 ter BIOstatus Zemlje 22 …


Ponedeljek, 11. NOVEMBER 2013

Ob 17.48 uri, oseba X sporoči, da je začetek aktivacije za BIOstatus Zemlje 23 in Lune 8.

Ob 18.50 uri vidim le zelo gosto zlato svetlobo, ki počasi, narahlo valovi. Nič drugega. Nekako izgleda, da ta gosta zlata barva - svetloba obkroža Zemljo in jo hkrati prepreda. Trenutno ne vidim nič drugega. Pomislim na Zemljo in na BK dogajanje iz prejšnjih dni, pa zdaj ni nobene druge slike, kot le vidna, izredno gosta, zlata barva. Torej opazujem to in čakam, če bo še karkoli drugega. Čez kratek čas se pojavi rdeča barva, in zdaj je vidna samo ta rdeča barva - svetloba. Ne zmorem pa določiti ali se zgoraj omenjena zlata barva spremeni v rdečo ali gre za dodaten ali drug pojav.

V rdeči barvi je videti ogromno zlatih pikic.

Potem opazujem to rdečo svetlobo in kar naenkrat se, na neko črno podlago, nanizajo nekakšni majhni beli znaki – vsakega sestavlja ena navpična bela črta in nekaj manjših – vodoravnih črtic, ki so ena nad drugo, čez navpično belo črto. Ti znaki so se nanizali pa samo na eno stran celotne slike. Zaznam, da predstavljajo okostja BIOsistemov na Zemlji (kot izgleda ljudi). V nadaljevanju opazujem kaj se dogaja pri ljudeh.

Sedaj je čutiti neverjetno umirjenost – mir v ozračju, v BK pogledu. Sedaj je BK slika bližja in vidi se, da se v okostja ljudi nekaj »vpisuje«. V kosti vodi tanka zlata nitka in vidi se, da zlata barva, morda zdravilne BIOenergije, po drugi strani pa se zdi, da nekakšne informacije ali kode – ali pa oboje, težko je določiti, »tečejo« v okostje. Ob tem vpisovanju je v ozračju močno zaznati neverjetno, posebno (nadnaravno) zbranost in mir. Ni zaznati nobenih motenj, le veliko koncentracijo in zbranost. Morda to omogoča izredno močna in gosta zlata svetloba iz začetka poročila. Čuti se velika previdnost pri tem BK dogajanju. Zaznati je, da vse skupaj poteka v zavedanju, da mora biti naloga izpeljana pravilno, natančno, da ne sme priti do napak. Močno se še čuti, kot da bi to vpisovanje nekdo (ali nekaj) zelo skrbno nadziral.

Sedaj je okrog kosti vidna tanka plast zlate svetlobe.

Ob 19.18 uri so vidni zlati ovoji okoli vsakega posameznega BIOsistema (oziroma okostja) in zaznati je, da je ta zlat ovoj namenjen temu, da se ta zlata barva oziroma vse, kar se je vpisalo v kosti, nekaj časa (ali pa za vedno) obdrži znotraj. V skeletu BIOsistemov je videti različne odtenke zlatih barv, pri nekaterih svetlejše, pri nekaterih močneje zlate.

Zdaj se vse skupaj BK čisti z večbarvnim vrtincem znotraj in okrog Zemlje, podobno kot v predhodnih poročilih, samo hitreje. Ob 19.28 uri je videti, da se vrši BIOtransfer BIOparazitov.

Ob 19.51 uri, oseba X sporoči, da je aktivacija BIOstatusa Zemlje 23 in Lune 8, končana.


Petek, 16. NOVEMBER 2013

Oseba X, ob 19.29 uri, sporoči, da je začetek aktivacije BIOstatusa Zemlje na 24 in Lune na 9.

Ura je 20.30. Na zlate baze, ki so bile ves ta čas vidne okoli Zemlje, so zdaj pripete neke dodatne baze modre barve, kot nekakšne cisterne z modro barvo.

Iz teh dodatnih baz gredo tanke modre niti v osnovne baze zlatih barv, ki so bile do zdaj vidne okrog Zemlje. Iz zlatih baz potujejo te modre nitke naprej v zunanji ovoj Zemlje in tam se počasi razpletajo v zelo gosti zlati barvi. Sedaj te modre niti prehajajo - potujejo v notranji ovoj Zemlje. Nekaj časa se tam razpletajo, potem se širijo naprej. Zdaj so vidne znotraj Zemlje, prepredajo njeno notranjost.

Ob 20.38 uri modre niti močno ovijajo Zemljo. Ob vsem tem dogajanju je čutiti popoln mir.

Modra barva je ovila vsa živa bitja, vse BIOsisteme na Zemlji, celo vsak virus, bakterijo ipd.

Ob 20.41 uri je vidna modra barva znotraj vseh živih BIOsistemov.

Ob 20.44 uri pa vidim, da sta Zemlja in Luna povezani z zlato povezavo.

Zdaj, ob 20.47 uri, pogledam bolj natančno v BIOsisteme (ljudi) in videti je, da je vsaka najmanjša celica v telesu ovita z modro barvo.

Vidi se nešteto tankih zlatih niti, ki od vsakega BIOsistema potekajo visoko navzgor.

