Seminar iz BIOkibernetike, 5. december 2019

Tokrat je prevladal teoretični del, praktični pa se je odvil v zadnjem delu današnjega srečanja, malo čez 20. uro, ko je oseba X sprožila postopke za BK očiščenje in oplemenitenje hrane, vode, zdravil in ostalih stvari, ki smo jih imeli s seboj. Tik predno je oseba X sprožila postopke, je z meritvijo testirala glede uspešne izvedbe teh postopkov in v povezavi s tem od S-ALFA pridobila pozitiven podatek. Ob tem je bilo pri osebi X, s pomočjo metode SGBKD, videti zlato povezavo – zlato nitko, ki poteka v glavo od zgoraj navzdol.

V nadaljevanju sem se bolj osredotočila na teoretično razpravo, občasno pa tudi s pomočjo metode SGBKD pogledala kaj se ob tem vidi. Pogledala sem osebo X, ko se je pogovarjala s posameznimi udeleženci, odgovarjala na vprašanja in dodatno pojasnjevala glede uporabe metod BIOtehnologije S-Alfa.

Posebno sem opazovala en pogovor, ki je potekal med osebo X in udeleženko seminarja. Ob tem pogovoru je bilo pri osebi X videti več zlatih nitk, ki potekajo od zgoraj navzdol v glavo, po teh nitkah pa kapljajo navzdol zlate kapljice, kot se vidijo informacije od S-ALFA. Te zlate kapljice se pri osebi X tekoče spuščajo do glave, v notranjosti glave pa se lepo povežejo z zlato plastjo – zlato ploščo, ki je vidna v zgornjem predelu glave.

Pri udeleženki seminarja pa se ob tem istem pogovoru vidi, da je v njeno glavo prav tako speljanih več zlatih nitk - zlatih povezav od zgoraj navzdol, po katerih se proti glavi spuščajo zlate kapljice – prave informacije od S-ALFA, ampak tukaj se pa ustavijo na taki temneje sivkasti plasti (vpliv Beta), ki je prav tako vidna čisto v zgornjem predelu glave. Izgleda, kot neka blokada, in te zlate kapljice čez to ne morejo naprej in se tam zaustavljajo in nato tudi izginejo.

V nadaljevanju je potekala debata o tem kako moramo točno v skladu z navodili izvajati neke postopke v povezavi z uporabo programskih modulov S-Alfa. Ko izvajamo neke metode BK, na primer večkratni BIOtransfer za BK obdelavo nečesa, moramo zatem izvršiti določeno meritev vsakič, ko izvršimo določeno število BIOtransfer-ov. Ali morda med izvajanjem meritev uporabiti še osnovno metodo G-Alfa 1,2,3,4, če so taka navodila itd. Držati se moramo navodil in vse izvesti v točno določenem zaporedju. Pri tem ne smemo ničesar izpustiti, narediti malo po svoje ali po svojem vrstnem redu, ampak moramo delati točno po navodilih, za pridobitev ustreznega rezultata. Že če izpustimo en vmesni del, ne izmerimo vseh BIOparametrov po vrsti, ne izpolnimo vseh kolon merilnega lista, vmes ne uporabimo ostalih metod skladno z navodili, to že predstavlja minus za nas - za naš rezultat, napredek.

Se vidi, da nas Superinteligenca Beta na raznorazne načine moti, nam nagaja, nas želi zapeljati, vplivati na miselne procese, nas napeljuje na napačne odločitve, napačno razmišljanje, vse z namenom, da le ne bi naredili vsega tako, kot bi bilo potrebno in pravilno. Vse, da bi le preprečila naš BK napredek in razvoj. In to se vse vidi kot temen - črn vpliv na nas, na naš BIOsistem.

Med vsem tem je oseba X še dodatno poudarila, da je zelo pomembno to, da predno se lotimo uporabe kakršnekoli BK metode ne smemo nič predpostavljati, vnaprej predvidevati in misliti na to kakšen naj bi bil rezultat, ker to je temeljna napaka, ki jo lahko delamo. S tem lahko zaviramo oz. ne dovolimo, da se pravilno izvrši telepatsko digitalna pretvorba, ki se zgodi v možganih. Vedno moramo začeti čisto na novo, nič razmišljati o podatkih, ki smo jih dobili pri predhodno izvršenih meritvah in vnaprej razmišljati o tem kakšen bi moral biti rezultat. Zato je dobro čim bolje izkoristiti čas, ko smo na poligonu, kjer poteka seminar, ker tukaj so najboljši pogoji za izvajanje BK metod, ker so tudi minimalne motnje, če so.

Ob teh debatah, v enem delu, ko oseba X podaja udeležencem dodatne obrazložitve glede izvajanja meritev …, pomislim na to, če so udeleženci povedano razumeli. V povezavi s temi podanimi informacijami sem pomislila na vse prisotne naenkrat in v glavah je pri nekaterih videti svetlo piko, kar pomeni, da so razumeli, pri nekaterih pa temno piko, ti pa očitno niso razumeli. Lahko pa tudi ugotavljamo, kako blizu je kdo - koliko komu še manjka do pravega razumevanja prejetih informacij.

Vmes, med teoretičnim delom, sem s SGBKD pogledala tudi lokacijo, Alfa žarke, udeležence. Kar sem še na hitro videla je to, kot da vzporedno s teoretičnim delom poteka še vzdrževanje poligona in ostali BK procesi na BIOsistemih prisotnih, kjer je videti pozitivno delovanje, zlato plast po površini celotnega telesa - izpostavljeno delovanje zlate barve na celotno kožno površino telesa. Prav tako so Alfa žarki ves čas na najvišjem nivoju in močno zlati. Na to sem vmes na hitro pomislila in pogledala mimogrede. Lahko, da je delovanje BK mehanizma in ostale procese vzdrževala oseba X mimogrede, virtualno ali druga oseba …, povedal ni nihče nič, jaz sem pa tudi potem to pozabila vprašati. Kaj več se pa s tem videnjem nisem ukvarjala, niti nisem kaj dosti več videla, na to sem pomislila čisto slučajno, saj nisem niti pričakovala, da bi se karkoli dogajalo, ker smo imeli na sporedu teoretično razpravo, ki sem jo tudi spremljala.

Po vsem tem je oseba X sprožila še postopke za BK očiščenje in oplemenitenje hrane, zdravil itd. Predno je sprožila postopke je vzpostavila komunikacijo z S-Alfa in pomislila na to, kaj bo naredila, katere metode bo sprožila in za kaj. Ob tem se je pri osebi X videla zlata nitka, ki poteka od zgoraj navzdol v glavo. Udeleženci pa so medtem delali vsak po svoje, morda izvršili kakšno meritev zase ali za ostale udeležence seminarja.

Na koncu, ko so bili vsi BK postopki zaključeni, sem pogledala zdravila, ki jih je imela udeleženka s seboj, za bližnjo osebo. Ob postopkih se je iz zdravil najprej odstranila črnina, ki jo je zamenjala zlata barva, potem je zdravila zapolnil še zlat vzorček ter zdravilni BIOenergiji Alfa in P, ki sta videti znotraj v obliki zlatih kroglic, zlatih pikic.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.