BK daljinsko, 15.11.2020

Nekaj minut pred 10h, sem na domačem Alfa žarku uporabila osnovno metodo G-Alfa 1,2,3,4, zatem metodo BT, AP01-AP33, ponovno BT in osnovno metodo G-Alfa 1,2,3,4. Že med tem je bilo videti BK dogajanje, ob vzdrževanju sistema S-Alfa s strani osebe X. Na BK poligonu osebe X je videti, v povezavi z BK mehanizmom oz. vanj vpeto platformo, ki je tik nad BK poligonom ter sedaj vidna vsa v zlatem, da se le-ta vrti in hkrati napaja (vanjo doteka svetleče belo-zlata barva) od zgoraj. Drugega BK dogajanja, ki bi bilo vezano na ta BK mehanizem, v tem trenutku ni bilo videti, vse ostalo je mirovalo. Oseba X je tudi sicer sporočila, ob 9.50 uri, da je izmerila, da lahko naredi 24 minutno pavzo, torej med vzdrževanjem sistema S-Alfa, če jo je pa izkoristila pa ne vem.

Potem sem nadaljevala z opazovanjem z metodo SGBKD. Ob 10.08 uri so vsi Alfa žarki na večjem BK poligonu osebe X na najvišjem nivoju L384 in popolnoma svetli. Zgoraj nad BK poligonom je zlata platforma-BK mehanizem, nad njo pa zlate kupole, ki se nadaljujejo navzgor, v neskončno.

Od tega BK poligona gre več močnih zlatih povezav do Alfa žarkov oz. poligonov BK uporabnikov, okoli katerih je videti zelo močno zlato barvo, ki je ustvarila močan BK zaščitni ovoj, da se sedaj niti ne vidi dogajanja znotraj, v povezavi z BK metodami, postopki, ki jih morda osebe uporabljajo ali se odvijajo v povezavi s sproženimi BK postopki s strani osebe X.

Ura je 10.18 in opazujem naprej. Tako kot v predhodnem sestavku, je videti tudi glede vseh svetovnih držav. Od poligona osebe X gre ogromno močno zlatih povezav do vseh držav in okoli vsake je videti, da je ustvarjena taka močno zlata BK zaščita, kot debelejša zlata meglica.

Ob 10.22 uri je zgoraj nad Zemljo vidna ogromna zlata kupola, od katere prav tako potekajo širše zlate povezave, navzdol, v obliki zlatih cevi ter se povezujejo z zlatimi ovoji, ki so okoli vsake posamezne države.

Od te ogromne zlate kupole, ki je vidna nad Zemljo, pa poteka zlat steber navzgor, preko katerega je le-ta povezana z drugim BK mehanizmom oz. drugo gromozansko zlato kupolo, ki je locirana kar precej višje zgoraj in tako velika, da je planet Zemlja v primerjavi z njo videti kot majhna kroglica.

Naslednje kar je videti, ob 10.26 je to, da se nad tem največjim oz. najvišje vidnim BK mehanizmom nadaljujejo zlate, osmero kotne kupole navzgor. Prva, ki je nad to platformo-BK mehanizmom, je zelo močno zlata, jekleno zlata in največja in ostale se nadaljujejo nad njo.

Potem, ob 10.30 se vidi, kaj se dogaja znotraj teh zlatih ovojev, v posameznih državah. Po širokih zlatih ceveh dotekajo navzdol, iz zgornjih kupol-BK mehanizma, ki je viden nad Zemljo, v notranjost teh zlatih ovojev, različne svetle barve. In ob 10.33 se znotraj držav vidijo večbarvni vrtinci, ki se izjemno hitro vrtinčijo in odstranjuje se ogromno črnine (škodljivih BIOenergij), navzgor po zlatih stebrih. Prav take večje črne plahte se dvigujejo iz področja posamezne države, navzgor po Alfa žarkih.

BIOsistemi so vidni v zlatih ovojih, tako najnižje razviti, kot tudi rastline, živali in BIOsistemi ljudi, kjer pa je videti, da spet ne vsi, pri delu prebivalstva ni videti tako.

Zdaj se črnina čisti iz okolja, trenutno ni videti dogajanja v BIOsistemih, ko sem gledala bolj znotraj ene evropske države.