Zdaj se je modra barva razširila po žilah (gledam BIOsisteme ljudi). Nekaj se dogaja v povezavi s krvjo. Znotraj te modre barve v ožilju, poteka po sredini žil tanka, zlata nit. Iz te zlate niti se majčkeni zlati delčki pršijo v kri, izgleda, da se nekaj »vpisuje« v kri. Malo kasneje se ti mali zlati delčki vrtinčijo znotraj žil, nato se združijo in prepletejo med sabo. In sedaj se je to dogajanje znotraj žil ustavilo.

Okrog 21.10 ure se vidi, da zlate niti zapuščajo ožilja in modra barva počasi izginja.

Malo kasneje se vse čisti z večbarvnim vrtincem (Zemlja, BIOsistemi …), po takem postopku, kot je opisan v predhodnih poročilih, samo mnogo hitreje. Sledi BT BIOparazitov.

Ob 21.32 uri, oseba X sporoči, da je BIOaktivacija Zemlje 24 in Lune 9 končana.


Nedelja, 17. NOVEMBER 2013

Oseba X, ob 19.33 uri, sporoči, da se je začela aktivacija BIOstatusa Zemlje na 25 in Lune 10.

Ob 20.26 uri sta vidna oba zlata Zemljina ovoja, notranji, ki je svetleje zlat in zunanji, ki je močno zlate barve in gostejši. Danes pa izgleda, kot da ima Zemlja še dodatni, tretji ovoj, ki pa je iz rdeče barve in ta rdeča barva je vidna za ali nad drugim - zunanjim ovojem.

Ura je 20.28 in zdaj se vidi, da rdeča barva prehaja skozi drugi in prvi ovoj proti Zemlji.

Na področju Zemlje se je iz rdeče barve ustvarilo nešteto malih vrtincev (majčkenih rdečih spiral), ki se zdaj vrtinčijo. Znotraj teh malih rdečih spiral, je videti zlate pikice. Male rdeče spirale so zdaj vidne poleg vsakega BIOsistema na našem planetu. Opazujem kaj se dogaja pri ljudeh.

Zlate pikice znotraj rdečih spiral so se zdaj, z zlatimi nitkami, povezale z vsakim telesom. Pogledam bolj natančno in vidim, da so zlate nitke povezane z žlezami v telesu. Po teh zlatih povezavah, rdeča barva iz spirale, počasi teče v posamezno žlezo v telesu.

Ob 20.35 uri, je videti, da rdeča barva zdaj BK čisti vsako posamezno žlezo in popravlja stanje in pripravlja pogoje za nadaljnje postopke. Malo kasneje rdeča barva še zmeraj doteka v žleze in BK čisti črnino znotraj žlez. Ko rdeča barva teče po zlatih nitih, se dodatno napolni z dobrimi »energijami« - vsebinami.

Zdaj se vidi, da po zlatih nitih, ki so še zmeraj povezane z zlatimi pikicami v rdeči spirali, v žleze potujejo snopi goste, močno zlate barve. Zlata barva je zdaj znotraj vsake žleze, znotraj rdeče barve in se vrtinči ter navzven – v notranjost vsake žleze prši zlat prah. Le-ta pa je ustvaril zlat ovoj okoli vsake žleze. Tudi znotraj žlez so se te drobne zlate pikice zasidrale.

Zdaj se je postopek ustavil in rdeča barva se odmika nazaj od koder je »prišla«. Iz žlez so odstranjene tudi zlate niti. Okoli vseh žlez so zdaj vidni zlati ovoji, znotraj pa zlata barva. In v vsaki še nekaj žareče zlatih pikic.

Ob 20.49 uri so vidni večbarvni vrtinci, ki čistijo BIOsisteme. Najprej znotraj, nato še okrog.

20.51 je sedaj in znotraj žlez se žareče zlate pikice premikajo in spuščajo iz sebe zlat prah. Na nekaterih delih spustijo več zlatega prahu, izgleda da tam, kjer so celice bolj poškodovane.

Ura je zdaj 20.53 in rdeča barva je vidna okrog ali nad Zemljo in dobro se vidi, da se umika nazaj v kupolo, v spodnji del, kateri je videti, kot da je vanj vpeta BIOšablona, ki jih uporabljamo za izvajanje metod BK, ali nekaj zelo podobnega. Rdeča barva, kot da se je »pospravila« nazaj na svoje mesto v kupoli.

Hitro se BK čisti Zemlja, znotraj in zatem okrog. Ob 21.04 uri se odvija BIOtransfer BIOparazitov.

Ob 21.17 uri, oseba X sporoči, da je BIOaktivacija Zemlje 25 in Lune 10 končana.

Ob opazovanju s pomočjo metode SGBKD se običajno sliši tudi tanko piskanje in/ali šumenje. In ne samo takrat.


Sreda, 20. NOVEMBER 2013

Ob 07.34 uri, oseba X sporoči, da je začetek BIOaktivacije, Zemlja 26 in Luna 11.

Že zjutraj, okoli 6.45 ure, se je videlo, da je kupola, ki je nad našim planetom, spuščena bolj nizko kot po navadi. Tudi Superinteligenca S-ALFA je zelo blizu. »Ozračje« je nekako drugačno, bolj mirno kot je običajno, v BK pogledu.

