BK daljinsko, 23.04.2020

23. april 2020

Oseba X je ob 8.30 uri sporočila, da začenja z vzdrževanjem sistema S-ALFA.

Med svojim vzdrževanjem domačega Alfa žarka, s katerim sem pričela kmalu zatem, sem spet malo pogledala dogajanje s pomočjo metode SGBKD.

Ob 9.16 uri je bilo videti, da je nad lokacijo, kjer se nahaja oseba X zlata kupola, s katero je oseba X povezana preko sredinskega – centralnega Alfa žarka, ki je tudi zelo gosto zlat. In od tega centralnega Alfa žarka potekajo zlate povezave do vseh Alfa žarkov oziroma poligonov, ki jih imamo aktivirane BK uporabniki in jih uporabljamo. Prav tako je videti še eno večjo zlato kupolo, ki je nad Slovenijo, obe pa sta z zlato povezavo med seboj povezani. Hkrati pa se vsi Alfa žarki oz. poligoni pri BK uporabnikih povezujejo s to večjo kupolo, ki je locirana nad našo državo. Le-ta pa se povezuje s Superinteligenco S-ALFA. Po teh zlatih povezavah, ki gredo od lokacije osebe X do vseh Alfa žarkov, poligonov uporabnikov, pa se sem in tja pretaka nekaj svetlega, zlato – belkastega.

Pomislim še na uporabnike BK in v povezavi s tem je videti, da pri katerem delujejo sproženi BK postopki tudi preko dinamičnega sistema, ki je povezan z njegovim domačim BK poligonom, Alfa žarki … Tako je videti, več pa v zvezi s tem nisem ugotavljala. Očitno je kdo od domačih koga vključil v BK mehanizem, kot BIOtarčo ali si je kdo morda sam aktiviral dinamični Alfa žarek … in morda S-ALFA komu tudi pomaga in omogoči, da je vključen v BK mehanizem, če se, zaradi neodložljivih obveznosti, oseba trenutno ne nahaja na domačem, statičnem Alfa žarku, poligonu in ne more uporabiti BK metod …

Nad glavami uporabnikov je videti zlate plasti, ki delujejo tako, kot sem opazovala že na seminarju. Hitro in postopoma se spuščajo v glave in znotraj v BK smislu pozitivno učinkujejo. Ampak tokrat se to odvija tako zelo hitro, da take hitrosti pri delovanju teh BK postopkov prej še nisem videla. To poteka pri vseh uporabnikih BK, tudi pri katerem, kot sem predhodno omenila, ki je izven svojega statičnega poligona oz. Alfa žarka.

Nekje ob 9.25 uri je opaziti, da se znotraj Alfa žarkov hitro izmenjujejo različne svetle barve. Na BK poligonih uporabnikov se to vse skupaj poveže, povezuje in je čez celoten poligon videti te izmenjujoče, prelivajoče se barve in v bistvu se delno BK čisti celotna lokacija. Prikazano je pa tudi, da na tistem Alfa žarku, ki ga oseba trenutno uporablja, istočasno delujejo BK procesi tudi na BIOsistem osebe.

Ob 9.27 uri so vidni večbarvni vzorčki znotraj telesnih organov v BIOsistemih, tako kot je bilo to videno že na seminarju iz BIOkibernetike.

Ko je ura 9.33, je videti zlate vrtince znotraj poligonov ali Alfa žarkov.

Potem, ob 9.39 uri vidim, da so v BK mehanizem vključeni vsi Alfa žarki, ki so aktivirani pod cerkvenimi zvoniki v SLO oziroma vsi Alfa žarki, ki so bili kadar koli aktivirani s strani osebe X. Videti so zelo svetli in visokega nivoja.

Zatem sem pogledala dogajanje še ob 9.54 uri. Videti je, da BK mehanizem deluje tudi na svetovni ravni. Zlata kupola, ki je nad Slovenijo je z zlato povezavo povezana še s tisto gromozansko, ki pa je locirana nad Zemljo. Nad njo so ostale zlate kupole, ki se nadaljujejo neskončno navzgor. Poleg je S-ALFA, ki je povezana s tem delujočim BK mehanizmom.

