BK daljinsko, 31. 3. in 1. 4., 2. 4. ter 4. 4. 2020

V vseh navedenih dnevih sem opazovala BK dogajanje, s pomočjo metode SGBKD. Kaj se dogaja ne bi vedela, verjetno je dogajanje povezano z virusi. Več na www.ati-e-import.si!

31. marec 2020

Pozno zvečer sem pričela z vzdrževanjem domačega Alfa žarka in medtem pomislila, če se morda karkoli posebnega dogaja iz BK vidika, na svetovni ravni. Nekaj je bilo videti, tako da sem potem malo več pogledala s SGBKD in ob 23.08 uri sem si zabeležila naslednje.

V BK mehanizem so vključene vse svetovne države. Zgoraj nad celotno Zemljo je videti gromozansko zlato kupolo, prav tako je videti zlato kupolo nad vsako svetovno državo posebej, vsaka pa je z zlato povezavo povezana s tisto glavno kupolo, ki je locirana zgoraj nad Zemljo.

Vidna je še ena zlata povezava, ki poteka od lokacije v Sloveniji do tega glavnega BK mehanizma.

Tako kot zadnjič, v Sloveniji in Rusiji, je bilo videti, da so bili BIOsistemi vključeni v BK mehanizem, tisti, ki so bili in pri tistih je bilo videti večbarvno delovanje. V vsaki izmed držav, pa je iz tega BK mehanizma oziroma delovanja izvzet del prebivalstva in izvzeti BIOsistemi so bili videti v črni barvi.

Pogledala sem to, kar je bilo najbolj izpostavljeno oziroma tiste države, ki so bile v tej BK sliki najbolj izpostavljene, v povezavi z BIOsistemi, ki so ali pa niso vključeni v BK mehanizem, to je bilo najbolj prikazano v največjih državah. V ZDA je iz tega BK mehanizma – delovanja izvzeta nekje polovica prebivalstva, prav tako na Kitajskem, v Afriki, Saudski Arabiji je tudi približno tako, v Indiji pa je ta delež celo večji, do treh četrtin. Glede situacije v ostalih, manjših državah nisem gledala, niti nisem gledala kaj drugega, če je bilo še karkoli v zvezi s tem.

Sem hitro nadaljevala s svojim vzdrževanjem, ker sem bila ravno v začetnem delu.


1. april 2020

Ob 23.22 uri sem pričela v vzdrževanjem domačega Alfa žarka in pomislila na morebitno BK dogajanje ter vmes pogledala, kar je bilo videti v povezavi s tem, z metodo SGBKD.

Ob 23.32 uri je nad Zemljo vidna gromozanska zlata kupola, kar malo višje zgoraj, nad njo so nanizane ostale zlate kupole, ki se nadaljujejo navzgor … Ta prva zlata kupola, ki je najbližja je z zlato povezavo povezana z izoblikovano podobo S-ALFA, ki je videti precej večja kot zadnjič. To je res ogromna zadeva, ta kupola oziroma ta BK mehanizem, ki je videti in je lociran nad našim planetom. Jaz sicer to gledam v pomanjšani BK sliki, da se lepo vidi celotno dogajanje.

Videti je podobno kot prejšnji dan in tudi že zadnjič, da je ta delujoči BK mehanizem deloval na del svetovnega prebivalstva, velik del je bil pa iz tega spet izvzet (to je res ogromno). Tokrat ni bilo vidno BK delovanje po posameznih državah, ampak na svetovni ravni. Na eni strani so tisti BIOsistemi, ki so vključeni v to BK delovanje oziroma čiščenje, BK zaščito, na drugi pa tisti, ki so iz tega izvzeti, videti kot črni BIOsistemi. Kot črni se vidijo, za razliko od tistih, pri katerih je videti večbarvno delovanje, kjer se izmenjujejo različne svetle barve znotraj BIOsistemov … In vidi se nešteto svetlo zlatih nitk, s katerimi so vključeni BIOsistemi povezani z zgornjo kupolo.

