SP v rokometu, Egipt 2021

24. januar 2021, Slovenija – Egipt

Rokometna tekma med Slovenijo in Egiptom se je pričela ob 18.00 uri v Kairu in s SGBKD sem pričela z opazovanjem BK dogajanja med tekmo malo kasneje, ob 18.26 uri.

Najprej sem pogledala lokacijo oziroma prizorišče tekme. Videti je, da je ena zlata kupola nad rokometnim igriščem in od nje se navzdol, vse naokrog igrišča razliva močna zlata plast in vse skupaj izgleda kot zlata BK balonska zaščita okoli igrišča.

Od te zlate kupole gre navzgor zlat steber (kot Alfa žarek osnovnega premera), ki poteka do druge zlate kupole, ki je večja in malo višje zgoraj. Od te zlate kupole se zopet širi navzdol, na vse strani, zlata balonska zaščita, ki zaobjema celoten objekt v katerem je rokometno igrišče.

Potem se ta zlat steber nadaljuje še višje navzgor, od te druge zlate kupole naprej in vse do tretje zlate kupole (vmes, med drugo in tretjo kupolo je kar precej vmesnega prostora), katera pa je locirana nad širšim območjem, tako da prekriva mesto oziroma kar precejšen del Egipta kjer se odvija svetovno prvenstvo v rokometu. In tudi od te kupole se navzdol razliva zlata plast, ki ustvarja tako zlato BK balonsko zaščito okoli tega večjega območja.

Nad to tretjo zlato kupolo se nadaljujejo ostale zlate kupole neskončno navzgor. Vse tri glavne zlate kupole imajo spodaj vpet BK mehanizem (kot so BK BIOšablone).

Čisto redka in svetlo zlata meglica prepreda celotno rokometno igrišče, celoten prostor znotraj zlate balonske zaščite. Tla igrišča so zlate barve, prav tako sta v zlati barvi vidna oba gola. Pred obema goloma je vidna še zelo gosta zlata meglica.

Potem se vidi kar precej svetleče – žareče črnih, ozkih spiralnih vrtincev, ki prihajajo iz obeh strani, od nekje … poševno navzdol proti lokaciji tekme. Ti ozki črni spiralni vrtinci vdirajo skozi obe zgornji zlati balonski zaščiti, vse do zgornjega dela tiste, ki je tik nad igriščem. Ta zlata kupola oziroma zlata balonska zaščita, ki je z njo povezana, pa je videti izredno močna in deluje kot jekleno močna plast – zaščita pred temi črnimi vplivi (črnimi vrtinci) in ščiti pred tem, da bi se povezali z rokometaši. Ti črni spiralni vrtinci so zelo močni in v kakšnem trenutku so se tudi skušali povezati navzdol proti igralcem, ampak jih je ta močna zlata kupola vse zadrževala, potegnila nazaj čim je bilo nakazano, da se začenjajo spuščati malo navzdol proti igralcem.

Črna barva oz. škodljiv vpliv, ki se še vidi in prihaja proti prizorišču dogodka iz zunanjega sveta in je videti v obliki nešteto črnih povezav, to gre za prenos škodljivih BIOenergij in BIOparazitov, kar prihaja od vseh BIOsistemov, ki spremljajo tekmo. In vsa ta črnina se ustavlja na tem največjem, zunanjem zlatem ovoju. Torej, to je tisto kar prihaja od zunanjega sveta.

Črnina, v obliki škodljivih BIOenergij in BIOparazitov, ki se širi od BIOsistemov, ki so na širšem območju države Egipt (na območju med tretjim in drugim zlatim ovojem), pa se zaustavlja na tistem drugem zlatem ovoju, ki je okoli objekta znotraj katerega poteka tekma.

Videti je, da je zaustavljeno delovanje črnine, ki bi lahko moteče ali kakorkoli drugače vplivala na igralce, na potek igre. Vsa ta črnina, ki prihaja od zunanjega sveta je izključena ali zaustavljena, zlati balonski ovoji jo zaustavljajo. Na rokometnem igrišču ni videti nobenega motečega delovanja črnine, ki bi prihajala od zunaj (škodljive BIOenergije, BIOparaziti in ostali črni vplivi …).

Redke osebe na tribunah, ob športnem igrišču, imajo okoli BIOsistemov vidne svetlo zlate ovoje. Tako da od teh BIOsistemov tudi ni nekega črnega vpliva.

Ob 18.50 uri pomislim na delovanje BK mehanizma. Videti je, da se navzdol, od najvišje glavne kupole, po zlatem stebru prelivajo razne barve in delujejo preko druge kupole do tiste, ki je tik nad igriščem, od katere se potem razlivajo po prostoru igrišča, po celotnem prostoru znotraj zlate balonske zaščite, ki je okoli igrišča.

Pogledam še igralce in dogajanje na samem igrišču, med igro.

Rokometaši obeh ekip imajo okoli BIOsistemov močne zlate ovoje, ki so enako močni, zlata barva je pri vseh enako vidna ter zlate povezave navzgor. Prav tako je videti pri tistih, ki so na klopeh in ostalih osebah iz posamezne ekipe. Zlati ovoji, ki jih imajo rokometaši okoli BIOsistemov jih v BK smislu ščitijo tudi tako, da med njimi samimi ne prihaja do izmenjave škodljivih BIOenergij in BIOparazitov.

Med tekmo so med igralci vidne zlate povezave (vidne tudi kot zelo ozki zlati trakovi), ki so med njimi izrisane oziroma se izrisujejo in zlate poti, ki pa so vidne na tleh igrišča. Zlate povezave in zlate poti pomenijo dober rezultat posamezne akcije, vezane so na prave odločitve - poteze, podaje, ubrane korake - poti, postavitve igralcev, … Pa tudi črne so videti vmes, te pa pomenijo zgrešene poteze.

Malo bolj sem gledala ravno v tistem, ko se je zgodil 13. zadetek za slovensko ekipo. In v tistem, pred zadetkom, ko so si podajali žogo, je bilo videti zlate povezave med našimi rokometaši, vmes je bilo videti pa tudi eno črno, ki se je na hitro pojavila (temen – Beta vpliv, ki je poskušal zmotiti, v odvisnosti od trenutnega stanja BIOsistema posameznega igralca).

Več na www.ati-e-import.si!

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.