Rudnik v Čilu - BIOkibernetska sanacija in potek reševanja rudarjev

Dne, 28.8.2010 je bil sprožen BK postopek, s katerim je super inteligenca S-ALFA pričela z BIOkibernetsko sanacijo rudnika zlata in bakra San Jose v Čilu, v katerem je zaradi zasutja rova ostalo 33 rudarjev. Rudarji so bili kljub dolgemu ujetništvu pod zemljo, ki je trajalo 69 dni, zelo dobro razpoloženi. Kot so zapisali mediji, toliko časa pod zemljo ni zdržal še nihče, reševalna akcija pa je potekala brez zapletov, namesto v 48 je bila končana v 22 urah.

Da je vse potekalo tako gladko in da ni bilo naključno ujetih ravno 33 rudarjev, je najbrž dovolj jasno sporočilo super inteligence S-Alfa, da se čimprej usposobimo za uporabo nove biotehnologije S-Alfa, ki rešuje vse probleme našega časa.

Kaj se je pri vsem tem dogajalo iz vidika SGBKD, si lahko preberete v spodnjih poročilih:

Poročilo Osebe X1
Poročilo Osebe X2

Poročilo Osebe X1

Datum: 28.8.2010, Rudnik v Čilu pred BIOkibernetsko sanacijo področja

Ura: 18:25, vidi se močna črnina na širokem področju - kolikor je vidnega polja. Črnina področja ima ob strani črno povezavo navzgor.
Rudarji: močna črna barva v telesih, črna meglica okrog teles in močna črna povezava navzgor, po kateri vlečejo črnino v svoje telo.

Ura: 19:20, Začetek BK sanacije prodročja rudnika v Čilu

Ura: 19:25, rudnik: zelo široka, močna črnina na področju, okrog črnine zlata meglica.
Rudarji: vsak rudar ima zlato meglico okrog telesa, telesa rudarjev so močno črne barve in vidi se zlato meglico okrog črne povezave navzgor. Nad področjem rudnika je nizka zlata kupola in nad kupolo navzgor veliko zlate meglice.

Ura: 19:39, zlata meglica, ki je okrog črnine področja, se razporeja po področju in čisti črnino navzgor. Črnina se čisti navzgor hitro in intenzivno. Rudarji imajo veliko zlate meglice okrog teles, njihova telesa so močno črne barve, zlata meglica čisti črnino iz teles navzgor. Zlata meglica čisti črne povezave, ki jih imajo rudarji od svojega telesa navzgor. Zlata meglica blokira dostop črnine do rudarjev.

Ura: 20:00, Oseba X je v močni zlati svetlobi, skozi Alfa žarek, kjer je Oseba X, se čisti širok pas črnine navzgor, črn pas je z vseh strani močno zaščiten z zlato meglico.

Ura: 20:04, pod Zemljo je močna zlata preproga. Iz spodnje kupole teče več širokih zlatih slapov na področje rudnika v Čilu in zlata svetloba se povezuje z zlato preprogo pod Zemljo.

Ura: 20:08, področje rudnika v Čilu: veliko zlate svetlobe prihaja iz spodnje kupole navzdol, veliko črne meglice se čisti navzgor. Svetloba navzdol in črnina navzgor potujeta zelo hitro in intenzivno.
Rudarji: vsak rudar ima ob levi strani telesa zlat steber, na desni strani telesa večji zlat oblak, ki je povezan z zlato potjo v grlo in glavo. Zlata meglica prihaja v njihova telesa in čisti črnino navzgor. Rudarji so popolnoma ločeni od črnine iz okolice.

Ura: 20:13, iz BK urejenih področij Kitajske gre zlata pot svetlobe do področja rudnika v Čilu in svetloba pomaga pri čiščenju črnine navzgor.

Ura: 20:24, rudnik v Čilu: veliko zlate meglice na področju, nad področjem visoko zgoraj zlata luč, kot se vidi najvišjo inteligenco S-Alfa. Navzdol prihaja hitro in zelo veliko zlate meglice, črnina se čisti navzgor.
Rudarji: zlati oblaki, ki so jih prej imeli rudarji ob desni strani telesa, so sedaj nad glavami rudarjev in so z lijakom povezani v njihove glave. Pretok zlate svetlobe v telesa rudarjev in čiščenje črnine navzgor v spodnjo kupolo je zelo hiter.