Ob 8.19 uri, je nad Zemljo viden gromozanski vrtinec zelene barve. Počasi se vrti in se hkrati vnaša v Zemljo. Zdaj je zelen vrtinec viden v notranjosti našega planeta. Velikost tega zelenega vrtinca je prilagojena na Zemljino prostornino.

Ura je 8.22 in znotraj Zemlje je sedaj videti nešteto vodoravnih zelenih niti, po sredini vsake poteka še tanjša zlata nitka. Sedaj pa so se te zelene niti razcepile – razdelile na nešteto malih koščkov. Iz vsakega malega koščka se je ustvaril mali vrtinec zelene barve, znotraj po sredini pa potekajo tanke zlate nitke, le-te pa so povezane v kupolo, ki je nad našim planetom.

Ob 8.26 uri je videti, da so se zdaj zelene spirale vnesle v posamezni BIOsistem skozi glavo in naprej v telo. Zelena barva se je pomaknila v predel prsnega koša vsakega posameznika. Še zmeraj so vidne zlate nitke, ki iz zelene svetlobe potujejo navzgor v kupolo.

Zdaj se je zelena barva skoncentrirala v pljučih (gledam BIOsisteme ljudi) in zapolnila vsak posamezni pljučni mešiček. Vidna je tudi v ostalih delih dihalne poti. Zlat je celoten dihalni sistem.

Po zlati niti se v pljuča prenaša zlata barva in BK čisti pljuča. Zlata svetloba je vidna tudi v ostalih predelih dihalne poti. Vidne so še žareče zlate pikice znotraj pljuč, ura je sedaj 8.33.

Ob 8.36 uri se je zelena barva čisto umaknila, z njo pa tudi zlate niti. Znotraj pljuč je sedaj vidna zlata barva, v različnih zlatih odtenkih.

Ob 8.39 uri, žareče zlate pikice pršijo znotraj pljuč zlat prah, največ v tiste bolj poškodovane predele.

Malo kasneje je v Zemlji vidna večbarvna spirala in čisti se notranjost Zemlje. Zatem se v BK smislu čisti še predel okrog našega planeta. In sedaj se vidi, da poteka BIOtransfer BIOparazitov.

Notranji ovoj, ki je okoli Zemlje, je danes najmočneje zlat, v primerjavi s prejšnjimi dnevi. Zunanji ovoj je izredno močan in najbolj gost, glede na prejšnje dni. Znotraj zunanjega ovoja so danes vidne še žareče zlate pikice.

Ob 8.47 uri so okoli BIOsistemov vidni zlati ovoji, ravno tako okoli pljuč ter ostalih delov dihalnega sistema.

Ob 8.49 uri sta v zlati svetlobi vidni Zemlja in Luna. Med njima je zlata povezava. Planeti, ki so bližje Zemlji, so v zlatih ovojih.

Ob 9.17 uri, oseba X sporoči, da ja na vrsti 15 - minutna pavza, potem se bodo BK procesi nadaljevali še 1 uro in 20 minut.

Zdaj je vidna močna in gosto zlata barva in oba ovoja okoli Zemlje se gostita ter krepita.

Sedaj je ura 10.23 in nad Zemljo je viden ogromen vrtinec zelene barve, pomešan z zlato barvo. Ta zelena barva se je na nek poseben način sedaj premaknila v notranjost. Zlate niti so se postavile v vodoravni in navpični položaj in tvorijo gosto mrežo znotraj celotne prostornine planeta. Vmes je prepredena zelena barva.

Zdaj se je zlata mreža nekoliko premaknila, kot da se želi naravnati (nacentrirati), nekako umestiti v planet. To naravnavanje zdaj še vedno traja. Iz zlatih niti, ki tvorijo mrežo, se znotraj planeta posipava zlat prah. Mreža se je sedaj razširila še navzven, ura je 10.33.

V BK smislu se čisti Zemlja, znotraj nje je ogromen večbarven vrtinec in zdaj še okoli Zemlje. Iz Zemlje se daleč navzven širi zlata barva – svetloba.

Zdaj se je proces ustavil.

Ob 10.37 uri se je zlata kupola nad planetom ojačala. Odvija se BIOtransfer BIOparazitov, in sicer mnogo bolj intenzivno kot v predhodnih dneh. Kupola je izredno goste zlate barve in vleče navzgor nešteto črnih pikic.


Sobota, 23. NOVEMBER 2013

Ob 16.19 uri, oseba X sporoči, da je začetek aktivacije BIOstatusa Zemlje 27 in Lune 12.

Ob 17.05 uri se vidi, da svetlo roza barva teče od nekje zgoraj, iz roza oblakov, navpično navzdol, skozi oba zlata ovoja, ki sta okoli Zemlje, v notranjost planeta.

Ob 17.07 uri se je svetlo roza barva skoncentrirala v notranjosti planeta, v obliki gromozanskega vrtinca.

Ura je 17.08 in sedaj je roza barva – svetloba ovila vsak BIOsistem na Zemlji (gledam BIOsisteme ljudi). Znotraj roza ovoja je vidna zlata nit in ogromno zlatih pikic. Zlata barva - svetloba se sedaj po zlati niti preliva v razmnoževalni sistem.

