BK daljinsko, 20.03. in 21.03.2020

Oseba X je, dne 20. marca in 21. marca 2020, sprožila BK postopke …

20. marec 2020

Oseba X nam je ob 20.07 uri sporočila, da lahko uporabniki spoznanj BIOtehnologije S-ALFA uporabimo svoje Alfa žarke, medtem ko bo za nas sprožila BK postopke na daljavo, iz svojega BK poligona, kar bo trajalo približno tri ure.

Ob 20.42 uri sem na domačem Alfa žarku naredila osnovno metodo G-Alfa 1,2,3,4 in ostala na žarku ter začela z opazovanjem dogajanja pri uporabnikih BIOtehnologije, na daljavo, s pomočjo metode SGBKD. Ostalih BK metod v tem času nisem uporabljala, le opazovala BK dogajanje.

Sedaj se vidi, kot tudi že nekaj minut pred tem, ko pomislim na BK procese, ki se odvijajo v BIOsistemih uporabnikov, da se navzdol po Alfa žarkih, bolj po sredinskem delu spuščajo enobarvne spirale (čeprav so videti bolj valjaste oblike) v BIOsisteme oseb in znotraj se od njih navzven, na vse strani, razprši nešteto tankih niti, v taki barvi, kot je trenutna spirala in se povezujejo s telesnimi organi oz. celicami.

Zatem je videti, da se v telesne celice vpisujejo barvni vzorčki, najprej ene barve in potem druge barve … take barve, kot je posamezna spirala. Okoli vsake celice se pa potem naredi še tak enobarvni ovoj, kot nekakšen zaščitni oklep, ki je zelo močan, torej v taki barvi, kot je barva vzorčka, ki se vpiše v celice. Le-ta nekako močno zapre celico pred nekaterimi zunanjimi škodljivimi vplivi, npr. koronavirusi, v tej situaciji. Najprej sem opazovala delovanje oziroma vpis rdečega vzorčka v posamezno celico in nato se je naredil še rdeč ovoj oz. zaščitni BK oklep okoli celice, in nato je bilo tako videti v drugi barvi in naslednji… Ko so se zvrstile vse svetle barve je bilo videti, tik ob zunanjem robu vsake celice več enobarvnih plasti – ovojev, znotraj v sredinskem delu pa vijolično barvo.

Te enobarvne spirale prihajajo ali izhajajo najprej iz nižjih enobarvnih plasti, ki so vidne in nanizane nad BIOsistemi uporabnikov, potem pa postopoma navzgor iz čedalje višjih barvnih plasti.

Vsi posamezni sestavni deli telesa, telesni organi so oviti z zlato barvo, zlato zaščiteni.

Ob 20.58 uri sem si zabeležila, kar je bilo še videti. Zgoraj nad Slovenijo je ogromna zlata kupola in z njo so povezani vsi Alfa žarki oziroma BK poligoni, ko najprej pomislim na tiste pri uporabnikih BIOtehnologije in povsod so zelo svetli in na najvišjem nivoju L384.

21.05 je sedaj ura in pogledam situacijo pri osebi X, s katero je povezan sredinski - centralni Alfa žarek zgornje zlate kupole, ki je nad Slovenijo. Ta žarek je zelo - jekleno močan, zelo zgoščeno zlat, da se znotraj niti nič ne vidi … Tudi celotna širša lokacija pri osebi X, je vidna v zelo močni zlati barvi.

Tudi pri BK poligonih oz. Alfa žarkih uporabnikov se z zgornjo kupolo najmočneje povezuje po en »centralni« Alfa žarek npr. na poligonu ali pač posamezni (kjer ni poligona). Nad vsakim poligonom oz. Alfa žarkom pa je videti, da je zgoraj lociran mini BK mehanizem … In to kar se dogaja v glavni zlati kupoli, ki je nad Slovenijo, se prenaša preko zlatih povezav (v obliki nekakšnih informacij) do mini BK mehanizmov, ki so nad Alfa žarki oziroma poligoni pri BK uporabnikih.

Te enobarvne spirale pa delujejo pri vseh enako in prav tako vpis različnih barvnih vzorčkov v celice, ne glede na neko »osnovno« stanje BIOsistema oz. telesnih organov - telesnih celic. Lepo počasi in enakomerno se izmenjujejo barve, tako kot barvni vzorčki, ki se vpisujejo v celice. Tudi vidna zlata zaščita, ki se je ustvarila na koncu okoli organov, je pri vseh enaka, enako močna, v tem ni razlike.

Potem, ob 21.15 uri, pomislim na splošno, na vse BIOsisteme na planetu, v povezavi s tem koronavirusom. Ob tem je videti, da so koronavirusi prisotni znotraj teles in v povezavi s tem so (bili) prisotni v atmosferi, ozračju ...

