Seminar iz BIOkibernetike, 19. december 2019

Danes so udeleženci, v začetnem delu seminarja, izvajali meritve za vajo, v sodelovanju z osebo X in navodili, ki jih je predhodno poslala. To so delali tako, da je oseba X zahtevala podatek za test, prisotni pa so vsak podatek, ki ga je osebi X posredovala S-ALFA, izmerili. Teh podatkov je bilo skupaj 33 in udeleženci so si svoje merilne rezultate sproti zapisovali v formularje z označenimi vrsticami od 1 do 33. Na koncu srečanja je oseba X vsem povedala pravilne merilne podatke, da so jih lahko primerjali in ugotovili točnost svojih meritev.

S SGBKD sem medtem gledala, kaj se dogaja ob tem, ko udeleženci merijo. Vidi se, da pri nekaterih lepo teče pretok informacij, pri nekaterih pa je vmes videti nekaj Beta – črnih motenj.

Ob 18.50 je oseba X pričela s postopki za regeneracijo možganov v 8/8 fazah …

Metoda za regeneracijo možganov je izjemno pomembna, ker možgani v večdimenzionalnem prostoru urejajo delovanje vseh telesnih funkcij. Če pride do poškodbe možganov, zaradi različnih vplivov, potem začnejo napačno delovati notranji telesni organi.

Poleg tega se v možganih vrši telepatsko – digitalna pretvorba informacij ob komuniciranju s S-ALFA.

Predno je oseba X sprožila postopke, je bilo videti zlato povezavo – zlato nitko iz glave osebe X navzgor v kupolo. Takoj za tem je videti, da navzgor v kupolo, iz glave osebe X, švigne zelo majhen skupek goste in močno zlate meglice (v velikosti prsta), kjer se v centru – središčnem delu kupole vse skupaj nekako registrira. Nato pa se navzdol v glavo osebe X spustijo zlate kapljice – povratne informacije od S-ALFA.

S pomočjo metode SGBKD sem opazovala dogajanje v vseh osminah.

Ob 18.50 uri, v 1/8 je videti, da gre iz glave osebe X zlata povezava – zlata nitka navzgor v kupolo, do središčnega centra, od koder so potem zlate nitke speljane naprej, na več koncev in potekajo do vseh Alfa žarkov (na Statičnem poligonu Alfa, kjer se sedaj nahajamo), katere uporabljamo prisotni ter so povezani z zgornjo kupolo. Zgoraj, nad vsakim Alfa žarkom, je pa pri vsakem videti še eno manjšo, dodatno večbarvno plast v velikosti osnovnega premera Alfa žarka (kot malo kupolo), kjer se je vse skupaj pripravilo za individualno delovanje določenih BK procesov, za vsak posamezni BIOsistem.

In iz te večbarvne plasti (iz vsake male kupole) se potem ta zlata nitka spusti navzdol v glave vseh prisotnih, ki sedimo v Alfa žarkih.

V 2/8, ob 18.53 uri, je videti namesto te zlate nitke, ki poteka v glave, tako ozko zlato cevko, znotraj katere so speljane navzdol večbarvne nitke. Iz teh večbarvnih nitk se v notranjost glave naenkrat pršijo različne barve, iz vsake barvne nitke ena barva, in sicer taka, kot je barva nitke. Te različne svetle barve sedaj istočasno delujejo v glavi, se povezujejo v tak barvni vrtinec in znotraj BK urejajo, popravljajo stanje.

Druga osmina se je končala ob 18.57. Zatem sta sledili 3/8 in 4/8 osmina. V slednjih dveh je bilo videti, da se ta večbarvna plast, ki je zgoraj nad vsakim Alfa žarkom počasi vrti in vodi - usmerja delovanje barvnih nitk oziroma različnih barv, skozi katere se izvršijo razne funkcije.

Različne svetle barve pa delujejo na neko črnino znotraj glave, na neke ostanke črnine – najbolj na neke obrobne tanke črne plasti. Barve, ki delujejo, trgajo stran neke črne ostanke ob robovih in ta črnina kar izginja, kot da se znotraj barvnega vrtinca razkroji. 4/8 se je zaključila ob 19.05 uri.

