Seminar iz BIOkibernetike, 27. februar 2020

Seminar iz BIOkibernetike se je pričel ob 18.15 uri. Za začetek so udeleženci seminarja, vsak zase, izvršili BK meritev, in sicer so izmerili BIOparameter S14. Oseba X je ob tem povedala, da ta BIOparameter predstavlja prognozo za potencialno okužbo s koronavirusom (daje podatek o stanju bolezni telesa), ko smo namenili nekaj besed tudi tej problematiki. Pri osebah, ki imajo ta bioparameter visok, obstaja velika verjetnost za infekcijo z novim koronavirusom, ki se trenutno širi po svetu.

V nadaljevanju je oseba X, ob 18.27 uri, sprožila BK postopke za regeneracijo telesa in psihe, regeneracijo možganov v 8/8 fazah, za vse prisotne, itd.

S pomočjo metode SGBKD sem opazovala, kar se je ob tem dogajalo.

Ob 18.28 uri je videti, da je zgoraj nad poligonom, kjer se sedaj nahajamo, ogromna zlata kupola. Ob zunanjem robu spodnjega dela te kupole se vidijo nanizani enobarvni krogi, vse naokrog, v širšem sredinskem delu pa je videti platformo v obliki BIOšablon, ki jih kot pripomoček uporabljamo pri izvajanju BK metod. Kot bi dve BIOšabloni, in sicer BŠ: S1–S33 (MP1-MP12) in BŠ: MP13– MP33-∞, sestavili skupaj v eno. Ta sredinski del je videti tako kot je videti na BIOšablonah, videti je torej različne enobarvne trikotnike z makro kodami znotraj. In ta del izgleda, da ni čisto vpet v kupolo, ampak je pomaknjen nekoliko bolj navzdol.

V 1/8 je ob 18.30 uri videti še to, da je nad vsakim Alfa žarkom postavljen še tak mini BK mehanizem, platforma - krog iz enobarvnih trikotnikov, tako kot je opisano v predhodnem odstavku, le da je vse skupaj pomanjšano. In od zlate kupole, ki je nad poligonom, gredo kratke zlate povezave do vseh teh mini BK mehanizmov, vidnih nad Alfa žarki na lokaciji.

V 2/8, ob 18.40 uri, spet pogledam dogajanje na poligonu kjer je videti, da potekajo zlate povezave od Alfa žarka, ki ga uporablja oseba X in je sprožila BK postopke, do vseh Alfa žarkov na lokaciji, ki jih uporabljamo udeleženci seminarja, kot po navadi. Pogledam še vse Alfa žarke na lokaciji in videti so kot zlate cevi, z gladko zlato zaključenim robom, ki izgleda stekleno zlat.

Ob 18.45 uri, kot tudi že malo pred tem opazujem, ko je videti, da je od zgoraj navzdol, od vsakega mini BK mehanizma, ki je lociran nad vsakim Alfa žarkom posebej, v glavo posameznika speljanih več zlatih nitk, iz katerih se navzven prši zlat prah, kot je videti. Vse skupaj deluje kot male kirurške rokice, ki nekaj BK urejajo, popravljajo znotraj glave.

Ob 18.52 uri, ko poteka 3/8 je videti, da je navzdol speljanih več različnih enobarvnih nitk, ki potekajo do vseh telesnih organov, iz katerih se navzven pršijo različne barve in znotraj telesnih organov BK popravljajo stanje, delujejo na črnino, kjer je prisotna. Pozitivno BK učinkujejo, delujejo na najmanjše sestavne dele – posamezne celice tako, da jih spravljajo v pravo stanje, saj je videti, da sedaj intenzivno delujejo na obliko celic.

Opazujem en delček – eno celico, ki je v tem trenutku videti popolnoma zapolnjena z rdečo barvo, v celoti je vidna v rdeči barvi, šest-kotne ter tokrat trodimenzionalne oblike, kot podoba geometrijskega telesa in ne kot lik.

