BK daljinsko, 28.6.2020

Ob 17.19 sem šla doma vzdrževati na Alfa žarek in potem okoli 18.30 pričela z uporabo SGBKD, glede na sporočilo (čiščenje glave…) in opazovala BK dogajanje do približno 19.45 ure.

18.36 si zapišem, kar sem v zadnjih minutah gledala. Nad poligonom osebe X je videti zlate kupole, ki pa so vidne v več nivojski postavitvi in vsaka nanizana postavitev zase je videti v svoji barvi. Kupole so v osnovi zlate, izgleda pa, kot da so čez prevlečene z različnimi barvami. Vsaka taka postavitev oz. niz kupol je videti v svoji barvi, se pravi vse kupole v enem nizu so čez in čez prevlečene z eno barvo, drugi niz kupol je viden v drugi barvi, tretji niz kupol spet v tretji barvi itd. In tako je videti tudi pri uporabnikih BK. Vse pa je z zlatimi povezavami, ki potekajo od poligona osebe X, povezano med seboj.

In potem se izmenično, v glave uporabnikov BK spuščajo take plasti, kot večbarvni krogi – kot BIOšablone. Ena plast gre iz kupol ene barve, naslednja taka plast iz kupol druge barve … Tako, da se zvrstijo vse plasti iz vseh barvnih nizov kupol, ki so locirane zgoraj nad Alfa žarki … V glavi pa na fino delujejo na najmanjše sestavne delčke–celice možganov.

18.41 in zdaj se spuščajo te plasti, vidne kot BIOšablone iz zgornjih enobarvnih nizov kupol navzdol, preko glave po celem BIOsistemu, delujejo do vseh telesnih organov … Ko gre na primer ena plast oz. ena BIOšablona navzdol se razprši znotraj celotnega BIOsistema, kot bi se BIOšablona razmnožila, kot bi se ustvarile kopije te ene BIOšablone in vsaka taka kopija bi se potem vnesla v en telesni organ. Ali pa se jih je več vneslo, zaporedoma in tako zelo hitro, da je izgledalo tako, kot je predhodno zapisano, tega nisem natančno videla. Vse te plasti, vidne kot BIOšablone so povezane z zlatimi nitkami z zgornjimi kupolami. Znotraj organov se zdaj vidijo različne barve, ki se izmenjujejo in BK delujejo na vse sestavne celice posameznega organa.

18.56 je videti, da so se navzgor proti kupolam odstranili črni kupčki, kupčki črnine-črnih pikic, ki so bili zdaj vidni poleg vseh notranjih organov. Takoj zatem je videti, da se navzdol, po zlatih povezavah-nitkah, pretaka zlata barva in vsi telesni organi so zdaj videti v zlatem. V naslednji sliki pa je prikazan en del nekega organa v povečavi in v tem delu je videti celice-najmanjše sestavne dele neke celote, ki so vidne pravilnih, šest kotnih oblik, obrobljene so z zlato barvo in tudi vsebina znotraj je zlata.

19.05 je videti, da se nekaj na fino vpisuje, vnaša v celice. Tak fin zlat vzorček, ki izgleda znotraj kot nekakšen zapis.

19.08 se vidi, da so se okoli celic nanizale take enobarvne plasti, ena za drugo in potem ob

19.11 je bilo za vsemi temi večbarvnimi plastmi, ovoji, videti še zlato barvo oz. zlat ovoj.

In ta zadnji, zlat ovoj se celo zlato krepi, zlata barva še doteka, se vnaša v ta zlat ovoj, ki postaja vse bolj močan, bolj močno zlate barve je videti.

To gledam na enem BIOsistemu, kot primeru …

Nekaj malega črnine se je še počistilo navzgor, ven iz BIOsistema.

19.18 zdaj je vidna ena barva, ki deluje znotraj celotnega BIOsistema, to je rdeča.

19.21 zatem se je barva znotraj BIOsistema zamenjala in videti je rumeno. In za to barvo je videti zeleno, in zatem še rozasto barvo. Pa potem še svetlejšo modro. In na koncu zlato znotraj celotnega BIOsistema.

19.28 zlata barva se zdaj vrtinči znotraj organov. In sem in tja se odstrani kakšna črnina ven iz telesnih predelov, skozi to zlato barvo.

19.33 znotraj Alfa žarkov na BK poligonih se hitro izmenjujejo različne svetle barve.

19.36 je videti znotraj žarkov zlato barvo.

19.38 gledam kupole, ki so nanizane-locirane nad poligonom osebe X in so bile prej videti kot dodatno prevlečene z različnimi barvami, zdaj pa so se spremenile in so videti (vse te kupole v vseh nivojskih postavitvah) močno zlate barve.

19.42 se vrši BIOtransfer BIOparazitov, malo črnih pikic se bolj počasi dviguje iz opazovanega BIOsistema navzgor.

19.45 en del zlatih kupol je izginil, se je na hitro pospravil, tistih nivojskih postavitev kupol ni več videti, so izginile, samo še en niz zlatih kupol je videti, kot običajno.

19.48 zdaj je na celotni lokaciji, BK poligonu osebe X in drugih BK poligonih videti, da čez celoten poligon deluje ena sama barva, da so se vsi Alfa žarki na lokaciji povezali kot v enega.

19.53 med temi barvami, je zdaj na celotnem poligonu videti svetleče zlate pikice, ki se skupinsko premikajo od zgoraj navzdol in so se vnesle v tla in naprej pod površje, in kot da so se znotraj z nečim malo povezale (lahko, da z rastlinami …).

To je bilo vse, kar je bilo prikazano, ko sem v posamezni osmini pomislila na BK dogajanje.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.