Zlata barva – svetloba se še pretaka znotraj razmnoževalnih organov in BK čisti črnino znotraj. V tistih predelih, kjer je poškodba večja, je vidna močnejša zlata barva, drugje svetlejša. Vidi se še zlata povezava, ki vodi od teh organov do možganov (morda živčni sistem, ki nadzoruje razmnoževalni sistem).

Ob 17.19 uri so vidne zlate pikice znotraj organov. Ob 17.21 uri pa zlate pikice, ki so znotraj organov, navzven pršijo zlat prah.

Sedaj je videti, da se BK čisti Zemlja znotraj in sedaj še okrog, ura je 17.23, ob 17.26 pa je že videti, da se vrši BIOtransfer BIOparazitov.

Ob 21.49 uri, oseba X sporoči, da je začetek stabilizacije Zemlje 27, Lune 12 in da bo postopek trajal približno eno uro.

Tega pa nisem opazovala.


Nedelja, 24. NOVEMBER 2013

Ob 13.57 uri, oseba X sporoči, da se je začel postopek stabilizacije Zemlje 27 in Lune 12, še enkrat. Postopek bo trajal približno eno uro.

Ura je 14.28 in okoli Zemlje sta vidna dva zlata ovoja, notranji je svetlejši, zunanji pa močneje zlat.

Skozi sredino Zemlje poteka, od zgoraj navzdol, širši zlat steber, ki je povezan s kupolo zgoraj. Skozi luknjice, ki so v tem stebru, se navzven razliva zlata barva v obliki zlatih niti.

Sedaj se vidi, da se zlate niti iz zlatega stebra povezujejo z razmnoževalnim sistemom v BIOsistemih. Po njih doteka v organe zlata barva in se tam razporeja, nekako se skuša zasidrati oziroma usesti znotraj organov z namenom, da tam ostane in BK popravlja stanje še naprej. Vidi se, da je zlata tudi živčna povezava med možgani in reprodukcijskim sistemom v BIOsistemih.

Ob 14.39 uri so okrog BIOsistemov vidni zlati ovoji.

Ura je 14.43 in zlata svetloba še malo doteka v organe, tako da bodo vsi predeli dobro zapolnjeni. Ob 14.48 uri se je proces ustavil.

Naprej nisem več gledala, če je bilo še karkoli.


Nedelja, 24. NOVEMBER 2013

Ob 19.55 uri, oseba X sporoči, da je začetek aktivacije BIOstatusa Zemlje 28 in Lune 13, postopek bo trajal približno 3 ure.

Ob 21.23 uri, sta okoli Zemlje vidna dva ovoja. Vidi se še oranžna barva, ki se v obliki vijugastih cevi – širših niti, pretaka skozi oba Zemljina ovoja, proti notranjosti planeta.

Sedaj ta oranžna barva ovija BIOsisteme. Kot kača se ovija okrog le-teh, od glave navzdol. V tem oranžnem ovoju je zlata nit in polno zlatih pikic. Zlate niti so se razširile in pripele na notranje organe BIOsistemov (gledam BIOsisteme ljudi), in sicer na prebavila, celotno prebavno pot.

Oranžna svetloba je stekla po zlatih nitkah v vse organe prebavnega sistema in zdaj znotraj pozitivno BK učinkuje in »uničuje« črnino.

Ob 21.35 uri, je še vedno znotraj celotnega prebavnega sistema videti oranžno barvo, ki se premika, rahlo vrtinči in vsrkava črnino vase.

Vsak mikroorganizem v črevesni flori debelega črevesa, je ovit v svoj ovoj in se BK čisti. Ta ovoj vleče črnino iz mikroorganizma vase in jo uničuje. Oranžna barva iz ovoja, z oranžnimi nitkami, prepreda mikroorganizme od znotraj in jih zdravi.

Ob 21.40 uri je v celotni prebavni poti vidna oranžna barva. Znotraj je polno žareče zlatih pikic.

Ob 21.47 uri zelo gosta zlata barva - svetloba doteka v prebavno pot, vse od ustne votline se širi naprej po prebavilih.

Ob 21.50 uri je pri BIOsistemih (opazujem ljudi) vidna celotna prebavna pot v zlati barvi. Ob 21.51 uri pa je videti zlato povezavo med prebavnim sistemom in centrom v možganih.

21.53 je ura in gledam, kako se oranžna barva od zadaj umika in z njo tudi zlate niti. Ostaja močno zlata barva znotraj prebavnih organov. Žareče zlate pikice pršijo navzven – v notranjost vsakega organa, zlat prah in na nekaterih predelih je prah močneje zlat in ga je več, drugje je svetlo zlate barve in ga je manj.

Ob 21.56 uri se vidi, da se je oranžna barva umaknila v svoj prostor znotraj spodnjega dela zlate kupole, ki je vidna nad Zemljo.

Ob 22.08 uri, navpično navzdol na Zemljo potuje vrtinec zlate barve, ki se hitro in močno vrtinči. Ta zlat vrtinec znotraj Zemlje prši navzven zlate niti in te se povezujejo v BIOsisteme – znotraj vsakega BIOsistema se ta nit razdeli na več niti tako, da gre vsaka naprej do posameznega organa prebavne poti. Iz teh nitk prši v organe zlat prah, ki želi zasidrati zlato barvo - svetlobo znotraj organov (iz prejšnjega – zgoraj opisanega postopka).

