BK daljinsko, 27.04. in 28.04.2020

27. april 2020

Danes sem ravno začenjala z vzdrževanjem domačega Alfa žarka, z osem-kotnimi piramidami in že takoj na začetku, ob 10.13 uri, je bilo videti zgoraj nad mojo lokacijo zlato kupolo. Tako, da sem takoj nadaljevala z uporabo metode SGBKD in gledala naprej … Še posebej, ker je oseba X že od 5.30 ure zjutraj vzdrževala sistem S-ALFA in me je zanimalo, kaj se ob tem dogaja iz BK vidika.

Ob 10.17 uri je videti, da od lokacije osebe X oziroma od Alfa žarka, ki ga uporablja in je zelo močno, zgoščeno zlat ter povezan z zgornjo kupolo, ki je nad to lokacijo, potekajo zlate povezave do Alfa žarkov, poligonov uporabnikov BK. Nad lokacijo, kjer se nahaja oseba X je videti zlato kupolo, nad njo ostale, ki se nadaljujejo v neskončnost in nad to kupolo je videti postavitev še ene večje zlate kupole, ki je nad Slovenijo. Prav tako je videti manjše kupole - postavitev BK mehanizmov nad vsemi Alfa žarki, poligoni pri uporabnikih BK, vse pa se povezujejo s tisto, ki je nad našo državo, z Alfa žarki vred.

Pomislim na uporabnike BK, če se kaj vidi, kako delujejo BK procesi pri njih. Videti je tisto kar sami delajo, to deluje kakor pri komu, pri vseh, ki uporabljajo BK metode, se nekaj dogaja, ko sem na hitro pomislila na njihove BK aktivnosti. Potem se vidi, da vzporedno potekajo še BK procesi, sproženi s strani osebe X. Kajti to BK delovanje je zelo močno, tekoče in neprimerno bolj intenzivno v primerjavi s tistim, kar dela vsak BK uporabnik sam. Ob 10.28 je videti nanizane barvne plasti in tudi zlate plasti nad glavami uporabnikov BK, ki se postopoma spuščajo v glave in znotraj BK pozitivno učinkujejo. Kasneje je bilo videti še delovanje večbarvnih vzorčkov znotraj telesnih organov, sestavnih delov BIOsistema, vse do najmanjših celic, izpostavljeno v pljučih in ostalih delih dihalne poti ter tudi v krvnem obtoku, očitno kot BK zaščita pred delovanjem nevarnih virusov.

Potem sem ob 10.35 uri bolj pogledala celoten prikaz, postavitev vseh zlatih kupol oziroma BK mehanizma, v povezavi z današnjim BK delovanjem na Zemlji. Se pravi, ena kupola je nad BK poligonom osebe X, nad njo so ostale zlate kupole, ki se nadaljujejo v neskončnost. Druga, mnogo večja zlata kupola, je locirana nad Slovenijo in potem je še največja, to je tista, ki je vidna nad celotno Zemljo. V bistvu so locirane in se nadgrajujejo ena nad drugo, nad tisto, ki je vidna nad lokacijo osebe X, povezujejo pa se preko centralnega Alfa žarka, ki ga uporablja oseba X. Nad vsako tako zlato kupolo pa so vidne še manjše zlate kupole, ki se nadaljujejo v neskončnost. Čeprav so te tri »osnovne« kupole in ostale nad njimi videti postavljene ena nad drugo, v nekem razmaku, pa gre vseeno za postavitev na različnih nivojih, če pogledam iz drugega zornega kota. Izgleda, kot da so ena za drugo, kot da so posamezne postavitve teh zlatih kupol zamaknjene, kot da je vsaka postavitev zase (niz zlatih kupol) locirana v neki svoji sferi.

