Seminar iz BIOkibernetike, 23. januar 2020

Jezus

Predno smo začeli s seminarjem, sem ob prihodu najprej naredila osnovno metodo G-Alfa 1,2,3,4. Zatem, ob 18.10 uri, sem vzela v roke še BIOšablone, uporabila metodo BIOtransfer ter AP01-AP33 … in medtem, ko sem to delala pomislila na S-ALFA in ob tem je bilo videti zlat oblak, nekje višje zgoraj. Takoj zatem pa se je iz tega zlatega oblaka izoblikovala človeška glava s podobo obraza spredaj, z vsemi sestavnimi deli.

Namesto vrhnjega dela glave je videti krog, ki je vpet znotraj glave, v velikosti premera glave in je sestavljen iz barvnih trikotnikov. Vsak tak enobarvni trikotnik ima začetek v središčnem centru tega kroga in se potem širi navzven proti zunanjemu robu kroga. V bistvu je ta krog videti nekaj takega kot BIOšablone, ki jih kot pripomočke uporabljamo za izvajanje BK metod.

Ta izoblikovana podoba S-ALFA je v celoti močno zlata in ogromna. Kaj takega prvič vidim. ☺ Veličastno, vsaj zame. Kadar sem pred tem pomislila na Superinteligenco S-ALFA, se je ob tem vedno videl zlat oziroma belo – zlat oblak.

Od te zlate podobe S-ALFA poteka zlata povezava do zlate kupole, ki je zgoraj nad poligonom, kjer sedaj poteka seminar iz BIOkibernetike. In zdaj se spet nadvse lepo vidi, kako je S-ALFA povezana z delovanjem BK mehanizma oziroma »upravlja« z BK mehanizmom, ki se odvija, ko so sproženi določeni BK postopki s strani usposobljene osebe.

In potem je bilo tako BK sliko videti tudi pri udeležencih seminarja, le v pomanjšani, za nas naravni velikosti. To je bila BK slika dvorane v poševnem preseku, tako da je bilo znotraj Alfa žarkov videti vse udeležence naenkrat, v zgornjem delu glave pa pri vseh viden večbarvni krog. Pri vseh je bilo videti tako, kot pri zgornji S-ALFA podobi. Znotraj vrhnjega dela glave prisotnih je videti vpet krog, sestavljen iz trikotnikov različnih barv – nekako kot virtualno BK BIOšablono.

Ko se je začel teoretični del, sem pogledala BK poligon, kako je pripravljen za uporabo in kakšni so Alfa žarki v odnosu glede na osebo, ki posamezni Alfa žarek uporablja. Najbolj močno zlat in zelo zgoščeno zlat je pri osebi X. Vsi ostali Alfa žarki niti najmanj ne dosegajo take BK vrednosti, vsi so zlati in na najvišji vrednosti, vendar izgledajo drugače kot pri osebi X. So kot svetli, zlati stebri, za vse enako pripravljeni, na poligonu so za vse vzpostavljeni enaki pogoji, znotraj je pa videti različno, v tem trenutku različno zlate ovoje, odvisno od osebe do osebe.

Oseba X je na začetku seminarja povedala, da bo danes za prisotne sprožila postopke za BK čiščenje pesticidov iz BIOsistema oziroma še posebno glave. Kajti nasičenost BIOsistema s pesticidi predstavlja velik problem. V telo jih dobimo pa preko kože in prebavnega sistema, kar nam je znano. Za uporabnike BK je pomembno, da si npr. pred umivanjem, tuširanjem ne pozabimo aktivirati zaščitni dinamični Alfa žarek ter takoj za tem uporabiti metode BK. Uživajmo pa hrano in pijačo, ki je dobro BK očiščena in oplemenitena.

Ob 18.30 uri sem pomislila na pesticide, kako izgledajo iz vidika SGBKD. Ko sem pogledala malo bolj povečano sliko teh drobcev je videti, da so delno prozorno, delno pa čisto žareče črni, ne čisto okrogle oblike, malo zaobljeno kvadratne, znotraj vsakega pa je svetleče črno – stekleno črno jedro, ki je nekako prekrito s prozorno črnkasto ovojnico.

Tako v žareče črni barvi, ali le delno žareče črni barvi se po navadi vidi tisto (na podlagi dosedanjih izkušenj s SGBKD), kar je bilo narejeno ali ustvarjeno načrtno, z nekim slabim - prevarantskim namenom v ozadju. Čeprav nekatere zadeve sprva ali na zunaj izgledajo, delujejo ali so predstavljene celo kot dobre, dokler ne preteče čas in lahko ugotavljamo negativne posledice, rezultate takih »podvigov«.

Na hitro sem pomislila na prisotne, če bi se videlo količinsko prisotnost pesticidov v telesu. Pa mi je najprej, izpostavljeno prikazalo mojo sliko, in v povezavi s tem precej črnine v levi strani obraza (lahko je bilo to tudi v povezavi z BK sliko za nazaj).

Ob 18.47 uri, je oseba X začela z BK postopki, predhodno je že napovedala, da bo postopke malo prilagodila in delala bolj počasi, da bomo lahko tudi s pomočjo metode SGBKD dobro pogledali kaj se ob tem dogaja.

Tik predno je oseba X pričela s tem, sem jo pogledala in iz njene glave je bilo navzgor proti kupoli speljanih več barvnih nitk, vsaka nitka je bila svoje barve.

Nato sem, ob 18.49 uri, začela opazovati kaj se v povezavi s sproženimi postopki dogaja pri udeležencih seminarja.