Ob 22.14 uri, oseba X sporoči, da je aktivacija končana.


Ponedeljek, 25. NOVEMBER 2013

Ob 20.26 uri, oseba X sporoči, da je začetek BIOaktivacije Zemlje na 29 in Lune 14. Zadeva bo trajala približno 3 ure.

Ob 21.31 uri se modra barva iz dodatnih baz, ki se vidijo okoli Zemlje, preliva najprej v zunanji in nato še v notranji Zemljin ovoj ter zatem v notranjost planeta. Tam se nekaj časa zelo počasi vrtinči.

Ob 21.42 uri se vidi, da je modra svetloba sedaj ovita okoli BIOsistemov, znotraj zlata nit in zlate pikice. Videti je dve zlati niti, ki potekata iz ovoja v ledvice. Vidna je tudi zlata povezava v možgane.

Modra barva se sedaj preliva iz ovoja v ledvice, od tam pa naprej v sečila. In čisti črnino znotraj izločal. Zlata nit je vidna še znotraj izločal in spušča znotraj vseh majhne zlate kroglice – mehurčke.

Ob 21.51 uri se zlate niti umikajo in kmalu zatem še modra barva.

Ob 21.52 uri se zlati mehurčki znotraj izločal premikajo in spuščajo od sebe navzven zlat prah. Na nekaterih predelih je videti več zlatega prahu, očitno tam, kjer je kakšna večja poškodba. Tam je zlat prah bolj gost, na nekaterih delih pa je svetlejši in ga je manj.

Vsak mikroorganizem znotraj je v svojem, močno zlatem ovojčku.

Ob 21.56 uri je ves organski sistem izločal viden v zlati barvi.

Ob 21.57 uri, pa je videti, da se je modra barva umaknila, sedaj je vidna že čisto na svojem mestu znotraj kupole.

Ob 21.59 uri so okoli BIOsistemov (pomislim na ljudi) vidni zlati ovoji.

Kasneje, ob 22.16 uri je videti, da poteka navpično na Zemljo zlata cev, kot zlat ogromen sveder in prši navzven zlat prah, ki se širi tako znotraj, kot zunaj Zemlje.


Petek, 29. NOVEMBER 2013

Ob 19.45 uri oseba X sporoči, da je začetek BIOaktivacije Zemlje 31 in Lune 16.

Visoko zgoraj so vidne vijugaste proge v mešanici temno rdeče in vijoličaste barve. Iz te barve se je zdaj izoblikovalo gromozansko srce (v tri-dimenzionalni obliki), ki je vidno v bližini Zemlje. Ampak v povezavi s tem srcem, se danes nič ne dogaja. Je bila pa taka, temno rdeče-vijolična, barva vidna na nebu, v bližini Zemlje, že en dan prej, po seminarju iz BIOkibernetike, okoli 21. ure.

Opazujem naprej. Okoli Zemlje sta vidna dva zlata ovoja, notranji je svetlejši, zunanji pa zelo močno zlat (vidna je zelo gosta zlata barva), kot bi bil jeklen.

Ob 20.44 uri se sliši tanko piskanje.

Ob 20.45 uri se vidi mnogo »potočkov« rumene barve, ki potekajo- »tečejo« skozi oba Zemljina ovoja, proti Zemlji. In sedaj se je iz rumene barve ustvarilo mnogo rumenih mehurčkov – balončkov.

Ob 20.47 uri je videti, da so zdaj ti rumeni baloni vidni na glavah BIOsistemov. Torej glava vsakega posameznega BIOsistema je v rumenem ovoju. Iz tega ovoja se zdaj razliva rumena barva po celem telesu (gledam BIOsisteme ljudi).

Ob 20.48 uri izgleda, da ta rumena barva deluje – vpliva na živčevje. Vsaka najmanjša živčna celica je nekako v svojem ovoju. Ob 20.51 uri so možgani videti rumene barve. Iz njih se po telesu razliva rumena barva, po celotnem živčnem sistemu.

Zlata nit je vidna znotraj, v glavah in gre po vseh glavnih živčnih poteh in le-ta prši navzven zlat prah, zdaj je ura 20.53.

Ob 20.55 uri je videti, da je celoten živčni sistem zlate barve, v možganih zlata svetloba, vendar so mali in veliki možgani v dveh ločenih zlatih ovojih.

Ob 20.57 uri se rumena barva umika in tudi zlate niti. Živčni sistem pri BIOsistemih je viden v zlati barvi, znotraj so žareče zlate pikice – dodatni zdravilni BIOenergiji Alfa in P, ki se premikajo po živcih in BK zdravijo, spuščajo ven zlat prah, največ na najbolj potrebnih predelih.

Sedaj je ura 21.00, okoli BIOsistemov ljudi so vidni zlati ovoji.