Videti je, da je tudi vsaka taka sosednja celica popolnoma zapolnjena z rdečo barvo, vidna torej tudi v 3D obliki, in kot taka pravilne oblike in vse skupaj se lepo povezujejo ena z drugo in tvorijo v tistem delu zdravo celoto. Tam, kjer je pa kaj malo črnega, lahko kakšna poškodba, bolezen, pa te barve to nepravo, nezdravo stanje popravljajo. Delujejo na črnino, jo odstranjujejo, popravljajo celice, jih spravljajo v pravo, zdravo stanje, kolikor se le da vse skupaj popraviti, odvisno od prizadetosti posameznega telesnega dela ali predela določenega organa oz. celice. Kajti vsaka najmanjša, popolnoma zdrava celica je videti pravilne oblike in barve (vsebine), brez črnine.

BK mehanizem, ki deluje oziroma BK procesi, ki se odvijajo, pa pri vsakem BIOsistemu delujejo na tistih delih kjer je to najbolj potrebno, tam se stanje BK ureja, popravlja. To se vse vodi s strani »glavnega« BK mehanizma - kupole, ki je povezana s S-ALFA in zgoraj nad poligonom ter hkrati kot mini BK mehanizem lociran tudi nad vsakim Alfa žarkom oziroma nad osebo, ki posamezni Alfa žarek na poligonu uporablja.

Ob 19.04 sem gledala še, ko je bilo videti delovanje zlatega vzorčka znotraj telesa vsakega udeleženca. Najprej v glavi in v nadaljevanju znotraj telesnih organov. Ta zlat vzorček je deloval znotraj vsake celice in okoli je bilo videti, kot da bi hkrati ustvarjal še zlato zaščito.

Ko je ura 19.28 je videti, da se znotraj Alfa žarkov izmenjujejo različne barve. Zgoraj v kupoli - BK mehanizmu, je na primer videti rdečo barvo, ki zažari v enem delu in potem je prav tako videti znotraj Alfa žarkov, nato je videti, da zgoraj zažari oranžna barva v enem delu in oranžno barvo je nato videti tudi znotraj Alfa žarkov …

Ob 19.33 uri sem pomislila na mobilna telefonska aparata (klasična), ki sem ju imela s seboj z namenom, da bi se dobro BK očistila in oplemenitila in vmes pogledala, če se je pri le-teh zgodila kakšna BK sprememba. Oba sta se med seminarjem nahajala v Alfa žarku, videti je bilo še to, da od Alfa žarka, ki ga uporablja oseba X poteka po ena zlata povezava do vsakega aparata, ki sta tudi vsak v svojem zlatem ovoju. Oba sta sedaj videti zlata z zlatimi pikicami znotraj, ter vpisanim zlatim vzorčkom v enem notranjem manjšem delu. Tik ob površini vsakega je vidna še tanka, močno zlata plast.

Ob 19.36 uri je bilo videti nekakšno belo meglico, ki je delovala kot neka pregrada oz. vsaj jaz nisem videla nobenega BK dogajanja znotraj Alfa žarkov več.

Oseba X je v nadaljevanju dokončala BK postopke iz začetnega dela seminarja ter nato sprožila, kot je sproti napovedala, še postopke za vzdrževanje poligona. In z vsem zaključila nekaj čez 20. uro.

Ko so bili postopki zaključeni sem pogledala še BK stanje pri enem udeležencu, ki je imel pred časom zdravstvene težave in poseg na nekem telesnem organu in so bili zanj na seminarju že sproženi BK postopki. Pomislila sem na ta organ in zdaj je videti v celoti zlat, znotraj pa so vidni celo izrisani šest-kotni liki. Kot je oseba X še dodala, je v tem trenutku ob koncu seminarja tako BK stanje, nadaljevanje pa je odvisno od te osebe, in sicer od tega kaj bo počela doma, v kolikšni meri bo sama, z uporabo BK metod, to pridobljeno stanje ohranjala.

Na koncu sem pogledala še čaj, ki ga udeleženka redno prinaša s seboj in si ga privoščimo po koncu vsakega srečanja. Steklenice s čajem je postavila v Alfa žarek, oseba X pa je sprožila BK postopke, za dodatno oplemenitenje napitka. Čaj je bil pred tem že videti v zlati barvi, srednjega odtenka. Ob tem, ko so potekali BK procesi, pa se je v čaj vneslo še nekaj več, iz BK vidika in na koncu je bilo v čaju videti ogromno svetleče zlatih pikic in še dodatno zlat vzorček.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.