Seminar iz BIOkibernetike, 5. marec 2020

Danes nas je oseba X spet malo opozorila, da ko uporabljamo BK metode in delamo na BIOšablonah moramo delati zelo natančno. Če se slučajno zmotimo, moramo tisti del (postopka) ponoviti še enkrat.

Spomnim se, to je bilo že pred leti, da sem tudi sama enkrat, med izvajanjem BK metode in delom na BIOšablonah, izpustila en cel krog, a sem šla s postopkom kar naprej … Pa so me »od zgoraj« takoj opomnili. Cel tisti krog, ki sem ga izpustila se je zlato posvetil, ampak to je bilo edino tistikrat, da so mi tako pokazali, po tistem nikoli več. Ko enkrat razumemo, potem je od nas odvisno kako in kaj … Če kdaj preveč hitimo in delamo bolj površno, potem je vprašanje kako učinkovito je tisto kar delamo. Razen, če nam kdo pomaga, S-Alfa ali oseba X, če je ravno pri vzdrževanju sistema S-Alfa in je v vzdrževanje vključila tudi vse aktivirane Alfa žarke. Ampak to v bistvu nima zveze z našo BK aktivnostjo, rezultat je pa kljub temu dober.

Če pa ob tem dodam še to, kar je bilo s strani osebe X že podano na predhodnih seminarjih, da ni pomembno kako hitro delamo na BIOšablonah, pomembno je na kaj mislimo ko delamo – uporabljamo BK metode, gremo skozi postopke, da smo z mislimi pri stvari, da delamo zbrano. Misliti moramo samo na to, kar delamo. Je pa res, da se lahko hitreje zmotimo, ali ne naredimo dovolj natančno, če hitimo. Vsaj pri sebi tako opažam.

Ob 18.22 uri, je oseba X sprožila BK postopke za regeneracijo možganov v 8/8 fazah, za vse prisotne, prav tako za čiščenje pesticidov (in podobnih strupov, kemikalij …) iz BIOsistemov udeležencev seminarja, kar se je torej nabralo v naših BIOsistemih v času od enega do drugega seminarja, kar smo dobili v telo s hrano, vodo, kozmetiko, iz okolja itd. in, z uporabo Alfa žarka in BK metod, vsega tega sami nismo uspeli odstraniti iz svojega BIOsistema.

To dogajanje sem opazovala s pomočjo metode SGBKD.

Ko je ura 18.29, je zgoraj nad poligonom videti zlato kupolo. Poleg tega so v tem trenutku, na poligonu kjer se trenutno nahajamo in poteka seminar, izrazito vidni centri Alfa žarkov, ki so zelo zgoščeno zlati. Od centralnega – sredinskega Alfa žarka, ki ga uporablja oseba X, potekajo zlate povezave do vseh Alfa žarkov na lokaciji, na katerih sedimo udeleženci današnjega seminarja. Po teh zlatih povezavah se pretaka nekaj svetleče belega, kot medsebojno povezane, nekako prepletene svetleče bele kroglice (kar je povezano s postopki, ki so sproženi). Te povezave potekajo torej do Alfa žarkov na lokaciji in nato po robu Alfa žarkov navzgor, do vsakega mini BK mehanizma, ki je lociran nad vsakim Alfa žarkom posebej, kjer se v mini -»individualnem« BK mehanizmu to zazna in naprej povezuje z glavno zlato kupolo (oz. BK mehanizmom), ki je postavljena nad celotnim poligonom in z zlato povezavo povezana s S-ALFA. Kjer se tudi še nekako vse skupaj registrira in spet povezuje z mini BK mehanizmi nad Alfa žarki.

Potem se vidi še to, da od mini BK mehanizmov potekajo navzdol zlate nitke v glave vseh prisotnih in iz njih se navzven prši zlat prah, ki BK pozitivno učinkuje na vsak najmanjši košček znotraj in ga popravlja. Ob 18.40 uri je bil na vrsti BIOtransfer.