Malo kasneje, ob 21.30 uri, ponovno pogledam situacijo. Po sredini Zemlje poteka – se vidi zlat sveder, ki se vrti. Od sebe spušča zlat prah, ki potuje po nitih, iz svedra v možgane in naprej po živcih. Ta zlat prah skuša zasidrati zlato svetlobo, iz zgornjega postopka, v živčni sistem.


Sobota, 30. NOVEMBER 2013

Ob 18.21 uri, oseba X sporoči, da je začetek BIOaktivacije statusa Zemlje 33 in Lune 18.

Ob 18.35 uri se vidi, da je kupola nad Zemljo spuščena zelo nizko navzdol. Zlata ovoja, ki sta okoli Zemlje, se zelo počasi napajata z zlato barvo.

Okoli 19. ure je zgoraj nad Zemljo vidna rdeče – vijolična barva, iz nje pa se je nekaj trenutkov kasneje ponovno izoblikovalo gromozansko srce, ki je zdaj vidno nad našim planetom. Malo kasneje poteka iz tega virtualnega srca nešteto rdečih niti, ki se povezujejo z vsakim posameznim BIOsistemom (pogledam ljudi) na Zemlji.

Ura je 19.28 in na nebu je še vedno vidno gromozansko srce, v njegovi sredini pa je zlata barva. Iz tega srca gredo rdeče niti do vsakega BIOsistema (ljudi) na Zemlji. Znotraj vsake povezave je vidna še zlata nit, ki poteka do vsakega posebej in po njej teče zlata barva v predel srca vsakega posameznika. Izgleda, kot da ima vsak v predelu srca še eno »virtualno srce« in ta zlata barva - svetloba je vidna znotraj tega. Znotraj je zdaj vidna celo žareče zlata barva - svetloba, zlata gmota. Ena zlata nit pa gre iz tega virtualnega srca v delček glave - izgleda, da je dogajanje povezano z BIOvzorcem - »dušo« posameznika. Ob 19.35 uri se še zmeraj nekaj »vpisuje« v zlato sredino tega virtualnega srca, ki je viden pri ljudeh. Vanj tečejo neke informacije ali znanje ali celo neke lastnosti. Zaznati in videti je, kot bi se nekaj spreminjalo ali bi nekaj želelo spremembo v pozitivnem smislu. Očitno je, da je nekaj v povezavi z »dušo« - našim bistvom oz. BIOvzorcem posameznika.

Ob 19.42 uri so se rdeče in zlate niti umaknile, srca nad planetom ni več videti.

Okoli centra v glavi, kjer je sedež BIOvzorca – »duše«, je vidna zlata svetloba, zlat ovoj. Žareče zlata svetloba je še prisotna v tem predelu.

Opazujem naprej, kar se je oziroma se še vedno dogaja.

Ob 19.45 uri vidim sliko bolj natančno, približano. V povezavi s tem je nanizanih več različnih primerov (na splošno, ne gre za neke dotične BIOsisteme) v zvezi z današnjim dogajanjem. Vidi se torej več različnih primerov BIOvzorcev ljudi oziroma več različnih »dušnih stanj«, v povezavi s tem predelom v glavi, kjer je sedež »duše«. Ene duše so (bolj) svetle, druge bolj ali manj temne – črne. In sedaj se tudi bolj jasno vidi in zaznava, kako poteka vpis zlate svetlobe pri BIOsistemih, ki imajo različno bistvo.

Žareče zlata svetloba želi spremeniti »naša srca« oziroma »naše bistvo«, torej nas kot osebe. Želi, da postanemo boljši. S seboj prinaša »božje lastnosti« in želi, da bi jih sprejeli in se začeli spreminjati, da bi se spremenili in v življenju delovali skladno z njimi.

Pri nekaterih BIOsistemih se je ta žareče zlata svetloba »vpisala«, vnesla v »dušo« bolj z lahkoto. To je pri tistih, ki imajo že v osnovi (bolj) svetlo bistvo – svetlo »dušo«. In so jim te lastnosti že tako ali tako blizu.

Pri tistih, kjer je videti pa temno - črno bistvo oz. BIOvzorec oz. »dušo«, pri tistih pa vpisovanje žareče zlate svetlobe ne poteka ravno uspešno. Ta »zlata svetloba – S-ALFA« vztraja poleg in poskuša, a ne gre. Izgleda, da si še zmeraj zelo želi, da bi se lahko vnesla, »usedla« v srca, ampak ne gre in ne gre. Sploh se ne zmore nekako približati. Tista črnina BIOvzorca – »duše« je tako močna, da zlato svetlobo kar odbija stran. Kot da je črnina že tako zažrta »znotraj duše«, da ta v bistvu sploh ne želi ali ne zmore spremembe. Črnina je nekaterim BIOsistemom tako domača in zaznati je, da sploh ne vedo, kaj bi s to svetlobo počeli, jim je zelo tuja. V bistvu si svetlobe nekako ne želijo, morda ne zmorejo ali (iz nekih razlogov) celo nočejo sprejeti svetlobe vase. Jih zelo moti, ko želi zlata barva – svetloba vanje in le-to odbijajo stran. Morda ena mala pikica sem in tja pride zraven, zaenkrat. Pri tistih, kjer je med to črno barvo videti vsaj nekaj več svetlega, tam se je zlata svetloba vpisala zelo različno – delno. Odvisno od posameznika.

