BK daljinsko, 4.10.2020

Oseba X nam je sporočila, da začenja z vzdrževanjem sistema S-ALFA, ob 8.55 uri. Ob tem je dodala, da vsi Alfa življenjski žarki dosegajo najvišji nivo L384, vsi S-Alfa žarki so L384 in kdor vidi s SGBKD lahko ugotovi, da deluje dvojni sistem Alfa in S-Alfa na poligonih-SPA. Kdor se je naučil pravilno uporabiti merilni sistem S-Alfa lahko to izmeri.

Malo kasneje sem se usedla na lokacijo Alfa žarka in pričela z opazovanjem BK dogajanja z uporabo metode SGBKD, to je bilo ob 9.41 uri.

In si ob 9.49 zapisala, kar je bilo za začetek videti. BK poligon pri osebi X je močno svetel, nad njim je lociran BK mehanizem oz. zlate kupole, ki potekajo neskončno navzgor. Oseba X je povezana s svetlim spiralnim snopom, ki prihaja od visoko zgoraj in se povezuje z njenim BIOsistemom.

V tej BK sliki se vidi še večje število različnih enobarvnih nitk, ki potekajo od osebe X do zgornjega BK mehanizma. Izgleda tako, da se oseba X s prsti dotika BIOšablone in ob tem je videti, da od le-te potekajo (ali se ustvarjajo) take enobarvne nitke, ki potekajo naprej navzgor preko glave osebe X (oz. virtualnega BK mehanizma-BIOšablone) in se povezujejo z BK mehanizmom (kjer je videti, kot da je v njem vpeta velika BIOšablona), ki je lociran zgoraj nad BK poligonom, v sklopu z zlatimi kupolami.

Tam se pa vse skupaj nekako poveže ali kot da se registrira, od tega BK mehanizma pa potem poteka več zlatih povezav na več koncev, do BK uporabnikov in znotraj teh povezav se vidijo enobarvne nitke. Slednje potekajo do teh manjših BK mehanizmov, ki so locirani nad Alfa žarki pri BK uporabnikih. In potem se te enobarvne nitke, preko teh recimo »individualnih« BK mehanizmov, pri vsakem spustijo navzdol po Alfa žarku, skozi katerega ti BK postopki delujejo in te barvne nitke se povezujejo s telesnimi organi posameznikovega BIOsistema. V nadaljevanju se vidi, da v povezavi s tem BK delujejo, pozitivno učinkujejo znotraj telesa.

Ko je ura 10.06 si ponovno zapišem kar sem tik pred tem pogledala. Znotraj telesnih organov je bilo videti, da delujejo BK procesi, delovanje različnih barv v telesnih organih. Hkrati se je pa videlo, da se znotraj Alfa žarkov zelo hitro izmenjujejo različne barve.

Ob 10.12 v telesnih organih delujejo BK procesi. Od glave oz. preko možganov, na katere tudi delujejo BK procesi, ki urejajo možgane tako kot ostale telesne organe, pa potekajo te enobarvne nitke navzdol do ostalih telesnih organov, kjer delujejo BK procesi in črnina se odstranjuje ven in nalaga na nekem nivoju ob strani teh organov in tam miruje. Te črnine je pa kakor pri komu, nekje je videti malo več te črnine nekje minimalno.

In takoj zatem, ob 10.19 uri pomislim na BK dogajanje ob sproženem postopku BIOtransfer in pogledam kaj se ob tem vidi. Takrat se je znotraj Alfa žarkov zlato zasvetilo, znotraj je bila vidna zlata barva, tista črnina, ki se je nalagala ob strani vsakega telesnega organa pa se je postopoma odstranila navzgor po Alfa žarku. In ta črnina se je potem prenesla skozi ta BK mehanizem oz. je prešla skozi precej zlatih plasti in potem niso bile pikice (BIOparaziti) več vidne v črni barvi, ampak so bile vidne v zlati barvi, kjer so visoko zgoraj obtičale v nekem prostoru.

Potem, ob 10.30 uri, sem spet pomislila na BK dogajanje znotraj BIOsistemov in pogledala, kar se je videlo, in sicer to, da se je še nekaj BK čistilo iz organov, a črnine je bilo zdaj zelo malo. Oziroma tiste črnine, ki se je prej nalagala in je bila vidna poleg organov, je zdaj zelo malo.

Predhodno opisano BK dogajanje je bilo vidno ob vzdrževanju oz. BK postopkih v Mp2 (BK regeneracija telesa). Nato sem pomislila pa še na BK dogajanje v BIOsistemih, ko je oseba X vzdrževala oz. izvršila BK postopke v Mp33 (BK regeneracija psihe) in pogledala, kar se je ob tem videlo. Center v glavi, kjer je vpisan BIOvzorec (duša) se je zlato svetil oziroma je bil v zlato barvo ovit celo malo širši predel okoli tega centra. Od tega centra pa potekajo zlate povezave-nitke do vseh telesnih organov-telesnih predelov in preko teh zlatih povezav ter skozi ta center v glavi se je čistila neka črnina ven iz BIOsistemov in nato navzgor skozi Alfa žarek, skozi zgoraj lociran BK mehanizem.

Ponovno pomislim na vse BK uporabnike, ki so vključeni v dogajanje naenkrat, ob 10.40 uri. V BK sliki je videti, da se pri vseh izmenjujejo različne barve v BIOsistemih, vendar pa te barve niso pri vseh videti enako močne - intenzivne. Pri nekaterih so bolj močno poudarjene, tako kot če bi z barvicami barvali in močno pritisnili z barvico na papir, pri drugih pa tako, kot če bi z barvicami barvali bolj narahlo.

Ko je ura 10.41 se vidi, da se iz BIOsistemov čisti črnina, ob postopku BT, na nivoju delovanja Mp33 (na nivoju psihe). Torej v povezavi s tem predelom v glavi, kjer je vpisan BIOvzorec, ki je videti ovit v zlato barvo.

Malo kasneje, ob 10.53 uri si zabeležim še to, kar je bilo ravnokar videti, ko se je vse skupaj pospravljalo. Posamezni BK mehanizmi, ki so bili prej locirani nad Alfa žarki pri BK uporabnikih so zdaj izginili oz. so se nekako pospravili v ta največji BK mehanizem s kupolami, ki je nad poligonom osebe X, kjer pa kmalu zatem tudi enega dela tega BK mehanizma ni bilo več videti, je izginil. Pri BK uporabnikih se vidi, da so Alfa žarki še na najvišjem nivoju L384 (nisem pa gledala do kdaj so bili) in da še nekaj delajo vsak zase, podobno izgleda tudi pri osebi X, da še nekaj dela, bolj zase.

Ko je bila ura 10.55 nam je oseba X sporočila, da je vzdrževanja sistema S-ALFA konec. In ob 11.03 uporabnikom BK predlagala, da naj izvršijo meritev za nivo Alfa žarkov.

Ob 10.59 uri je bilo glede BIOsistemov uporabnikov videti to, da imajo okoli močno zlate ovoje, v zlato so oviti tudi vsi notranji telesni organi. Znotraj njih pa se vidi še nekaj barvnega, kar se je očitno obdržalo znotraj od teh nedavnih BK postopkov.

Oseba X nam je nekaj čez 11. uro posredovala podatka, ki jih je pridobila na podlagi svojih BK meritev, da je BK nivo Alfa žarkov L384, BK nivo S-Alfa žarkov pa I144.

Potem zadeve nisem več spremljala, niti z uporabo metode SGBKD.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.