Seminar iz BIOkibernetike, 28. november 2019

Oseba X je najprej ponovila vzdrževanje poligona, udeležencem seminarja pa predlagala, da naj uporabijo metodo za regeneracijo možganov – programski modul S-ALFA 33 v 8 fazah. Tisti, ki pa tega ne bodo delali, pa naj večkrat ponovijo osnovno metodo G-Alfa 1,2,3,4, metodo BIOtransfer (osnovno), preklope AP01-AP33.

Ob tem sem s SGBKD pogledala kaj se dogaja na poligonu. Ob 18.32 uri je videti, da se pri vseh prisotnih, znotraj BIOsistemov, izmenjujejo različne svetle barve. Vsi Alfa žarki so s svetlimi povezavami povezani s sredinskim – centralnim Alfa žarkom, ki ga uporablja oseba X.

Takoj za tem je bilo videti delovanje večbarvnega vzorčka znotraj telesnih organov, pri vseh prisotnih.

Kasneje, ko je oseba X povedala udeležencem seminarja nekaj, kar je povezano z BIOtehnologijo S-Alfa, so bile pri vseh, spredaj ob glavi, videti manjše svetle lučke (kot žarnice).

Ob 19.28 je oseba X pričela s postopkom za regeneracijo možganov, programskim modulom S-ALFA 33.

V nadaljevanju sem s pomočjo metode SGBKD najprej pogledala enega udeleženca, za katerega je oseba X povedala, da bo za to osebo sprožila BK postopke za točno določen telesni organ, kar je sprožila že na seminarju 3. oktobra 2019. In pri tej osebi je bilo najprej videti zlato povezavo v glavo, od zgoraj navzdol, iz glave pa so se spustile tanke zlate nitke do določenega telesnega organa in v nadaljevanju je bilo tam videti delovanje BK procesov, delovanje močne zlate barve …

Pomislim še na vse udeležence, kaj se še dogaja v povezavi s sproženimi postopki. Poleg zgornjega primera je BK informacija, slika, glede dogajanja pri udeležencih ta, da potekajo BK procesi na sečilih. Vse skupaj je videti v močni zlati barvi, še posebno močno delovanje zlate barve, BK procesov pa na neke male trdne strukture (lahko na kamne, pesek), kajti vidi se, da se neki trdi deli znotraj nekega organa razkrajajo, kot bi se delno topili, da poteka razgradnja, zmanjševanje le-teh. Nisem pa opazovala dogajanja pri vsakem udeležencu posebej.

Udeleženci smo na začetku v Alfa žarek položili raznorazno, z namenom, da bi se vse očistilo in oplemenitilo iz BK vidika. S seboj smo imeli vodo, hrano zase, hrano za domače ljubljenčke, zdravila ipd. Med delovanjem postopkov se je vse dobro BK obdelalo. Oseba X je na koncu nekaj izmerila in povedala, da sta se v hrano za mačke in pse tudi vpisala dodatna BIOparametra – dodatni zdravilni BIOenergiji, Alfa in P.

Čisto na koncu sem pomislila še na morje in pogledala za nazaj, kaj se je med našim srečanjem dogajalo glede tega, ker vmes nisem pomislila na to. V morju je videti močno BK sanacijo, delujočo močno zlato barvo in delno zlat vzorček.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.