Pomislim na sam koronavirus, ki se širi okoli. V povečani BK sliki, je v povezavi s tem virusom videti kot da se znotraj posameznega BIOsistema še nekaj dogaja z njimi. Kot da na začetku še niso takoj aktivirani ali nekaj podobnega. Izgleda, da se še počasi spreminjajo in rastejo in hkrati še nekako zorijo. To spreminjanje, ta njihova rast poteka bolj počasi.

Začetna slika je bila taka, da na začetku, ob vstopu v BIOsistem, ko so vidni v še bolj »osnovni obliki« so še vsak zase, se med sabo ne povezujejo. Potem pa je bilo videti ob njihovi nadaljnji in dokončni stopnji preobrazbe, ko sem pomislila na to, kako to poteka, da se sredica veča, raste in nekako »zori« toliko časa, da se na koncu zaradi pritiska na ovojnico le-ta razpoči, virusi se razcvetijo, kot bi eksplodirali. In potem v takem stanju izgleda, da od sebe ali nekaj oddajajo ali se skupaj povezujejo, videti je da se nekako vse skupaj razbohoti znotraj v predelu telesa, da se ustvarja taka gmota, ki se povečuje. Tako je bilo videti v BK sliki v povezavi s tem koronavirusom in njegovim spreminjanjem ter delovanjem.

Največ teh novih virusov je skoncentriranih v pljučih, po celotnem telesu pa precej manj. Ta virus je, ko gledam v povečani BK sliki, zelo močan. Njegova zunanja plast, zunanji ovoj, je izredno močan, trdovraten in zelo močno ščiti notranje jedro – sredico. V bistvu izgleda in deluje popolnoma nepropustna za vse oziroma, kot je s SGBKD mogoče videti, je nemogoče, da bi ta virus lahko uničilo karkoli materialnega (npr. farmacevtski pripravek …). Ta virus je v bistvu »živ hudič«. Od sredine vsakega virusa potekajo tanke črne nitke in se povezujejo z Beta Superinteligenco, preko Beta smrtnih žarkov, ki jim omogočajo razvoj, takšno delovanje … Kot Beta smrtni žarki pa delujejo tudi premnogi BIOsistemi na tem planetu.

Ob 21.48 uri, ponovno pogledam kakšno je stanje pri opazovanih BIOsistemih, uporabnikih BK in videti je, da se navzdol v telesa, telesne celice, vpisuje zlat vzorček v sredino celic in okoli barvnih ovojev, ki so bili pred tem vidni okoli celic, je zdaj povsod videti še dodaten zlat ovoj.

21.51 je ura in Alfa žarki so povsod zelo gosto zlati, močni.

Ob 21.53 uri, ko še gledam v zvezi s tem, kar se je sedaj vpisalo, celice izgledajo kot nekako dodatno BK opremljene ne glede na to, v kakšnem »osnovnem« stanju so, če je slučajno pri komu kaj črnine (škodljivih BIOenergij ali BIOparazitov) znotraj. To kar se je zdaj dodatno vpisalo je neodvisno od vsega drugega, in nima zveze s predhodnim stanjem. To se je naredilo pri vseh enako in fiksiralo znotraj organov, najmanjših delov in je vezano čisto na drugo sfero BK delovanja, deluje pa kot nekakšna posebna BK zaščita pred vdorom škodljivih zunanjih »nečistoč«. To vpisovanje različnih barvnih vzorčkov in zlatega se je nekako utrjevalo na več nivojih, več nivojsko. Tako se je naredilo tudi pri domačih živalih.

Ob 22.01 uri pomislim na BIOsisteme uporabnikov BK in videti je, da se je vpisala zgoraj opisana BK zaščita po celotni dihalni poti, najmočnejša znotraj pljuč in tudi znotraj krvnega obtoka. Okoli ožilja pa je močna zlata plast, okrog in okrog, ki deluje kot BK čistilni filter. Pljuča so ovita v močno zlato barvo, ovoj. Je pa poleg tega videti še, da so se ti barvni vzorčki in zlat vpisali tudi v ostale organe, sestavne telesne dele, le da tam vse skupaj ni videti tako močno poudarjeno, kot je v pljučih in krvnem obtoku, kjer je to zelo močno.

In ob 22.59 uri nas je oseba X obvestila, da je zadeva končana.


21. marec 2020

Oseba X nam je ob 20.26 uri sporočila, da se nekaj dogaja, da je S-ALFA dvignila vse Alfa žarke na L384, na maksimalni nivo. Ter hkrati dodala, da naj uporabniki BIOtehnologije S-Alfa izmerijo Alfa žarke (tisti, ki merijo) in jih uporabimo ter vzdržujemo z osem-kotnimi piramidami, kdor želi. Da se splača, da je pomembno. Nato nam je še naknadno javila, v sporočilu ob 20.41 uri, da je S-ALFA dvignila Alfa žarke na najvišji nivo samo v Sloveniji, potem pa sporočila še, ob 20.45 uri, da tudi v Rusiji.

