Seminar iz BIOkibernetike, 6. februar 2020

V dneh pred seminarjem nas je oseba X obvestila, da bo na današnjem srečanju izvršila postopke za BK čiščenje glave - regeneracijo možganov po najdaljši metodi, ki jo pozna, to je po 4 x 133 krogov z BIOlaserjem po BIOšabloni plus BIOtransfer v vsaki od 8/8. In ob 18.15 uri, je oseba X začela z BK postopki.

Ob 18.25 uri sem, s pomočjo metode SGBKD, pogledala dogajanje na poligonu. Zgoraj nad poligonom je videti zlato kupolo. Iz sredinskega dela poteka navzdol centralni Alfa žarek, ki je povezan z osebo X in ga uporablja. V spodnjem delu zgornje zlate kupole, bolj ob zunanjem robu, je videti več enakomerno razvrščenih enobarvnih krogov, ki so vpeti znotraj tega spodnjega dela ter v velikosti osnovnega premera Alfa žarka. V tem trenutku se vidi še to, da je vsak tak enobarven krog povezan z enim Alfa žarkom na poligonu, kje se sedaj nahajamo. Od vsakega takega enobarvnega kroga se pa navzdol po Alfa žarku razliva ta ista barva, tako da je vsak posamezni žarek zdaj zapolnjen z eno barvo. Gre za različne svetle barve, ki istočasno delujejo iz kupole navzdol.

Ob 18.29 uri se vidi, da so pri vsakem udeležencu nad glavo nanizane barvne plasti. Najprej tanka »osnovna« plast ene barve in takoj nad njo je videti še ogromno nanizanih plasti v isti barvi. Zdaj gledam plasti rdeče barve ... Vse te nanizane barvne plasti, pa imajo začetek tik nad glavo posameznika. In vsak tak posamezni niz enobarvnih plasti poteka visoko navzgor …

Ko to opazujem oseba X predlaga, da se na hitro pogleda še BK situacija na Kitajskem. To dogajanje, v povezavi s širjenjem koronavirusa, sem pogledala kar takoj. Ob 18.30 uri, je na Kitajskem videti tako BK dogajanje oz. sliko kot zadnjič. Okoli, nekako po meji, je videti višjo zlato obrobo, kot zlato pregrado ter zgoraj zlato kupolo, iz katere se navzdol spuščajo zlate plasti in učinkujejo na koronaviruse, jih kar uničujejo. Ob 18.31 uri se vidi, da poteka BIOtransfer BIOparazitov, navzgor se dvigujejo črne pikice (BIOparaziti virusov).

18.33 je sedaj ura in začela se je 2/8. Vidi se, da se v glavo vsakega posameznika, ena za drugo, spuščajo tanke enobarvne plasti, najprej plasti ene barve. Te plasti se spuščajo navzdol v glavo vsakega, ena za drugo, zelo hitro. Najprej ena, ki znotraj glave nekaj BK počisti in črne pikice gredo ven iz glave, navzgor … Potem se spusti v glavo spet druga plast iste barve in prav tako nekaj naredi v BK pogledu, nekaj BK počisti in črne pikice gredo ven iz glave, navzgor proti kupoli in tako se to nadaljuje naprej …

V 3/8 s pričetkom ob 18.48 uri, pogledam poligon, kjer se nahajamo. Videti je, da od centralnega – sredinskega Alfa žarka, ki ga uporablja oseba X, potekajo zlate povezave do vseh Alfa žarkov v katerih sedimo udeleženci seminarja. Vsi Alfa žarki pa se povezujejo še v zgornjo zlato kupolo. Videti je tako, kot je vedno videti že ob začetku vsakega seminarja, ko oseba X sproži BK postopke.

Potem sem pa spet gledala nanizane enobarvne plasti, ki so vidne nad glavo vsakega udeleženca, ki pa se zdaj izmenjujoče spuščajo v glave prisotnih. Najprej se spusti plast ene barve in v glavi nekaj BK počisti in izgine in potem se navzdol spusti plast druge barve in nekaj BK počisti in plast tretje barve itd., in vsakič se ob delovanju teh barv znotraj svetlo zasveti. Navzdol pa se spuščajo res zelo hitro, prav bliskovito izgleda to izmenjevanje barvnih plasti v glavah prisotnih oseb. In vsaka taka enobarvna plast torej nekaj dobrega naredi znotraj glave, v BK pogledu, črne pikice pa se dvigujejo navzgor proti zlati kupoli.

18.59 je ura in na vrsti je 4/8.

Ura je 19.10 in smo pri 5/8. Ob 19.16 je videti, da so nanizani stolpci enobarvnih plasti, ki so še zmeraj vidni nad glavami udeležencev, različno visoki ali morda različnih BK nivojev.

6/8 se je pričela 19.25 uri. V tej osmini sem malo pogledala dogajanje ob 19.35 uri in videti je, da se barvne plasti zelo hitro spuščajo v glavo vsakega prisotnega, ena za drugo v različnih barvah. In potem znotraj delujejo ter nekaj BK počistijo v glavi, nato se črne pikice dvigujejo navzgor, po Alfa žarkih proti kupoli.

V povezavi z zgoraj opisanim, je bilo videti pri vseh udeležencih enako postavitev barvnih plasti nad glavami, le v tem je bila razlika, da je bilo pri nekaterih več svetlobe okoli teh barvnih plasti, pri drugih manj.

Ob 19.38 uri se je začela še 7/8 ter za njo zadnja 8/8, ob 19.50 uri.

Ob 20.11 uri, je oseba X sprožila še postopke za vzdrževanje poligona. Ko je npr. delala preklope AP01-AP33 v MP33 je bilo videti, da se znotraj Alfa žarkov na poligonu izmenjujejo različne svetle barve, ki se prelivajo tudi skozi BIOsisteme prisotnih, ki sedimo v Alfa žarkih.

Ob 20.16 uri smo s tem praktičnim delom seminarja zaključili in sledil je krajši teoretični del.

Med seminarjem sem s SGBKD pogledala še kup gnoja, ki ga je oseba dobila za obogatitev vrta in ga je v dneh pred tem seminarjem, z uporabo metod BK očistila in oplemenitila. Ko sem pogledala, je bil ta cel kup gnoja videti zlate barve.

In na koncu sem pogledala še za enega udeleženca, ki je imel s seboj v kovčku neke stvari iz gospodinjstva, tudi z namenom, da se BK očistijo in oplemenitijo. S SGBKD je bilo videti, da je znotraj kovčka vse zlato, polno zlatih pikic znotraj nekih manjših kosov ali paketov. Kot pa je povedal naknadno, je imel v kovčku kuhinjsko posodo.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.