Kot je videti, gre lahko za selekcijo s strani S-ALFA, ki tudi bdi nad tem BK dogajanjem in vedno nadzoruje BK mehanizem.

Ob 23.47 uri je bilo še videti, da se je okoli BIOsistemov, ki so zajeti v BK mehanizem, nekaj časa zelo hitro vrtinčila zelo močna zlata barva, kot večplastni zlati ovoji in je vse skupaj delovalo kot nekakšna centrifuga, ki je pobirala črne delčke iz BIOsistemov, kot bi se črne pikice lepile na te zlate plasti. Zatem je bilo spet videti, da se izmenjujejo različne svetle barve, ki prihajajo od kupole navzdol in prehajajo skozi vse BIOsisteme, ki so zajeti v to BK delovanje - čiščenje.

In zatem, ob 23.51 uri, se navzgor proti kupoli dviguje ogromno črnih pikic, poteka BIOtransfer BIOparazitov. Ob 23.53 uri pa se vidi še to, da je Zemlja znotraj ogromnega zlatega stebra, ovita v zlato barvo, take močno zlate plasti se vrtinčijo okoli in tudi prepredajo naš planet. Ob 23.55 uri ni bilo videti nič več, v povezavi s tem dogajanjem.


2. april 2020

Danes popoldan sem se prijavila v domači Alfa žarek in naredila osnovno metodo G-Alfa 1,2,3,4, to je bilo ob 18.15 uri. Takoj sem dobila začetno BK informacijo, sliko in videti je bilo neko BK dogajanje, in sicer zgoraj nad evropskimi državami zlato kupolo …, tako da sem potem kar ostala na Alfa žarku in gledala naprej.

Se pravi, višje zgoraj nad Evropo je locirana ogromna zlata kupola, ki je povezana s S-ALFA (tokrat videti kot zlat oblak). Po ena manjša zlata kupola pa je vidna še nad vsako evropsko državo in vsaka je povezana z zgornjo – glavno kupolo. In ta glavna kupola tudi upravlja z ostalimi manjšimi, vidi se tudi, da se je npr. v tem trenutku nekako delno zavrtela, po zlatih povezavah pa se navzdol do manjših kupol pretaka taka zlata barva, pretočna in nekako izoblikovana, kot nekakšni kristali in to vse izgleda kot prenos BK informacij. To deluje - poteka pa pri vseh kupolah enako.

V vsaki izmed držav je spet en del prebivalstva, ki ni vključen v ta BK mehanizem – delovanje in ti so videti kot črni BIOsistemi. Ja pa različno, od države do države, nekje od ene četrtine do polovice, tako na hitro sem pogledala, kar je bilo videti.

BIOsistemi, ki so zajeti v BK mehanizem so povezani s svetlimi nitkami navzgor v kupole, in pri njih je videti podobno delovanje različnih svetlih barv, barvnih vzorčkov v BIOsistemih.

Od naše države gre zlata povezava do tega BK mehanizma, ki je videti višje zgoraj.

Sem pa še posebej pomislila na to, da bi čim bolj točno videla, kaj se ob BK delovanju dogaja v BIOsistemih, kako delujejo barve znotraj, pa je bilo videti, da nekako podobno kot na seminarju, vsaj delno, nisem pa uspela vsega čisto natančno videti ali pa se nisem dovolj potrudila, ali pač so bile BK informacije - slike take kot so bile in drugega mogoče niti ni bilo za videti. Se pa tudi črne pikice odstranjujejo ven iz BIOsistemov, navzgor proti posamezni kupoli. Te manjše kupole so vse povezane z največjo, skupaj pa izgledajo kot tak vrtiljak.

Ob 18.43 uri se pa spet močno vrtinči zlata barva, v obliki zlatih ovojnih plasti, ki so okoli BIOsistemov in skozi njih vleče ven iz BIOsistemov črne pikice, potem pa se skozi postopek BT očistijo navzgor. Takoj zatem so se zlati stebri, znotraj katerih so videti vse evropske države, začeli močno vrteti in na koncu je bilo videti tak zlat vrtinec na področju vsake države.