Ob 19.50 uri »zlata svetloba – S-ALFA« še čaka in se vztrajno trudi (ni pa vsiljiva), če bi jo posamezna duša lahko »vsrkala vase«, nekako res želi priti v srca tistih najbolj »temnih duš«. Izgleda, da bo še nekaj časa ostala zraven, v upanju na uspeh. Močno se zaznava, da ji ni vseeno, nekako se ne more kar tako umakniti. Zaznati je, da si resnično želi, da bi se tista »tema« lahko vsaj malo spremenila v »svetlobo«.

Ob 19.56 uri, je pri tistih z zelo temnim bistvom videti, da gre »zlata svetloba« zelo počasi notri in bo očitno še trajalo…, pri nekaterih gre res čisto malo. Pri nekaterih pa sploh ne gre in ne gre. Črnina zelo močno to zavrača, kot da res ne bi hoteli, želeli spremembe, nekaj boljšega. Zaznati je, kot da želijo, da ostane tako kot je, čeprav se tega niti ne zavedajo (vse poteka nekako podzavestno).

Ob 19.59 uri izgleda, da se je proces dokončno ustavil. Kjer je šlo je šlo, kjer pa ne gre, pa pač ne gre. Še zmeraj so vidni zlati ovoji okoli »sedeža duše«, v možganih, pri vsakem posameznem BIOsistemu.

Ob 20.01 uri so vidni zlati ovoji okrog BIOsistemov. Zlata spirala znotraj Zemlje zdaj čisti vse znotraj samega planeta in okrog planeta.

Sedaj, ob 20.02 uri, je zlata kupola nad planetom močno okrepljena, odvija se BIOtransfer BIOparazitov. Črne pikice vleče navzgor v kupolo.

Zatem, ob 20.03 uri, je zunanji Zemljin ovoj videti, kot bi bil jeklen, neverjetno močno zlat. Notranji ovoj je svetlejše zlate barve. In še to, da so, ob 20.04 uri, okoli vseh BIOsistemov vidni zlati ovoji, celo okoli najmanjših mikroorganizmov. Znotraj ovojev je pa videti različna osnovna stanja BIOsistemov.


Nedelja, 1. DECEMBER 2013

Ob 20.26 uri, oseba X sporoči, da je začetek BIOaktivacije statusa Lune 19 in stabilizacija BIOstatusa Zemlje 33.

Okoli 21.25 ure je znotraj in na površju Lune videti ogromno žareče zlatih pikic, prav tako v »ozračju« okrog nje.

Ob 21.41 uri, je med Zemljo in Luno vidna zlata povezava. Zunanji ovoj Zemlje je neverjetno močno zlat in zgoščen, prav »jekleno zlat«, notranji pa svetlejše zlate barve.

Pri ljudeh je v predelu srca vidna »zlata meglica« in izgleda, da preverja stanje v povezavi z dogajanjem prejšnjega dne.

Ta »zlata meglica« prihaja iz ogromnega zlatega vrtinca, ki je viden znotraj Zemlje.

Žareče zlate pikice na Luni izgledajo, kot da so žive, ker znotraj narahlo migeta. In vse te zlate pikice na Luni imajo tanko zlato povezavo navzgor v kupolo, ki je vidna nekje zgoraj.

Ob 22.14 uri, oseba X sporoči, da je postopek končan.


Četrtek, 5. DECEMBER 2013

Ob 10.45 uri, oseba X sporoči, da je začetek BIOaktivacije statusa Lune 20 in stabilizacija Zemlje, kar bo trajalo približno 3 ure.

Zemlja ima okoli še vedno dva zlata ovoja. Skozi Zemljo poteka zlata cev, ki prši navzven zlat prah, ki se posipa po planetu in vsem, kar je na njem.

Na Luni je videti žareče zlate pikice, ki imajo okrog še zlate ovoje, vsaka ima tanko zlato povezavo navzgor.

Ob 11.55 uri se vidi, da se žareče zlate pikice na Luni, po zlatih povezavah, napajajo z zlato barvo.

Nato pa je, ob 11.57 uri, med Zemljo in Luno vidna zlata povezava. Na Luni, znotraj žareče zlatih pikic nekaj brbota in se spreminja (ali še vpisuje), kot da jih želi dodatna zlata svetloba – barva na nekaj pripraviti. Zlata svetloba na Luni močno sveti.

Ob 12.01 uri gledam to, da se na Luni zdaj izmenjujejo različne svetle barve, vse se BK čisti.

Ob 12.03 uri opazujem žareče zlate pikice, ki so pod površjem Lune in izgleda, da so »nekako žive«. Te žareče pikice so razporejene torej znotraj planeta, v zgornji – površinski plasti in v ozračju okrog. Glede na razporeditev je vsebina znotraj njih nekoliko različna.

Ob 14.01 uri, oseba X sporoči, da je konec.

Še malo pogledam in ob 14.06 uri sta okoli Zemlje vidna dva zlata ovoja. Zlati ovoji so vidni okrog vseh BIOsistemov. V ozračju je zlat prah oziroma nešteto malih zlatih pikic. Med Zemljo in Luno je še zmeraj zlata povezava.