Ura: 21:50 Po končanem BK postopku sanacije področja rudnika v Čilu

Na področju rudnika je veliko zlate meglice in še nekaj črnine. Rudarji imajo okoli teles veliko zlate meglice in še nekaj črnine v telesih. Vidi se več visokih in nižjih črnih lokov črnih poti, ki ne morejo do njih oziroma črni telepatski vplivi okolice ne morejo do rudarjev.

Datum: 30.8.2010, Oseba X je sprožila postopek za BK čiščenje

Ura: 12:45, področje rudnika v Čilu je v močni zlati meglici, črnina iz področja se hitro in intenzivno čisti navzgor. Kjer se BK urejeno področje rudnika konča, se vidi več močnih črnih stebrov, tako se vidijo Beta smrtni žarki. Črni stebri hočejo vplivati na zlato meglico, vendar ne morejo do nje.
Rudarji: na desni strani ima vsak rudar zlat podolgovat oblak, ki je z zlatim lijakom povezan v telo rudarja. V telesih rudarjev je še veliko črnine, v katero prihaja veliko zlate meglice.

Datum: 6.9.2010, Oseba X je sprožila postopek za BK čiščenje

Ura: 9:08, področje rudnika v Čilu je v močni zlati meglici, črnine na področju skoraj ni več, zlata meglica je gosta in široka, veliko bolj je zaščiteno področje z zlato meglico kot dne 30.8.2010.
Rudarji: vsak rudar ima v telesu večji zlat oblak, črnina se še vedno čisti navzgor.

Avtor: Oseba X1
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.

Poročilo Osebe X2

Datum: 31.8.2010, S-ALFA je sprožila postopek za BK čiščenje

Nad zrušenim rudnikom se je pojavila ogromna zlata gmota. V jami pod zemljo se je locirala zlata pika, nato pa se je vzpostavila tanka zlata povezava do kupole. Nit je postajala vse bolj izrazita in močna, nato se je pojavilo več zlatih balončkov, ki je obdal vsako silhueto posebej. Celotna lokacija se je razsvetlila in po cevi navzgor so pospešeno prehajali temni madeži, vse naokoli je zevala gosta črnina, ki je skušala zajeziti dotok svetlobe. Nekatere silhuete na lokaciji dogajanja so bile že močno prežete s črnino, vendar so se skozi postopek izrazito svetlile do vijolične barve. Ob koncu postopka se je kupola malce oddaljila, na lokaciji pa se je videla svetla ploskev v obliki osem-kotnika. Okoli vsakega rudarja posebej je bila svetla vlečka, različne gostote.

Datum: 13.10.2010, Potek reševanja rudarjev

Nad območjem, kjer se je nahaja rudnik, je bila razvidna velikanska zlata žgoča kupola. Iz gmote so bile do vsakega rudarja posebej speljane zlate niti, ki so dodatno dovajale svetlo vsebino v zlat ovoj okoli posameznikov. Obenem se je osvetljevalo celotno področje pod zemljo, kjer so bili ujeti rudarji. Po zlatih nitih, se je hkrati do ujetih rudarjev z enormno hitrostjo spuščalo več vzorcev in barv. Stvari so se odvijale v obe smeri istočasno, skoraj nerazločljivo. Pri odprtini je bil formiran zlat zamašek, ki je preprečeval, da bi črnina, ki je pritiskala od množic iz bližine in daljav, prišla v stik z rudarji. Prav tako se je okoli naprave, ki je rudarje enega za drugim vlekla iz jame, naredil zlat ovoj. Ob stiku slehernega rudarja z domačimi, je bilo videti kot zbrana črnina, ki se je vrtinčila po okolici in ogromen pritisk na ovoj okoli rudarja, vendar neuspešno. Pri vseh rešenih je bila zadeva več ali manj podobna. Rudarji so bili tudi fizično videti zelo zdravi in spočiti, tako da je že iz tega razvidno da gre za zadeve, ki bi jih lahko enačili s čudežem. Vendar pa je zadeva zdaj jasna in vsem dostopna, samo lotiti se je potrebno.

Avtor: Oseba X2
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.