Od te največje zlate kupole, ki je vidna nad Zemljo, pa se preko zlatih stebrov - Alfa žarkov naredijo povezave do vseh držav in nad njimi se naredi še postavitev zlatih kupol oz. BK mehanizma, torej nad vsako državo posebej. Hkrati potekajo zlate povezave od lokacije osebe X, ki sproža BK postopke, do vseh svetovnih držav.

Zdaj je videti, ob 10.55 uri, da se naenkrat, znotraj vseh držav, hitro izmenjujejo različne svetle barve, izgleda kot bi se na območjih vrtinčili večbarvni vrtinci. Pogledam še kaj se dogaja v povezavi s prebivalci držav. Spet je videti, da se pri delu prebivalstva odvija BK mehanizem (verjetno v povezavi z virusi) in pri teh je videti, da na njihove BIOsisteme delujejo različne svetle barve. To traja kratek čas, potem se iz BIOsistemov odstranjujejo črne pikice navzgor proti kupolam. Pri tistih, ki so pa iz tega BK mehanizma - delovanja izvzeti, pa se nič takega ne dogaja in so videti kot črni BIOsistemi. Do njih potekajo črne nitke in kot je videti so pod Beta vplivom.

Opazujem naslednje dogajanje, ob 11.04 uri, in kot izgleda je povezano z BIOtransferom umrlih zaradi novega virusa, ki razsaja po svetu. Videti je, da se večje črne kepice dvigujejo navzgor proti kupoli, kot da se bo izvršil BT za žrtve korona virusa. In kot izgleda na več lokacijah, ne vem pa, če se je za vse oziroma na vseh lokacijah. Morda se je tudi na kakšnem skupnem grobišču, ker je bila vidna ena večja skupina črnih kepic, ki se je začela dvigovati navzgor skozi BK postopek …

Ob 11.10 uri ponovno pogledam kaj se dogaja na nivoju držav po svetu. In na teh območjih je videti delovanje zlate barve, ki je zelo gosta, tako, da drugega dogajanja sploh ni videti, v tem trenutku.

Ob 11.23 uri pomislim še na svetovne vode, reke, jezera, morja - oceane in živali v njih. Vse živali so ovite v zlate ovoje in tudi pri njih je videti delovanje različnih barv ter tudi črne pikice, ki se odstranjujejo iz BIOsistemov. Vse vode pa se BK čistijo zelo globinsko, tudi tukaj je videti večbarvno delovanje. Prav tako je videti tudi zlato barvo v svetovnem vodovju. Ogromno črnine pa se očiščuje navzgor proti kupolam, ta črnina se vidi kot črne plasti ali črne pikice.

Zatem, ob 11.26 uri, pogledam dogajanje na celotni Zemlji, državah, to je BK slika v zelo pomanjšani velikosti. V vseh Alfa žarkih po vseh državah sveta, je sedaj videti močno vijolično barvo. Prav tako je videti vijoličasto barvo na nivoju celotne Zemlje, ki je znotraj svojega Alfa žarka in to kar se dogaja na nivoju vseh držav, se dogaja tudi na nivoju Zemlje, ki je kot ena »država« zase. To je nekaj trenutkov trajalo, nato se je barva spremenila v modro barvo, nato še rumeno, oranžno, zeleno, rdečkasto. Potem pa je bilo znotraj vseh žarkov videti še delovanje zlate barve, kot bi bila celotna Zemlja znotraj zlate barve. Nič drugega ni bilo nekaj časa za videti na področju držav, kot samo te barve, ki so se počasi izmenjale ena za drugo. Ob 11.32 uri so vidni znotraj svetovnih držav večbarvni vrtinci, tudi zlata barva in črne pikice, ki se odstranjujejo navzgor proti kupoli.

Ko je ura 11.35 je videti delovanje BK mehanizma na celoten planet, ki je prežet z zlatim vrtincem … In takoj zatem je videti, da se delovanje tega zlatega vrtinca počasi zaustavlja.

Ob 11.36 uri sem prenehala z opazovanjem.

