BK daljinsko, 29.04. in 30.04.2020

V spodaj navedenih dneh, ko je oseba X delala na vzdrževanju sistema S-ALFA, sem večkrat uporabila metodo SGBKD in vsakič opazovala en del od vsakokratnega delovanja BK mehanizma, ki se je odvijal ob sproženih BK postopkih … Več na www.ati-e-import.si!


29. april 2020

Oseba X je v zgodnjem dopoldanskem času začela z vzdrževanjem sistema S-Alfa in sistem vzdrževala kar nekaj ur (od 9.00 do 12.05 ure).

Ob 11.38 uri sem s SGBKD pogledala BK dogajanje in na lokaciji, nad BK poligonom osebe X, je videti nanizane zlate kupole, ki so zelo močne, močno zlate in se nadaljujejo navzgor, ena nad drugo. Od te lokacije, sredinskega Alfa žarka, poteka več zlatih, kratkih povezav, ki se povezujejo z več osebami oz. z zlatimi ovoji, ki jih imajo okoli. Te osebe pa se nahajajo pri tem BK poligonu in imajo okoli svojih BIOsistemov zelo močne zlate ovoje. Pomislim na stanje teh BIOsistemov, če bi lahko ugotovila kaj več, pa nisem v zvezi s tem dobila nobene druge BK informacije, slike. Vidijo se le ti zelo močno in zgoščeno zlati ovoji - žarki okoli njih in v povezavi s tem nič drugega. Sploh se ne vidi stanja posameznega BIOsistema v tem trenutku, ko gledam, ali je nek BIOsistem svetel ali temen, niti tega ne. Ta zlat žarek okoli vsakega je res zelo močan, iz katerega razloga se pa nič drugega ne vidi, tega pa ne vem.

Malo kasneje, ob 11.56 uri, ko še opazujem, je še videti, da znotraj teh zlatih ovojev, ki jih imajo te osebe okoli BIOsistemov, delujejo in se izmenjujejo različne svetle barve ter zlata barva, črne pikice pa se odstranjujejo ven iz teh opazovanih BIOsistemov, po zlatih žarkih navzgor ... In ob 12.05 uri še enkrat pomislim na stanje teh BIOsistemov, do katerih gredo kratke zlate povezave, pa v zvezi s tem ni videti nič drugega, le to kar sem že zgoraj napisala. Torej, da ni bilo videti BK stanja posameznega BIOsistema (se pravi v kakšnem stanju so iz BK vidika), kot že malo prej ne, le delovanje BK postopkov znotraj zlatih ovojev.

Stanje posameznega BIOsistema (iz BK vidika) se da, seveda, pogledati, s pomočjo metode SGBKD, tudi izven časa, ko se odvijajo BK postopki, če se pa kaj vidi ali ne v posamezni situaciji, v posameznem primeru, to je pa druga zadeva …


30. april 2020

Ob 9.00 uri je oseba X sporočila, da so Alfa žarki na najvišjem nivoju L384, in da začenja z vzdrževanjem Mp2 … Ob 9.02 uri sem pričela z opazovanjem s SGBKD. Videti je, da od lokacije osebe X poteka več zlatih povezav nekam navzven, na več različnih koncev, do nekih oseb, ker je na koncu teh zlatih povezav videti močne zlate ovoje, ki jih imajo neke osebe okoli BIOsistemov. Ni pa videti na katerih lokacijah se nahajajo (kot bi bili v nekem takem praznem prostoru). V povezavi s sproženimi BK postopki pa je bilo videti, da so se znotraj teh ovojev na hitro izmenjale različne svetle barve.

Potem, ob 9.14 uri, je oseba X sporočila, da začenja z vzdrževanjem Mp33 …

In ob 9.17 uri se vidi, da znotraj ovojev, ki jih imajo te osebe, do katerih potekajo zlate povezave, okoli svojih BIOsistemov, delujejo različne barve, v zvezi z BIOsistemi (osnovnim BK stanjem) pa se v tem trenutku nič drugega ne vidi. V delčku glave, kjer je »sedež BIOvzorca« je videti poudarjeno delovanje BK procesov. Različne svetle barve sicer prehajajo skozi celotno telo - BIOsistem vsakega, v tistem delu glave pa so barve bolj poudarjeno vidne – v tem predelu bolj zažarijo, ob delovanju BK procesov, se pravi ob vzdrževanju Mp33. To predstavlja ali pomeni, da poteka BK regeneracija psihe. Je pa tokrat videti, da potekajo zlate nitke od tega predela v glavi do telesnih organov in različne svetle barve se tudi izmenjujejo in prehajajo skozi celotno telo, a niso tako žareče poudarjene, kot v tistem delu glave, kjer je »sedež BIOvzorca«. Je pa tokrat videti, da potekajo zlate nitke od tega predela do telesnih organov in svetle barve se tudi izmenjujejo in prehajajo skozi celotna telesa, a niso tako žareče poudarjene, kot v tistem delčku glave, kjer je »sedež BIOvzorca«.

Lahko se čisti nekaj, kar je povezano z delovanjem psihe, kot negativne posledice, ki se odražajo na fizični telesni ravni. Se pravi nekaj, kar je povezano z delovanjem psihe ali posledicami delovanja psihe, ki se odražajo na fizični telesni ravni, še posebno ob različnem negativnem doživljanju česarkoli že, ob raznih negativnih čustvenih stanjih, ki so lahko tudi samo trenutna ali kratkotrajna, kar pa se vse vidi kot črno in ta črnina se ob teh BK procesih (ob vzdrževanju Mp33) očiščuje ven iz BIOsistemov.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.