BK daljinsko, 03.05.2020

Ob 11.01 uri sem prejela sporočilo, da oseba X vzdržuje sistem S-ALFA že od 5.50 ure zjutraj.

Kmalu zatem, sem na Alfa žarku pričela z opazovanjem s SGBKD, še posebno po tem, ko je oseba X javila, da bo vzdrževala sistem S-ALFA še nekaj ur in še posebej, ker je omenila, da je na terenu, in da skrbi, da so Alfa žarki na najvišjem nivoju L384 in trenutno nič drugega. Zelo me je tudi zanimalo kako deluje BK mehanizem oz. vzdrževanje Alfa žarkov v tej situaciji.

Ob 11.19 uri je bilo slišati tudi zelo tanko piskanje s šumenjem, ampak se je bilo treba prav potruditi za to, v čisti tišini, da sem to slišala. Tako je bilo tudi že prej, okoli 10.30, ko sem si doma na Alfa žarku nekaj očistila, z uporabo BK metod. Včasih se sliši pa malo bolj močno šumenje in/ali tudi piskanje.

Pomislim na lokacijo, kjer se nahaja oseba X, na statični poligon osebe X in tam je videti zelo svetlo, nad poligonom je videti močno zlate kupole, ki se nadaljujejo visoko navzgor ter vpet BK mehanizem, pri spodnjem delu osnovne kupole, kot vpet večbarvni krog (kot BIOšablono). Ta zlata kupola z BK mehanizmom je povezana s poligonom osebe X preko centralnega – sredinskega Alfa žarka, ki prav izstopa, videti je zelo močan in zelo zgoščeno zlat. Včasih se niti ne vidi, ali je katera oseba znotraj tega Alfa žarka ali ne.

Pomislim na osebo X, ki je nekje zunaj, na terenu in pogledam kako deluje BK mehanizem oz. vzdrževanje Alfa žarkov v tej situaciji.

Torej, nad statičnim poligonom Alfa so locirane zlate kupole oz. BK mehanizem. Pri osebi X oziroma nad osebo X, ki se trenutno nahaja nekje na terenu, pa je videti prav tako. Izgleda, kot da bi naredili eno kopijo celotne postavitve zlatih kupol oz. BK mehanizma, tako kot je videti nad statičnim poligonom in to prestavili nad osebo X. In to zdaj izgleda, kot ena kopija postavitve zlatih kupol z BK mehanizmom, v dinamični obliki.

Ni videti tako, da bi bila ta dva BK mehanizma, »statični« in »dinamični« med seboj ločena oziroma bi bila med seboj povezana z zlato povezavo. Videti je, da en del tega »dinamičnega» BK mehanizma – ta večbarvni krog ostaja vpet, priklopljen na to statično postavitev kupol – BK mehanizma, drugače se pa premika skupaj z osebo X. Premika z osebo X, to pomeni tako, da se ta »dinamični« BK mehanizem z vpeto virtualno BIOšablono razpotegnjeno širi, veča, po potrebi, glede na gibanje osebe X. Bolj kot je oseba X oddaljena, se oddaljuje od statičnega poligona, večja, širša je videti ta virtualna BIOšablona. Zlate kupole dinamičnega BK mehanizma ostajajo nespremenjene velikosti. Oseba X pa miselno uporablja to virtualno BIOšablono vezano na »dinamično« postavitev BK mehanizma.

To sem nekaj časa opazovala, potem se je ta »dinamični« BK mehanizem (oz. virtualna BIOšablona) skrčil, pospravil nazaj, zložil skupaj s »statičnim« BK mehanizmom. Očitno se je oseba X vrnila na lokacijo statičnega poligona ali bi morda lahko tudi izklopila BK dinamični sistem.

Ob 11.52 uri sem prenehala s tem opazovanjem in začela z vzdrževanjem svojega domačega Alfa žarka z osem-kotnimi piramidami. Pogledala sem še Alfa žarke, poligone pri uporabnikih BK in povsod so bili svetli, visokega nivoja. Vmes, med zgoraj opisanim opazovanjem, je bilo videti, da do teh potekajo zlate povezave od statičnega poligona osebe X, to je od centralnega Alfa žarka, ki je povezan z BK mehanizmom, kot tudi od osebe X oziroma od dinamičnega centralnega žarka, s katerim je, preko dinamičnega BK mehanizma, povezana oseba X.

Alfa žarki, poligoni pri uporabnikih so bili svetli in L384 tudi med pavzo, ki jo je imela oseba X med vzdrževanjem. Kot je bilo videti, je oseba X uporabljala ta dinamični BK mehanizem, ki je povezan s statičnim, preko katerega so se v bistvu vzdrževali Alfa žarki, poligoni.

Še to, pomembno je, da predno, med vzdrževanjem Alfa žarkov, poligonov, preklopimo na pavzo, z ustrezno meritvijo ugotovimo koliko časa pavza lahko traja, da ne začne nivo Alfa žarkov padati. Da pravočasno nadaljujemo naprej z vzdrževanjem in s tem ohranjamo nivo Alfa žarkov na najvišjem L384, toliko časa kolikor je potrebno ali to želimo, da jih lahko najbolje izkoristimo skladno z uporabo BK metod. Tako vedno počne oseba X, izmeri koliko časa lahko pavza traja, predno si jo med vzdrževanjem sistema S-Alfa vzame, vsaj na seminarju iz BIOkibernetike sem se o tem prepričala.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.