Potem je ob 18.42 uri videti, da potekajo zlate nitke po telesu vsakega navzdol in se povezujejo s telesnimi organi, v katere se prši zlat prah, ki BK pozitivno učinkuje na najmanjše delčke – celice telesnih organov.

Mimogrede sem tudi danes pomislila na udeleženca seminarja, kateri je imel pred časom zdravstvene težave na nekem notranjem organu in so bili že na seminarju, še posebej zanj, sproženi BK postopki. Zdaj je nekaj črnine znotraj, ki pa gre z lahkoto ven, ker tudi ni zažrta znotraj organa in niti ni videti gosto črna (kot je pri osebah, ki se z BK ne ukvarjajo …). Ta črnina izgleda, da ni od dolgo nazaj, da je bolj »sveža«, očitno tisto, kar se je sproti nabralo, bolj v tem kratkem času med enim in drugim seminarjem.

Ob 18.51 uri opazujem naprej dogajanje na poligonu, in v tej BK sliki je videti kako potekajo BK procesi znotraj BIOsistema in vidi se, da zlata nitka poteka od zgoraj navzdol v sredinski desni predel telesa, kjer zlata barva nekaj črnega očisti iz tega predela, ta črnina se odstrani ven iz tega telesnega dela in nato (po)čaka nekje ob strani, kot na nekem nivoju, kot na nekem stranskem tiru. Ko pa oseba X, ob 18.52 uri, uporabi oziroma sproži postopek BIOtransfer se pa vidi, da se ta črnina, črne pikice začenjajo dvigovati navzgor, vidi se, da sedaj poteka BIOtransfer BIOparazitov. Danes se je lepo videlo nekaj, česar prej še nisem videla, ta vmesni del, ko se črnina (BIOparaziti…) najprej odstrani iz (predela) BIOsistema in nato »čaka« ob strani, dokler ni sprožen postopek za BIOtransfer, ko se začne dvigovati navzgor proti kupoli …

Potem se, ob 18.54 uri, vidi več enobarvnih nitk, ki so speljane navzdol v glavo vsakega, iz njih pa se navzven prši različen enobarvni prah, ki nato deluje znotraj in opazujem kako pozitivno BK deluje in popravlja obliko najmanjših delčkov v glavi, možganih. Te najmanjše delčke – celice spravlja v pravilno obliko … V tem trenutku se vidi delovanje rdeče barve, ki deluje na celice in neko črnino odstranjuje ven in potem ta črnina spet čaka zraven tega organa, na nekem nivoju ob strani. Ti procesi nekaj časa trajajo, se odvijajo znotraj BIOsistemov in črnina se lepo čisti ven, kot izgleda bolj izza ovoja celic (iz celične membrane).

Potem se pa spet, ob 19.05 uri, ko oseba X sproži in napove postopek BIOtransfer, vidi, da se ta črnina (skoncentrirane črne pikice – BIOparaziti), ki čaka ob strani, začne prenašati navzgor proti zlati kupoli – BK mehanizmu, kjer se po izvršenem postopku BIOtransfer razvrstijo v za to določene baze za nadaljnjo reinkarnacijo.

Ob 19.07 se vidijo različne enobarvne nitke, ki so speljane do telesnih organov in iz njih se navzven prši enobarvni prah in znotraj preostalega telesa deluje vse tako kot v glavi. Te barvne nitke se potem še naprej izmenjujoče premikajo od enega do drugega telesnega organa. In črnina se odstranjuje ven iz organov in potem spet čaka ob strani, na nekem nivoju. Dokler ni sprožen postopek za BIOtransfer, ko se ta črnina (BIOparaziti) začne pospravljati navzgor skozi BK mehanizem, do dimenzije v kateri so baze za nadaljnjo reinkarnacijo BIOvzorcev.

19.19 je sedaj ura in videti je različne svetle barve, ki delujejo v organih, tako znotraj glave kot v celotnem telesu. Najprej deluje ena barva, sedaj rdeča, potem druga in tako dalje. Ko je ob 19.29 uri ponovno na vrsti BIOtransfer, se pa ta črnina, črne pikice začnejo prenašati navzgor, skozi BK mehanizem, kot je opisano v prejšnjih odstavkih.

