Seminar iz BIOkibernetike, 9. januar 2020

V začetnem delu so udeleženci izvajali meritve za vajo, tako kot že zadnjič, v sodelovanju z osebo X. Oseba X je pridobila podatke za test, 33 podatkov, udeleženci pa so vsak posamezni podatek, ki ga je S-ALFA posredovala osebi X, izmerili ter si sproti zapisovali svoje rezultate. Potem jim je oseba X prebrala točne merilne podatke, tako da so jih lahko primerjali s svojimi meritvami.

Teoretičnemu delu je sledil praktični del, s pričetkom ob 19.10 uri. Udeleženci seminarja so uporabili metodo za regeneracijo glave - možganov, tisti, ki to pač izvajajo, ostali druge BK metode.

Oseba X pa je najprej začela z vzdrževanjem MP2, zatem uporabila metodo BIOtransfer, vse od BT1 do BT5 do neskončno, vse AP01 - AP33 in nato še enkrat vse od BT1 do BT5 do neskončno. Vse predhodno navedene metode je uporabila tudi po vzdrževanju MP33. Sprožila je BK postopke za očiščenje in dodatno oplemenitenje hrane in še česa, kar smo prinesli s seboj.

Medtem sem, s pomočjo metode SGBKD, najbolj opazovala dve zadevi. Ena zadeva je bila elektronska pasja ovratnica (z možnostjo zvočnega, vibracijskega opozarjanja …), ki jo je udeleženka postavila v Alfa žarek z namenom, da bi se, skozi BK postopke, očistila in oplemenitila. Kot drugo pa sem opazovala, kaj se med sproženimi BK procesi dogaja z vso našo hrano, ki jo imamo udeleženci postavljeno vsak v svojem Alfa žarku.

Ko sem pomislila na pasjo ovratnico, sta bili v zvezi s tem vidni dve BK sliki, ena poleg druge. V levi BK sliki, je bilo videti stanje ovratnice pred BK obdelavo, in le-ta je videti temna. V desni BK sliki pa rezultat po sproženih BK postopkih, med katerimi je ovratnica najprej postala zlata, videti je v močno zlati barvi. Kasneje, ob procesih v MP33, ko je bil že izvršen prvi del BIOtransfer-ov, od BT1 do neskončno do BT5 do neskončno in so se vršili preklopi AP01 – AP33 v MP33, pa se je videlo, da se je v ovratnico oziroma samo v en njen del, v tisti vgrajeni elektronski mehanizem, dodatno vpisal še zlat vzorček. Ampak le v ta del, zlat vzorček je videti le znotraj tega mehanizma. Drugače je celotna ovratnica videti močno zlate barve. Pomislim še na delovanje te ovratnice na BIOsistem psa zdaj, ko je njeno BK stanje spremenjeno. V tej BK sliki je prikazano, kakšen bi bil vpliv na žival zdaj in vidi se, da čisto neškodljiv, iz BK vidika. V tem BK prikazu se vidi, da se od ovratnice širijo navzven, po BIOsistemu psa, zlate nitke (ki pomenijo vibracije oz. zvok …). Ko sem pomislila še na delovanje ovratnice predno je bila obdelana z BK postopki, je bilo pa prikazano drugačno, temno – škodljivo delovanje, iz BK vidika. Od tega vgrajenega mehanizma oz. ovratnice se, v tem primeru, širijo navzven po BIOsistemu psa črne nitke, ovratnica je videti črna.

Vmes sem opazovala še delovanje BK postopkov pri hrani, kjer je bilo videti naslednje.

Bolj sem gledala dogajanje pri eni udeleženki, ki je imela s seboj večje količine hrane in vse skupaj postavljeno poleg sebe. Med osebo in hrano, ki je vsa vidna v zlatem ovoju, poteka zlata povezava. Od osebe gre zlata povezava do zlatega ovoja, znotraj katerega je videti hrana, potem se pa ta zlata povezava razcepi na več kratkih zlatih povezav, ki se povezujejo z različno hrano – z vsakim paketom ali kosom hrane posebej. Ko kasneje spet pogledam se vidi, da je hrana močno zlato obarvana, vendar zlata barva v vsej hrani ni enako močna. Neka hrana je videti v bolj močno zlatih odtenkih, neka pa v bolj svetlo zlatih odtenkih. Izgleda, kot da je intenzivnost te zlate barve odvisna od predhodne kakovosti določene hrane. Verjetno, da je že v osnovi boljša hrana, vidna v bolj močno zlati barvi. Potem, ko se je vanjo vpisal še zlat vzorček, je pa tudi ta videti v različno močnih zlatih odtenkih. Ni v vsej hrani videti zlat vzorček v enako močni zlati barvi, nekje je bolj močno zlat, nekje bolj svetlo zlat vzorček.

Ob 19.22 uri, je oseba X pričela z vzdrževanjem MP33. V povezavi z BK obdelavo hrane sta (oz. sta bili) med postopki vidni dve povezavi. Prej, ko se je delalo v MP2, se je zlata povezava povezovala s telesom (nekako fizičnim delom, nekje v sredinskem delu), zdaj v MP33 pa je videti zlato povezavo do delčka v glavi, kjer je »sedež BIOvzorca – duše«. Izgleda tako, kot da bi se sedanje delovanje nekako nanašalo na del BIOsistema – na psiho.

Ko sem, ob 19.30 uri, gledala BK postopke skozi katere se je hrana BK obdelala, je takrat, ko je oseba X ravno delala preklope AP01 - AP33 v MP33 … izgledalo takole. V tem delu se je vpisal tudi zlat vzorček v mehanizem ovratnice (kot je že zgoraj opisano).

V glavi opazovane osebe, je videti, v tistem delu kjer je »sedež BIOvzorca - duše« delovanje večbarvnega vrtinca. Hkrati pa je ta delček v glavi, preko zlate povezave, povezan tudi s hrano, kjer je v tem trenutku tudi videti delovanje različnih svetlih barv na hrano. Med tem se je, na hitro vmes, znotraj delujočih barv v hrani, pokazalo več malih izoblikovanih šest-kotnikov. Torej, istočasno je bilo videti delovanje večbarvnega vrtinca v tistem enem delčku glave in delovanje različnih barv na hrano.

Vmes sem pomislila še na izvire rek ipd. Sedaj se vidi, na vseh teh lokacijah, delovanje večbarvnih vrtincev in v BK pogledu se tam očiščuje črnina, tako da voda, ki teče od izvira naprej, ni več videti čisto temna, ampak bolj sive barve.

Ob 19.37 uri, je oseba X s temi postopki zaključila.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.