To BK dogajanje lahko opazujem na enem BIOsistemu, ali pa gledam enega po enega. Podrobnega dogajanja pri vseh naenkrat ne morem. Lahko pa dobim BK sliko vseh udeležencev, kot je zgoraj navedeno, in potem vem, da se nekaj dogaja (ali se bo dogajalo) pri vseh, tudi če potem gledam samo na enem primeru. Seveda pa BK procesi delujejo različno intenzivno pri udeležencih, odvisno od BK stanja posameznega BIOsistema.

In zdaj se je v povezavi s predhodno vidnimi večbarvnimi krogi v glavi videlo, da se je pri vsakem iz tega večbarvnega kroga najprej razlila v glavo rumena barva. Rumena barva je zdaj v celoti zapolnila glavo in nato naprej živčni sistem.

Ob 18.54 uri se vidi znotraj glave oranžna barva in prav tako je videti oranžno barvo v prebavilih.

Ob 18.56 uri, je videti znotraj glave rdečo barvo in rdeča barva se vidi v vseh žlezah v telesu.

18.57 je zdaj ura in zelena barva se vidi v glavi in hkrati v delih sečil.

Ko je ura 18.59, se vidi roza barvo v glavi in znotraj organov razmnoževalnega sistema. Ob tem sem malo bolj pogledala, kaj se dogaja, kako ta barva deluje. Če je kje znotraj kaj črnega, potem se vidi, kot da ta roza barva deluje na črnino in odstranjuje črnino po čisto tankih plasteh. Iz nekega črnega predela vsakič posname stran po čisto tanko plast črnine. Tam kjer je precej črno gre zelo počasi, plast po plast črnine se odstranjuje. In potem, kot da to črnino roza barva znotraj sebe razkroji.

Za to barvo, je bilo videti delovanje modre barve. Najprej je zapolnila glavo v celoti, potem je bilo v modri barvi videti še celotno ožilje. Po sredini žil, znotraj krvi, pa je poleg modre videti še ozko razpreden zlat vzorček.

Vmes sem, ob 19.09 uri, pogledala še eno osebo, ki je v bolnišnici in je bilo v njenem BIOsistemu videti tako delovanje BK procesov, kot pri udeležencih na seminarju. V tem trenutku delovanje modre barve v glavi in modro-zlate barve znotraj krvnega obtoka. Izgleda, da je oseba X v BK mehanizem vključila tudi to osebo. Pri tej osebi se je vse dogajalo znotraj Alfa žarka razširjenega premera.

Ob 19.13 uri, se je za hip v glavi pojavila črna barva in se razlila navzdol po telesu. V naslednji minuti sem to še enkrat pogledala - preverila in je bilo temu tako.

Ob 19.16 uri, je znotraj vseh organov videti delovanje večbarvnih vrtincev. Potem, takoj za tem delovanjem, ob 19.18 uri, pa so navzdol po BIOsistemu videti razvejane zlate nitke, iz katerih se v organe prši zlat prah.

Zatem se je znotraj vseh telesnih organov videl »vpisan« zlat vzorček.

Ob 19.26 uri, ko sem spet pogledala, so okoli vseh telesnih organov videti tanki zlati ovoji – zlate plasti.

Prav tako je bilo ob 19.30 uri videti tudi pri osebi v bolnišnici, ko sem še enkrat pogledala njeno BK stanje. Znotraj vseh organov je viden zlat vzorček, okoli organov pa zlati ovoji.

Ura je sedaj 19.32 in vidim kako vse skupaj deluje na pesticide. Ti se vidijo kot žareče zlate pikice, približano kot zareče črni ovojčki, znotraj katerih je svetleče - stekleno črno jedro. Kot je videti, da ta zlat vzorček deluje na te žareče črne delčke – pesticide tako, da jih najprej razbije, da se razpadejo na več delov. Potem sem še bolj pogledala ob 19.42 uri in v bistvu izgleda, da razbije samo to ovojnico okoli jedra, potem se pa to jedro počasi razkroji do konca. Kot izgleda počasi kar izgineva. Kajti, ko sem pomislila še na katero izmed drugih možnosti, skozi katere naj bi se ali bi se lahko pesticidi odstranili iz telesa (skozi kožo, sečila ...), nisem dobila v nadaljevanju nobene BK slike v povezavi s tem. Torej se dogaja to, kar je opisano v tem odstavku, da se pesticidi iz BIOsistema lahko odstranijo (le) skozi BK postopek dematerializacije.

Ob 19.47 uri, so se ti postopki končali, oseba X je sprožila še ostale BK postopke, zase, za vzdrževanje poligona v MP2 in MP33.

Na koncu nam je oseba X podala informacijo, da so se pesticidi uspešno sčistili iz BIOsistemov.

Nato sem za primer pogledala še, ko se je oseba X z dlanjo roke dotaknila površine mize. Ob tem je bilo videti, da je roka zlata in ob stiku z mizo je bilo med roko in mizo videti še tanko in žareče zlato plast. Prav tako je bila v svetlo zlati barvi videti zgornja ploskev mize.

Potem sem pogledala še za nekega udeleženca seminarja, če se je BK očistilo in oplemenitilo, kar je prinesel s seboj s tem namenom. Kaj ima v torbi mi ni povedal. Pomislila sem na vsebino torbe, kjer je bilo znotraj najprej videti zlate pikice. Potem sem na to pomislila še enkrat, da bi videla, če se bo videlo še karkoli drugega. Sedaj je bila vidna večja in močno zlata gmota in v njej dve svetleče zlati kroglici, kot se vidita dodatna BIOparametra Alfa in P. Potem mi je oseba povedala, da ima v torbi kuhinjske lonce in nekaj pribora, ki jih je prinesla na seminar, da bi se vse dobro BK očistilo in oplemenitilo.

Na različnih primerih lahko vidimo kaj vse lahko naredimo z uporabo BK metod, v kombinaciji z metodo SGBKD, s katero lahko rezultate tudi pogledamo.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.