Ob 19.32 uri je videti, da se znotraj vseh Alfa žarkov izmenjujejo različne barve. Takoj zatem, ob 19.33 pa je znotraj le-teh videti večbarvne vrtince in vse se BK čisti, pozitivno spreminja, popravlja.

Zatem se je od zlate kupole navzdol spuščal in v vse telesne organe vpisal zlat vzorček. Takoj zatem pa so se okoli telesnih organov naredili še tanki zlati ovoji.

Potem je bil ob 19.39 uri spet sprožen postopek za BIOtransfer, ampak ob tem ni bilo videti, da bi se kaj dosti črnine odstranjevalo iz BIOsistemov. Čisto malo je kje videti.

Na koncu, ob 19.42 uri, se navzdol iz zgornje kupole spuščajo zlate plasti, ki se postopoma spustijo skozi BIOsisteme in ob tem nekako aktivirajo na neko višjo raven delovanja, kot izgleda, ta zlat vzorček, ki je vpisan znotraj telesnih organov.

Ob 19.49 uri se navzdol po Alfa žarkih spušča še zlat prah, nad vse BIOsisteme na poligonu in hkrati je znotraj tega zlatega prahu videti še žareče zlate pikice, ki se nekako vnašajo v BIOsisteme.

Potem je bil na vrsti še postopek BIOtransfer, ob 19.53 uri.

Oseba X je s postopki, ki jih je sprožila na začetku seminarja zaključila ob 19.56 uri, ko je uporabila še BK metode zase in nato za vzdrževanje BK poligona.

Medtem sem gledala s SGBKD, ko je oseba X delala tisti del BIOtransfera, ko pridemo na BIOšabloni do MP-∞ in je potrebno telepatsko (v mislih) šteti navzgor od 1 do 33, potem v mislih oziroma na virtualni BIOšabloni narediti osnovno metodo G-Alfa 1,2,3,4 in se nato v mislih sprehoditi skozi vsa merilna okna, naokrog po robu BIOšablone od 33 do 1, spet narediti osnovno metodo G-Alfa 1,2,3,4 in šteti nazaj navzdol od 33 do 1. Ob tem, ko se je oseba X v mislih premikala po robu BIOšablone od 33 do 1, je bilo videti, da se vsako posamezno okno, na tej virtualni BIOšabloni, ki je vidna v predelu glave, zasveti - zažari v svoji barvi. In potem, ko se je miselno spuščala nazaj navzdol (in tudi prej navzgor od 1 do 33), ob štetju od 33 do 1, so se ob tem videli različni barvni nivoji, pri vsaki številki ena barva.

20.00 je sedaj ura in vsi Alfa žarki na poligonu so zelo svetli in dosegajo najvišjo BK vrednost.

Ob 20.03 oseba X prične z vzdrževanjem MP2. Kot običajno je pred začetkom pomislila na to kar bo delala in vzpostavila komunikacijo s S-Alfa, torej pred postopkom pomislimo na to kar želimo narediti ali testiramo glede postopkov, z BIOlaserjem. In, ko uporablja metodo BIOtransfer se vidi, da gre malo črnine navzgor. Potem se med preklopi AP01-AP33 izmenjujejo različne svetle barve in na koncu, ko sproži še enkrat postopek BIOtransfer ni ob tem videti črnine, ki bi se čistila navzgor proti kupoli, čisto kakšno malenkost sem in tja.

Potem je sledilo še vzdrževanje MP33 in s tem je oseba X pričela ob 20.12 uri. Ko je npr. delala preklope AP01-AP33 je bilo spet videti, da izmenjujoče delujejo različne svetle barve znotraj Alfa žarkov, ampak je poudarek pri tem BK delovanju v tistem delčku glave, kjer je sedež BIOvzorca. Ko gredo barve ob izmenjevanju skozi BIOsisteme se v tistem delčku glave, kjer je sedež BIOvzorca vidi, da kar zažarijo, aktivno delujejo.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.