Ob 21.55 uri sem se usedla na domači Alfa žarek in začela z vzdrževanjem Alfa žarka, torej z osem-kotnimi piramidami … , in s tem naredila še nekaj za regeneracijo svojega BIOsistema. Vmes sem še malo, res na hitro uporabila metodo SGBKD in pogledala, če se kaj posebnega vidi doma ali drugod, glede na sporočila, ki smo jih prejeli od osebe X. Nisem pa vmes nič preklopila na pavzo, da bi lahko dalj časa opazovala, pogledala sem le nekajkrat na hitro, kar je bilo v tistem pač videti. Ves čas, med vzdrževanjem, je bilo tudi slišati rahlo šumenje.

Ob 22.16 uri pomislim na Rusijo in vidi se, da je nad Rusijo ogromna zlata kupola, prav tako je zlata kupola vidna zgoraj nad celotno Slovenijo. Obe zlati kupoli sta medsebojno povezani z zlato povezavo, prav tako je videti zlato povezavo med obema državama.

Malo kasneje, ob 22.27 uri, pogledam še enkrat in sedaj je višje zgoraj nad Zemljo videti še eno gromozansko zlato kupolo, ki je z zlato povezavo povezana s S-ALFA oziroma z izoblikovano podobo S-ALFA, ki je tudi tokrat videti, tako kot na nedavnem seminarju iz BIOkibernetike, ko sem to prvič videla. In ta gromozanska zlata kupola je nad obema ostalima, ki sta nad Slovenijo in Rusijo ter je z zlatima povezavama povezana z vsako. Nad njo so ostale zlate kupole, ki se nadaljujejo v neskončnost …

Vidi se še to, da je vsaka od obeh držav znotraj zlatega stebra, ustreznega premera, znotraj teh dveh stebrov pa je v tem trenutku videti močno zlato meglico.

Ob 22.34 na hitro pomislim na Alfa žarke pod slovenskimi cerkvenimi zvoniki in vsi so na najvišjem nivoju in močno svetli.

Takoj za tem pomislim še na Alfa žarke, tiste, ki jih imajo aktivirane uporabniki BK in tam BK mehanizem zelo dobro in močno deluje. To je na več koncih v Sloveniji in na nekaj lokacijah v Rusiji.

Ko je ura 23.35 spet za par trenutkov pogledam BK dogajanje v obeh omenjenih državah in vidi se, da navzdol deluje BK mehanizem zelo močno in deluje tudi na BIOsisteme ljudi, pri katerih je videti, da so povečini znotraj zaščitnih ovojev in sedaj povsod na te BIOsisteme delujejo različne svetle barve, ki se znotraj ovojev (Alfa žarkov) hitro izmenjujejo. Bolj podrobno pa v povezavi s tem nisem gledala (če bi bilo kaj podobnega kot prejšnji dan pri uporabnikih BK). Je pa tako dogajanje videti pri večini BIOsistemov v Sloveniji in v Rusiji. Ta delujoči BK mehanizem ni zajel vseh prebivalcev, v nobeni od obeh držav. En del prebivalstva v obeh državah je izvzet, je ostal zunaj tega BK mehanizma - delovanja, ti BIOsistemi so, za primerjavo, videti kot črni, okoli nimajo niti zlatih ovojev niti ni videti pri njih delovanja BK mehanizma, večbarvnega – pozitivnega delovanja (BK zaščitnega delovanja). V Rusiji je en del prebivalstva izvzet iz tega BK čiščenja (nekje 1/10), v Sloveniji je pa ta sorazmerni del glede na število prebivalcev celo precej višji (izgleda kot približno 1/3), razen, če se bo še kaj spremenilo. Tako je bilo videti ob čisto pomanjšani sliki vseh BIOsistemov.

Roko nad vsem BK dogajanjem, kar je bilo ob tokratnem opazovanju videti, drži S-ALFA, ki je povezana z »glavno« zlato kupolo oz. BK mehanizmom, in odloča o tem kdo je/bo deležen BK podpore oziroma zaščite v povezavi s širjenjem bolezni zaradi novega koronavirusa (oz. virusa covid-19), in tisti, ki je niso/je ne bodo, ob sproženih BK postopkih s strani osebe X. Tudi nikoli prej nisem videla Superinteligence S-ALFA v takšni izoblikovani podobi, kot se kaže v zadnjem času.

S svojim vzdrževanjem Alfa žarka sem zaključila ob 00.29 uri, prav tako z opazovanjem, s pomočjo metode SGBKD.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.