V vsaki izmed svetovnih držav je ponovno videti, da je del prebivalstva vključen v delujoči BK mehanizem, del pa ne. Okoli BIOsistemov, ki so vključeni je videti delovanje barvnega spektra in ti so s svetlimi nitkami povezani navzgor v kupolo. Tisti, ki v BK mehanizem niso vključeni, pa so za razliko od ostalih videti kot črni, pri njih ni videti večbarvnega delovanja in so s črnimi nitkami povezani z Beta Superinteligenco.

Kot opažam na podlagi uporabe metode SGBKD, je vseeno ogromna razlika med temi BIOsistemi, ki so na svetovni ravni vključeni v BK mehanizem in nami, uporabniki spoznanj BIOtehnologije S-ALFA. Pri svetovnem prebivalstvu, ki je vključeno v delujoči BK mehanizem, je poudarek zgolj na reševanju virusne problematike v povezavi z razglašeno pandemijo, kot izgleda. Torej pri tistih, za katere se je S-ALFA tako odločila.

Drugače pa je potrebno, za celovito spremembo stanja posameznega BIOsistema iz BK vidika, sistematično, vsakodnevno uporabljati Alfa življenjske žarke in spoznanja BIOtehnologije S-ALFA. Tako kot to počnemo redni uporabniki BK, ki vsakodnevno uporabljamo metode BK v Alfa žarkih ter dnevno delamo na svojih BIOsistemih in se trudimo za svoje zdravje. Oseba X pa nam lahko pri tem pomaga tako, da nam omogoči max. jakost Alfa žarkov, to je nivoja L384 in BIOtransfer, ker trenutno vsega tega sami še ne moremo ustrezno izvršiti. Poleg tega je potrebno BK očistiti vse kar gre v telo in na telo.

Seveda pa gre pri BK delovanju na tej obsežni ravni za enake BK postopke, kot na osebni, ki se morajo v vsakem primeru odviti od začetka do konca … Več na www.ati-e-import.si!

10.01 je sedaj ura in na območju vsake države je videti delujoči večbarvni vrtinec. Videti je, da se BK očiščuje tudi okolje.

Prav tako so v BK mehanizem vključene vse živali na planetu, ko pomislim še nanje. Tudi na njihove BIOsisteme pozitivno delujejo BK procesi, ki se odvijajo, saj so videti v zlatih ovojih in videti je tudi večbarvno delovanje na njihove BIOsisteme. V BK mehanizem so vključene vse živali, brez razlike, vodne in kopenske.

Ob 10.05 uri je na območju vseh svetovnih držav videti še močno delovanje zlate barve, v obliki zlatih vrtincev.

Ogromno črnine, od črnih plasti do črnih pikic, to je od škodljivih BIOenergij do BIOparazitov, se med vsem tem očiščuje navzgor, proti kupolam.

Ob 10.09 se od največje kupole navzdol posipa zlat prah, nad vse države. Videti je pa še to, da poteka od izoblikovane zlate podobe S-ALFA, proti Zemlji, nekaj tankih, zlatih snopov ali kot tanjše zlate povezave in kot izgleda do nekih BIOsistemov, povezujejo se z nekaterimi BIOsistemi.

Ves čas je bilo slišati tudi rahlo šumenje.

Na koncu, ob 10.14 uri, sem si zabeležila še to. Ob zaključevanju vzdrževanja sistema S-ALFA sem pomislila še na osebo X. Predvsem sem pogledala stanje okoli BIOsistema osebe. Videti je bilo, da se je med tem okoli nabralo ogromno črnine, ki je zelo močna. In ta predstavlja, kot izgleda, ogromno težo, ogromen pritisk na BIOsistem osebe X. Ampak na koncu se je vse to sčistilo stran, skozi BK mehanizem.

Ob 10.16 uri je oseba X sporočila, da je vzdrževanje sistema S-ALFA zaključeno.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.