Ko je ura 18.47 se navzdol od kupol posipa še zlat prah. Ob 18.49 pa je videti, da so se manjše zlate kupole »pospravile« v glavno kupolo in minuto zatem ni videti več BK mehanizma, niti nič več. Vse je izginilo oziroma ničesar več ni videti.


4. april 2020

Dopoldan sem med vzdrževanjem domačega Alfa žarka pogledala še BK dogajanje s SGBKD. Z vzdrževanjem sem začela nekaj čez deveto uro in potem ob 09.53 uri preklopila na pavzo in malo pogledala. Še posebej, ker nam je oseba X ob 08.48 uri sporočila, da začenja z vzdrževanjem sistema S-ALFA, s postopki za regeneracijo glave uporabnikov BK …

Pomislila sem na poligone, Alfa žarke pri uporabnikih BK in povsod so bili videti svetli in visokega nivoja.

Nad Zemljo je vidna ogromna zlata kupola, nad njo so ostale, ki se nadaljujejo navzgor. Poleg te največje, osnovne zlate kupole, je ponovno videti izoblikovano, zlato podobo S-ALFA, in tokrat je bila tudi neprimerno večja, kot ob predhodnih opazovanjih.

Potem sem pogledala še širše. Ob 10.03 uri je videti, da se v zgornjem BK mehanizmu preklapljajo različne barve, to izgleda kot da bi se ta spodnja plast kupole počasi obračala, vrtela. Res bolj počasi.

Ogromen del svetovnega prebivalstva je spet izvzet iz tega BK čiščenja, ki se odvija in ta del prebivalstva je videti na eni strani in kot črni BIOsistemi. Na drugi strani pa so tisti, ki so vključeni v BK mehanizem in pri teh BIOsistemih je videti večbarvno delovanje. Je pa to prikazano v čisto pomanjšani BK sliki.

Ob 10.24 uri pomislim spet na nas, uporabnike BK in videti je bilo, da so nad našimi glavami nanizane zlate plasti, ki se počasi spuščajo navzdol v glave in znotraj malo povrtinčijo, črne pikice pa se čistijo ven iz glave. To se je dogajalo postopoma, po plasteh.

In ob 11.47 uri pogledam še enkrat.

Pogledam tudi osebo X, okoli katere se je nabralo precej črnine in je zelo močna, prav tako je videti močan pritisk te črnine na glavo, da pritiska močno navzdol, vseeno pa ni bilo videti, da bi šla v BIOsistem, ki je videti v močni zlati barvi.

Oseba X je sprožila BK postopke še za sebe, da se skozi BK mehanizem očisti črnina, ki se je med tem nabrala okoli. To je bilo tudi že kdaj prej videti, da je potegnilo ogromno te črnine stran od nje, navzgor ... Potem je nadaljevala s standardnim procesom vzdrževanja in ob tem pomislim še na uporabnike BK in vidi se (ob vzdrževanju MP2) večbarvno delovanje v BIOsistemih in znotraj telesnih organov tudi večbarvne vrtince.

V nadaljevanju, ob 11.50 je videti še to (ob vzdrževanju MP33), da je bil poleg slednjega še začetek BK delovanja posebej v glavi, v tistem delu kjer je »sedež BIOvzorca«, tako da se je vidno izvršilo oboje, regeneracija telesa in psihe. To delovanje v glavi, še posebej v tistem enem delu je bilo zelo močno poudarjeno, v preostalem telesu manj. Iz tega predela glave se je počistilo nekaj črnine ven, ki se je v takih manjših kosmih očistila navzgor skozi BK mehanizem.

Ob 12.08 uri je oseba X sporočila, da je konec.

Ves čas je bilo slišati tudi rahlo šumenje, čeprav ne čisto od začetka in včasih se sliši tudi rahlo piskanje.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.