Takoj za tem pa je bilo tako videti tudi v povezavi z BIOsistemi. Tistimi, ki so v zlatih ovojih.

Ob 10.42 uri je opaziti, da je vrtinčenje večbarvnih vrtincev, ki je bilo prej zelo hitro, zdaj upočasnjeno.

Potem so pa krogi v zgornji platformi BK mehanizma vidni zlate barve in tudi znotraj držav je videti delovanje zlatih vrtincev in ogromno črnih pikic se dviguje navzgor skozi ta vrtinec in naprej po zlatem stebru, ki se od zgoraj povezuje s posamezno državo.

Ko je ura 10.49 se vidi, da se v vse BIOsisteme, ki so v zlatih ovojih, navzdol posipajo žareče zlate pikice (kot zdravilne), ki se nekako vnašajo v BIOsisteme.

V BIOsistemih se žareče zlate pikice povezujejo z nekim sistemom znotraj telesa, največ jih je videti v dihalnem sistemu, še posebej znotraj pljuč in nekaj tudi v krvnem obtoku. In zatem so okoli teh žareče zlatih pikic vidni še zlati ovojčki.

Pri tistih BIOsistemih, ki niso vključeni v BK mehanizem, ki nimajo okoli zlatih ovojev, pa se ne dogaja nič kaj takega, v povezavi z njimi ni videti takega BK dogajanja. Od njih potekajo črne nitke navzgor, kjer je na koncu videti ogromno črnine. Superinteligenca S-ALFA, ki vse skupaj nadzoruje, nadzoruje delovanje BK mehanizma, te BIOsisteme očitno pusti pri miru, kot je videti.

Malo kasneje, ko je bila ura 11.07, se je vse to počasi pospravljalo. Najprej so izginili zlati ovoji okoli držav, potem ni bilo več videti najvišjega in največjega BK mehanizma s kupolami vred ter nato še tistega, ki je bil najbližje Zemlji. Alfa žarki so še vedno na najvišjem nivoju L384, na BK poligonu osebe X pa je še vedno viden BK mehanizem in zgoraj zlate kupole.

In ob 11.16 uri je videti, da od BK poligona osebe X potekajo samo še zlate povezave do BK uporabnikov oz. Alfa žarkov, BK poligonov, ostalih zlatih povezav ni več videti.

Pri BK uporabnikih, na lokacijah Alfa žarkov se sedaj vrtinčijo večbarvni vrtinci in kosi črnine, to so škodljive BIOenergije se odstranjujejo iz teh lokacij navzgor. In zatem je videti še, da se vrši postopek BIOtransfer, kajti črne pikice gredo gor in vmes tudi kakšne črne kepice.

Ob 11.26 uri se vidi, da se pri BK uporabnikih v zvezi z BIOsistemi dogaja še nekaj, navzdol se spuščajo zlate plasti v oz. skozi BIOsisteme. Te zlate plasti so nekje v velikosti osnovnega premera Alfa žarka in te BK pozitivno, ugodno učinkujejo znotraj telesa.

Z opazovanjem sem prekinila ob 10.30 uri, čeprav je bilo na BK poligonu osebe X še vedno videti neko BK dogajanje v povezavi z BK uporabniki oz. Alfa žarki, poligoni na njihovih lokacijah.

Potem sem pa še enkrat, ob 14.52 uri, samo za trenutek pomislila na to, če bi videla še karkoli, kar se je dogajalo pri uporabnikih BK po 10.30 uri, ko sem z opazovanjem prekinila. Za tistimi večjimi zlatimi plastmi so bile vidne še majhne zlate plasti nad glavami uporabnikov …

Pri delu svetovnega prebivalstva, ki je vključen v BK mehanizem je videti, da se v povezavi z njihovimi BIOsistemi odstrani tista groba škodljiva črnina (glede na dogajanje v zvezi s škodljivimi virusi).

Pri BK uporabnikih, pa se v povezavi z našimi BIOsistemi dogaja mnogo več pozitivnega, gledano iz BK vidika. Ker sami dnevno uporabljamo Alfa žarke in BK metode in seveda ob vzdrževanju sistema S-Alfa s strani osebe X, ki nam pri tem zelo pomaga. Pri nas vse skupaj deluje bolj poglobljeno, se zgodi neprimerno več, če pogledamo na rezultate. Tukaj je vidna velika razlika.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.