Seminar iz BIOkibernetike, 12. december 2019

Kot po navadi, imamo tudi danes udeleženci seminarja s seboj raznorazno, zase ali najbližje, torej hrano, vodo, zdravila in druge stvari (npr. blago, plastične kante za shranjevanje vode - deževnice, izdelke za osebno nego …) z namenom, da bi se vse kar uporabljamo v vsakodnevnem življenju dobro očistilo in oplemenitilo z vidika BK. Vse smo položili poleg sebe, na lokacijo Alfa žarka in ko bo oseba X sprožila za to ustrezne BK postopke, se bo vse skupaj očistilo škodljivih BIOenergij in BIOparazitov ter oplemenitilo. To sicer počnemo tudi doma, pa vendarle so na Statičnem poligonu Alfa, kjer poteka seminar, čisto drugi pogoji in je rezultat boljši in se zgodi neprimerno več v tem smislu, tudi ker ustrezne BK postopke sproži vrhunsko usposobljena oseba X, ki vodi seminar.

Pred praktičnim delom današnjega srečanja je oseba X, ob 18.54 uri, najprej vzpostavila komunikacijo z S-ALFA, pomislila na BK postopke, na to kar želi sprožiti in narediti ter pridobila pozitivno povratno informacijo glede teh aktivnosti. Ob tem je bilo s pomočjo SGBKD videti zlato nitko, ki poteka iz glave osebe X navzgor v kupolo, ki je vidna zgoraj nad lokacijo poligona.

Malo kasneje, ko je oseba X pričela s postopki za regeneracijo možganov …, sem s pomočjo metode SGBKD pogledala in spremljala dogajanje v dvorani, pri udeležencih seminarja. Na podlagi predloga pa sem vmes pomislila še na družino osebe X in dobila BK informacijo glede najbližje osebe, torej zakonske partnerke, katere BIOsistem je videti v celoti zelo močno zlat in močno zaščiten z zlatim ovojem – Alfa žarkom, znotraj tega zlatega ovoja pa so nad njenim BIOsistemom nanizane tanke zlate plasti, ena nad drugo, nekje v velikosti osnovnega premera Alfa žarka.

S SGBKD sem pogledala dogajanje na lokaciji seminarja. Zgoraj nad poligonom, kjer poteka seminar, je videti neverjetno močno zlato, prav jekleno zlato plast spodnjega dela kupole, s katero je povezana oseba X preko Alfa žarka, ki ga uporablja. Od tega centralnega Alfa žarka, ki ga uporablja oseba X, gredo zlate povezave do vseh udeležencev seminarja, Alfa žarki so močno zlati. Tako je videti ob 19.10 uri.

Potem se pa pri vseh Alfa žarkih, v katerih sedijo udeleženci, vidi, da je rob vsakega Alfa žarka močno in stekleno zlate barve in ta zunanji rob vsakega Alfa žarka je zelo izrazito gladko zaključen, kot bi bil odrezan. Po tem sem dobila naslednjo BK sliko, kjer je videti tak rahlo poševno vodoravni presek celotne dvorane. Tako, da sem lahko videla kaj se dogaja znotraj Alfa žarkov na lokaciji, ko sem gledala poševno od zgoraj navzdol, na vse naenkrat. Videti je tisto, kar se istočasno dogaja pri vseh udeležencih oziroma znotraj Alfa žarkov. V Alfa žarkih je videti udeležence seminarja, ki sedijo znotraj in to, da imajo vsi močno zlate ovoje okoli glav. Ti ovoji so drugačni kot so videti običajno, zdaj so prav jekleno močni in stekleno zlati. Vse skupaj izgleda, kot da je vse vakuumsko zaprto - zaščiteno s to stekleno zlato zaščito, vsak Alfa žarek in glave vseh prisotnih. Od zgoraj, iz te močno in žareče zlate plasti, ki je nad dvorano, so v glave vseh speljane zlate nitke. Pri vsakem je videti več zlatih nitk, vsaka pa poteka do enega dela možganov. Te zlate nitke se na koncu malo pahljačasto razprejo, razcepijo, iz njih pa se navzven prši zlat prah. In izgledajo kot male kirurške rokice, ki znotraj glave, v možganih, nekaj popravljajo.

Zgoraj opisani BK procesi so se odvijali do 19.44 ure. Nato je oseba X sprožila še običajne BK postopke zase, postopke za vzdrževanje poligona na katerem se nahajamo itd. Med preklopi AP01-AP33 so se znotraj Alfa žarkov hitro izmenjevale različne svetle barve.

Med današnjim srečanjem sem pomislila še na vse svetovne oceane, morja. V povezavi s tem je videti, da je nad Zemljo še ena gromozanska zlata kupola, iz nje pa se navzdol spuščajo zlate povezave do vseh svetovnih oceanov in morij. Povsod je videti, da poteka močna BK sanacija, vse se močno BK očiščuje, iz vseh oceanov in morij se dviguje ogromno črnine navzgor v kupolo.

Čisto na koncu sem pogledala še večjo plastenko deževnice, ki je bila videti zlata, znotraj pa vpisani zdravilni BIOenergiji Alfa in P, vidni kot dve zlati kroglici.

Ko smo zaključili z današnjim seminarjem smo se še malo zadržali v dvorani in poklepetali ob čaju. Oseba X je v roke vzela kozarec s čajem, ki je bil predhodno že BK očiščen in oplemeniten, ter se postavila v Alfa žarek in uporabila ter v mislih izvršila več BIOtransferov zaporedno, od BT1 in vse do BT6. S tem se je čaj še dodatno BK oplemenitil, dodatno vsebinsko izpopolnil – uskladil s stanjem BIOsistema osebe X. Najprej je bilo videti zlat vzorček, ki se je spustil od zgoraj navzdol in se »vpisal« v čaj ter postopno zlato krepil, potem se je vsebina znotraj kozarca močno zasvetila in na koncu sta se znotraj čaja pokazali še dve zlati kroglici, zlate pikice.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.