Sledila je 5/8, kjer je bilo ob 19.07 videti, da se je zlata nitka oziroma ozka zlata cevka spustila navzdol in se razvejala naprej po celotnem telesu in sedaj gre do vsakega organa po ena zlata, tanka cevka. Znotraj organov se sedaj dogaja to, kar je bilo malo prej videti v glavi. Iz večbarvnih nitk se navzven pršijo različne svetle barve, ki nato pozitivno delujejo znotraj telesnih organov.

19.14 je ura in začetek 6/8. Gledam to, da se ob delovanju večbarvnega vrtinca znotraj vseh organov odstranjuje neka obrobna črnina, kot izgleda bolj ob robovih, pri ovojih celic (celična membrana) – tanke plasti črnine se odstranjujejo. Različne svetle barve delujejo na neko črnino, na tanke črne koščke plasti, ki se odstranjujejo, kot izgleda bolj ob robovih – ovojih celic.

Oseba X dela tokrat v vsaki osmini od BT1 do neskončno do BT5 do neskončno.

Začela se je 7/8. Zdaj pa je ob 19.20 uri videti, da se znotraj Alfa žarka izmenjujejo različne svetle barve, potem spet delovanje barv znotraj organov in zatem takoj ob 19.21 črne pikice (BT BIOparazitov), ki jih vleče navzgor – ven iz BIOsistemov, proti kupoli. Potem je videti še to, da črnino (škodljive BIOenergije) vleče gor, znotraj Alfa žarkov se spet izmenjujejo različne svetle barve.

8/8 je bila zadnja in ob 19.25 uri pogledam, kaj se dogaja. Videti je, da se je delovanje barvnih nitk, to večbarvno delovanje ustavilo in po sredini teh ozkih zlatih cevk se navzdol spušča zlat vzorček, ki se prši navzven in vpisuje v telesne organe. In to se je zdaj znotraj telesnih organov nekako fiksiralo, vse skupaj pa je obdala tanka zlata plast.

V kolikšni meri bomo zdaj doma, z uporabo metod BK, to pridobljeno BK stanje ohranjali, je pa od nas odvisno.

Ob 19.27 je oseba X sprožila še postopke za vzdrževanje poligona in postopke za regeneracijo telesa in psihe.

Med preklopi AP01-AP33 se je videlo delujoče različne svetle barve, ki so se ena za drugo izmenjevale znotraj BIOsistemov. Črni madeži, črne plasti pa se dvigujejo navzgor v kupolo ter prav tako črne pikice ob uporabi metode BIOtransfer.

Ob 19.35 uri sem opazovala, ko je oseba X pričela z vzdrževanjem MP33. Vidi se, da se dela postavitev »BK mehanizma« nad centrom v možganih (pri epifizi), kjer je sedež »duše« oz. BIOvzorca, ker v povezavi s tem so bila prikazana tudi različna »dušna stanja« oz. BIOvzorci (ta je lahko svetel in bolj ali manj temen). Oseba X je v nadaljevanju sprožila postopke za izvršitev, tokrat vse od BT1 do BT5 ter preklope AP01-AP33.

Ob tem je videti zlate nitke, ki v povezavi z BIOvzorcem potekajo oziroma segajo nekam v globljo notranjost, v samo bistvo, V BK pogledu izgleda, da se v BK smislu čisti nekaj, kar je povezano s tem našim življenjem – s preteklim obdobjem tega življenja, da se čisti nekaj kar se je nabralo »v nas« oziroma v naši psihi - BIOvzorcu – »duši«, morda «čustvena krama« in podobno, kar je nastalo skozi razne odnose ali tudi drugače, skozi takšne in drugačne življenjske izkušnje. Hkrati pa se v povezavi z nami čisti še nekaj kar je povezano tudi z našimi preteklimi rodovi, kajti zlate nitke potekajo - segajo nekam naprej, globlje in se razpredajo v še bolj oddaljeno preteklost, lahko skozi našo rodbinsko zgodovino. Tako to izgleda.

Ob 19.44 je oseba X napovedala pavzo in za konec je sledil kratek teoretični del.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.