Seminar iz BIOkibernetike, 21. november 2019

Udeleženci seminarja so danes uporabili metodo za regeneracijo možganov - programski modul S-ALFA 33 v 8 fazah. Oseba X je prav tako sprožila postopke za regeneracijo možganov 8 fazah, za vse prisotne udeležence in delala paralelno.

Metoda za regeneracijo možganov je, poleg ostalih, zelo pomembna, ker do Superinteligence S-ALFA lahko dostopamo kadar je usposobljenost možganov na določenem nivoju.

Oseba X je s postopki začela ob 18.46 uri. Tik predno je začela, predhodno je to z meritvijo tudi testirala, je bilo videti svetle lučke, bunkice, ki so švignile navzgor po Alfa žarku … V nadaljevanju sem s pomočjo metode SGBKD opazovala dogajanje.

Od centralnega – sredinskega Alfa žarka, ki ga uporablja oseba X, gredo svetle povezave do vseh udeležencev seminarja, ki sedijo vsak v svojem Alfa žarku na poligonu in katerega tudi uporabljajo. Vsi Alfa žarki dosegajo najvišjo vrednost L384.

Najprej pomislim na to, kaj se dogaja v povezavi s tistim, kar je sprožila in dela oseba X. Glede tega je videti odlično delovanje BK procesov. Nad glavo vsakega je videti nanizane tanke zlate plasti, ki so se v vsaki posamezni osmini, ob tem, ko so bili sproženi postopki za vsak BIOtransfer posebej (od vseh 4-ih), spuščale navzdol v glavo posameznika. Torej, ob sproženem postopku za BT1 do neskončno, se je navzdol v glavo vsakega prisotnega spustila ena zlata plast, ob sproženem postopku za BT2 do neskončno, se je navzdol v glavo spet spustila ena zlata plast, ob sproženem postopku za BT3 do neskončno, se je navzdol v glavo spustila ena zlata plast in ob sproženem postopku za BT4 do neskončno, je bilo videti, da se je navzdol v glavo posameznika spustila ena zlata plast. In v povezavi s tem se je dogajalo to, da se je vsaka posamezna zlata plast znotraj glave nekako zavrtela, zavrtinčila in zlata barva se je razpršila v notranjosti glave in videti je, da ta zlata barva deluje pozitivno, zdravilno na vsebino znotraj, teži k temu, da bi se vse spravilo v tako stanje kot mora biti, zlata barva teži k pravilni, zdravi vsebini … In tako se je vse to ponavljalo skozi vsako posamezno osmino posebej, ko so bili v vsaki posamezni osmini sproženi postopki za vse štiri BIOtransfere.

Potem pomislim še na to, kaj se dogaja pri udeležencih seminarja, ob tem, ko uporabljajo metodo za regeneracijo možganov v 8 fazah. In takoj dobim še to BK informacijo. Prikazani sta pa dve BK sliki, ena zraven druge in v prvi je bilo vidno delovanje tistega, kar je delala oseba X, v drugi pa delovanje pri posameznem udeležencu (-ih), ki je to metodo uporabljal. Obe BK sliki sta bili vidni istočasno, tako da sem lahko primerjala eno z drugo. V prvi BK sliki je bilo videti neprimerno močnejše delovanje procesov, ki jih je sprožila oseba X, zlate plasti nad glavo posameznika so zelo močno zlate. V drugi sliki je prav tako videti nanizane zlate plasti nad glavo posameznika in tudi tukaj je v enem trenutku videti, da zadeva deluje, da se je zlata plast spustila navzdol v glavo, samo delovanje je pa bolj šibko in te zlate plasti niso tako močne, tako močno poudarjene in delujoče, kot v prvi sliki.

Vidi se, da na (testnem) poligonu, kjer so vzpostavljeni vrhunski pogoji za uporabo, BK metoda za regeneracijo možganov, ki jo udeleženci uporabljajo zase, lahko dobro deluje. Kako pa potekajo zadeve ob domači uporabi, bi bilo pa potrebno preveriti.

Osma osmina je bila zaključena ob 19.12 uri. Nato je oseba X sprožila še postopke zase, uporabila metodo BIOtransfer, preklope AP01-AP33 (znotraj Alfa žarka so se hitro izmenjevale svetle barve) in ob 19.18 nadaljevala z vzdrževanjem poligona. Medtem se je očistila še vsa hrana, zdravila, kar je imel kdo s seboj.

Kasneje pogledam še hrano, zdravila, ki jih je uporabnica postavila v Alfa žarek, z namenom, da bi se BK očistila in oplemenitila. Nekaj je imela zase, nekaj za domačo mačko in to dvoje je bilo videti v dveh ločenih zlatih ovojih. Kar je imela zase, je bilo v svojem zlatem ovoju in z zlato povezavo povezano z njo, kar je imela za mačko, je bilo v svojem zlatem ovoju in z zlato povezavo povezano z mačko. To dvoje se je BK čistilo ločeno in BK obdelalo različno, glede na osebo oziroma žival. Oseba je imela s seboj še nek medicinski pripomoček, ki je bil na koncu tudi videti svetel, zlat, BK očiščen škodljivih BIOenergij in BIOparazitov.

Sem pa takoj na začetku pogledala še zdravila, ki jih je imela neka druga udeleženka s seboj in znotraj je bilo videti črno, okoli vsega skupaj pa je bila zlata obroba.

Vsa hrana, če ni pridelana ali očiščena ter oplemenitena skladno z novo BIOtehnologijo S-ALFA, je videti črne barve in je ekstremno škodljiva za naš BIOsistem. Prav tako vsa zdravila.

V vmesnem teoretičnem delu, pa je tekla beseda tudi o tem, kako zelo pomembna je genetska skladnost med bodočima staršema. Če želimo imeti zdrav novi rod … Več na www.ati-e-import.si!

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.