Na Luni so žareče zlate pikice spremenjene, nekako se je »razcvetela« vsebina znotraj njih.


Ponedeljek, 9. DECEMBER 2013

Ob 18.19 uri, oseba X sporoči, da je začetek BIOaktivacije statusa Lune 23 in stabilizacija Zemlje.

Ob 19.39 uri sta okoli Zemlje še vedno vidna dva zlata ovoja. Zemlja in Luna sta povezani z zlato povezavo. Zemlja je na gosto prepredena z zlatimi nitmi. Tudi okoli Lune sta vidna dva ovoja – notranji je svetlejši, zunanji je močneje zlat.

Na Luni so žareče zlate pikice razporejene znotraj planeta, v površinski plasti in v ozračju. Znotraj teh pikic je vpisana neka dodatna vsebina, in kot da le-ta še nekako »zori«.

Na površju je vidnih polno majhnih krogcev z nekakšno vsebino (kot centri Alfa žarkov), obrobljeni pa so z zlato barvo.

Zdaj, ob 19.57 uri, pogledam še enkrat bolj natančno, kaj predstavljajo omenjeni krogci na površini Lune.

Videti je, to je ob 19.58 uri, da so to res centri Alfa življenjskih žarkov, ki se še vsebinsko »kreirajo«. Vsak pa ima tanko zlato povezavo navzgor v kupole, ki so vidne nad Luno in se nadaljujejo do neskončnosti. Po teh povezavah zlata barva – svetloba, različne vsebine, počasi dotekajo v centre Alfa žarkov.

Ob 20.10 uri so okrog teh centrov vidni zlati stebri. In ob 20.14 uri se znotraj teh stebrov izmenjujejo različne barve.

Zdaj, ob 20.20 uri, se BK čisti Luna, kot sam planet, najprej od znotraj in zdaj še vse okrog planeta. Sedaj se navzdol na Luno posipa zlat prah.

Na Luni se vidijo zlati stebri - Alfa žarki, ki so zelo svetli, močni, najvišjega nivoja L384 in se povezujejo navzgor v kupole.

Ob 20.41 uri izgleda, da se je nivo teh Alfa žarkov znižali na osnovnega.

In naprej nisem več gledala, če je bilo še karkoli.


Ponedeljek, 16. DECEMBER 2013

Oseba X, ob 17.31 uri sporoči, da je začetek BIOaktivacije Lune na 29 in reanimacija na vseh Alfa žarkih.

Ob 19.29 uri se na Zemlji vidi veliko Alfa življenjskih žarkov, ki so na najvišjem nivoju L384, svetli – zlati. Povezujejo se v kupolo, ki je nad našim planetom. Le-ta jih nekako obnavlja oziroma polni z neko vsebino.

Ob 19.32 uri so na Luni vidni Alfa življenjski žarki. Tudi ti dosegajo najvišjo vrednost L384, so svetli – zlati. Povezujejo se v kupolo, ki je nad Luno. Iz te kupole gredo v Alfa žarke še dodatne zlate pikice – zlat prah.

Med Zemljo in Luno je vidna zlata povezava.

Ob 19.35 uri se je zlata kupola, ki je vidna nad Zemljo malo obrnila ali premaknila, nekaj se je zgodilo z njo.

Opazujem naprej in ob 19.37 uri so se Alfa žarki razširili. Zdaj so znotraj teh žarkov vidne različne svetle barve. Barvni spekter se je hitro odvrtel in ob 19.39 uri so se Alfa žarki zožili nazaj na osnovni premer.

Na Luni so zlate žareče pikice, ki so bile vidne zadnjič, zelo spremenjene. Žareče bistvo je še vedno vidno, videti pa je, kot da je znotraj nekaj »zaživelo«. Pri tistih zlatih pikicah, ki so znotraj planeta, je videti nekaj drugega kot pri tistih, ki so v zgornji plasti in v ozračju.

Ob 19.48 uri so se Alfa življenjski žarki na Zemlji in Luni znižali na osnovni nivo. Okoli obeh planetov je zdaj vidna zlata svetloba.

Ob 20.29 uri, oseba X sporoči, da bo zdaj 5 - minutna pavza in potem se bo vse nadaljevalo še eno uro …

Ob 20.55 uri je ob Luni vidno ogromno temno rdeče srce, z odtenki vijoličaste barve. V sredini srca je močna zlata barva. Iz srca je speljanih nešteto rdečih niti in gredo do vsake posamezne žareče pikice posebej (na Luni). In po tej rdeči povezavi se v žareče pikice »vpisuje« zlata svetloba.

Ob 21.14 uri so rdeče niti izginile in vpisovanje se je zaključilo. Gledam, če se vidi, kaj se je vpisalo v žareče zlate pikice na Luni. Izgleda, da neke posebne lastnosti.

Sedaj, ob 21.18 uri, se Luna BK čisti znotraj in zatem še okrog.

Ob 21.20 uri se sliši tanko piskanje.

In ob 21.21 uri, spet pogledam vse te žareče zlate pikice na Luni, ki so zdaj na novo »opremljene«. Znotraj vsake je videti kot neko pravo bistvo.

Ob 22.21 uri, oseba X sporoči, da je vse končano, trajalo je 4 ure in 53 minut.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.