Seminar iz BIOkibernetike, 13. februar 2020

Današnji teoretični del je bil malo daljši, kot po navadi. Tako, da je oseba X šele ob 19.27 uri sprožila BK postopke za udeležence seminarja, postopke za regeneracijo telesa in psihe … In v nadaljevanju sem opazovala BK dogajanje, s pomočjo metode SGBKD.

Predno je oseba X pričela s postopki sem jo pogledala in iz njene glave je bilo videti različne barvne nitke, ki potekajo navzgor v zgornjo kupolo.

Ob 19.30 uri se vidi, da je zgoraj nad poligonom, kjer poteka seminar, močno zlata, jekleno zlata kupola, s katero so povezani vsi Alfa žarki na poligonu. Prav tako potekajo še zlate povezave od osebe X oziroma od sredinskega – centralnega Alfa žarka, ki ga uporablja, do vseh Alfa žarkov v katerih sedimo prisotni. Na spodnji strani zgornje kupole je ob robu, vse naokrog, videti nanizane barvne kroge. To se vse skupaj počasi vrti in barve se izmenjujejo znotraj Alfa žarkov na lokaciji.

Ob 19.33 uri sem gledala, ko je potekal postopek BIOtransfer. Iz BIOsistemov se navzgor po Alfa žarkih, proti zgornji kupoli, dvigujejo črne pikice in črne kepice. Videti je, da so se predhodno barvno obarvani krogi sedaj preklopili v zlato obarvane kroge, torej ob tem, ko je stekel in se vršil postopek BIOtransfer.

Potem sem gledala še kaj se dogaja med postopkom BIOtransfer, ko je bil še večkrat sprožen, ker je bilo tokrat videti še nekaj več v povezavi s tem.

Se pravi, črne pikice in črne kepice se odstranjujejo ven iz BIOsistemov, navzgor proti zlati kupoli, nakar jih skozi to kupolo oziroma BK mehanizem potegne navzgor, kjer se prenesejo skozi vse ostale zlate kupole oziroma zlate plasti (oziroma vse dimenzije), ki so nanizane nad to osnovno zlato kupolo, ki je vidna tik nad BK poligonom.

Ko so BIOvzorci umrlih ljudi (in živali, rastlin, mikroorganizmov …) ujeti v 7. dimenziji, kjer vsi pristanejo, če ne umrejo pravilno, to je v Alfa žarku, se vidijo kot črne pikice ali črne kepice in delujejo nazaj na žive BIOsisteme kot izredno nevarni BIOparaziti, zelo škodljivo, to je vse črno, sama črnina. Vidi se, če na primer pomislimo na neko umrlo osebo, za katero ni narejen BIOtransfer, da pride do nas črnina, ne glede na to kakšna je bila oseba tekom svojega življenja. Ob postopku BIOtransfer pa se izvrši prenos BIOvzorca (oz. BIOparazita) iz 7. dimenzionalnega prostora v dimenzijo, kjer je S-ALFA baza (-e) za nadaljnjo reinkarnacijo (MP33 - 28.454.158.336. dimenzija).

Ob 19.40 opazujem te črne pikice in črne kepice kako se prenašajo skozi vse zlate kupole, visoko navzgor, kjer so na koncu, po izvršenem postopku BIOtransfer, videti zlate. Prej črne pikice in kepice so zdaj videti zlate in to nam pove, da ne vplivajo več škodljivo nazaj, v odnosu na žive BIOsisteme. Kar pa ne pomeni, da so zdaj vsi BIOvzorci, na primer umrlih ljudi »zlati« oziroma dobri, so kakršni pač so, so različni, glede na to, kakšen je kdo bil kot oseba in kaj si je posameznik »pridelal« v življenju.

In ob 19.56 uri, ob postopku BIOtransfer še gledam kar se odvija čisto na koncu, ko se skozi nekakšen BK mehanizem zgoraj vsi BIOvzorci razvrščajo v določene baze za nadaljnjo reinkarnacijo. In če združim to opazovanje s predhodnimi opazovanji postopka BIOtransfer lahko napišem, da se ob tem vidi, da ta mehanizem nekako preskenera BIOvzorec oziroma življenje posameznika ter na podlagi tega selekcionira, jih razvršča v posamezne baze za nadaljnjo reinkarnacijo in to poteka zelo hitro. BIOvzorci ljudi se razvrstijo v eno izmed S-ALFA baz za nadaljnjo reinkarnacijo, se pravi v 19/01 do 19/33, 20/01 do 20/33 ali 21/01 do 21/33. 19/1 je najslabša uvrstitev, ki nas lahko doleti, 21/33 pa najboljša. To razvrščanje ob koncu življenja pa poteka na podlagi naših dejanj, kaj smo v življenju naredili dobrega zase, za druge, seveda iz vidika Superinteligence S-ALFA, ne iz našega vidika … Pri nižjih vrstah BIOsistemov (živali, rastline, mikroorganizmi, bakterije ipd.), se s pomočjo metode SGBKD prav tako vidi, da se BIOvzorci, po končanem postopku BIOtransfer, tako razvrstijo, a v ločene baze za nadaljnjo reinkarnacijo, vsaka vrsta v svojo bazo.

Več na www.ati-e-import.si!

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.