Je pa res ves čas, ko se odvijajo BK postopki, na lokaciji Alfa žarka, prisoten močan blagodejni občutek, čisto poseben. Slišati je tudi šumenje s piskanjem.

Oseba X nas je obvestila, da je z vzdrževanjem končala ob 12.21 uri.


28. april 2020

Malo čez deveto uro in potem še ob 10h sem želela pogledati BK dogajanje, s pomočjo metode SGBKD, pa v tistem ni bilo kaj dosti za videti … Na lokaciji osebe X je bilo sicer svetlo in kar nekaj zlatih povezav, ki so potekale od te lokacije nekam navzven, ampak so bile zabrisane, tako da ni bilo videti konca, do kam potekajo. Pomislila sem še na to, če se iz BK vidika karkoli dogaja ne svetovni ravni, kot ob predhodnih opazovanjih … Zemlja je bila videti znotraj močno zlatega žarka, drugega pa ni bilo za videti. Kot da bi bila zaprta možnost opazovanja, sploh nisem mogla nič pogledati, ali pa se morda ni nič kaj takega dogajalo, kot ob predhodnih opazovanjih …

Kasneje je oseba X sporočila, da je na vrsti čiščenje hrane na daljavo, ki jo uporabniki BK lahko postavimo na lokacijo Alfa žarka. Pomislila sem na to BK dogajanje, kako se hrana iz BK vidika čisti na daljavo, glede na prejeto sporočilo, in si ob 10.26 zapisala, kar je bilo ob tem videti.

V tem primeru pa se je lepo videlo delovanje BK postopkov, vse kar je bilo v povezavi s tem prikazano na enem primeru. Od lokacije osebe X poteka zlata povezava, v loku, do te druge lokacije oziroma Alfa žarka znotraj katerega je hrana. Ta zlata povezava se preko tega Alfa žarka povezuje s to hrano, ki je videti znotraj v zlatem ovoju. Na drugi strani tega Alfa žarka pa je vidna še ena krajša zlata povezava, ki pa poteka od tega Alfa žarka navzven, do neke druge osebe. Ta druga oseba se nahaja na isti lokaciji, kot izgleda v bližini tega Alfa žarka, v katerem je hrana.

Znotraj obeh zlatih povezav je videti, da se nekaj pretaka, kot zlat vzorček z belim odtenkom znotraj, do hrane. To se pretaka po tisti zlati povezavi, ki poteka od lokacije osebe X do hrane, ki je v Alfa žarku na tisti drugi lokaciji in prav tako se pretaka znotraj zlate povezave, ki poteka med Alfa žarkom s hrano in tisto drugo osebo.

Videti je bilo, da se je potem hrana BK čistila … Znotraj Alfa žarka se izmenjujejo različne svetle barve in vmes tudi zlata in iz hrane so se očistile škodljive BIOenergije in BIOparaziti, hrana pa se je še oplemenitila iz BK vidika. Ob tem je bilo videti manjše črne kosme in črne pikice, ki so se odstranile ven iz hrane, ki je na koncu videti močno zlata, nekje so znotraj vidne tudi poudarjeno zlate pikice in zlat vzorček, ne pa v vsej hrani.

Oseba X je z vzdrževanjem sistema S-ALFA pričela ob 6.10 uri, tako da so bili več ur Alfa žarki na najvišjem nivoju L384 in smo jih uporabniki BK lahko uporabili zase. Vmes nam je omogočila še BK obdelavo hrane na daljavo in z vsem zaključila ob 11.03 uri.

Medtem sem nekaj pogledala s SGBKD, ne pomeni pa, da se ni dogajalo še več, če jaz v tistem trenutku, ko sem želela več pogledati, nisem kaj dosti videla. Ali pa se takrat morda res ni, lahko da je oseba X naredila vmes še kakšne pavze, med sprožanjem BK postopkov … Več na www.ati-e-import.si!

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.