Seminar iz BIOkibernetike v šolskem letu 2019/2020

Seminar iz BIOkibernetike, 26. september 2019

Pred začetkom lahko omenim še to, da sem s SGBKD pogledala tudi dogajanje na dnevih odprtih vrat. Na primer 12.09.2019, je bilo med praktičnim delom, ko je oseba X sprožila postopke, med drugim, spet videti čudovito dogajanje. V enem delu se je videlo, da se je navzdol po Alfa žarku do prisotnih spustil »osebnostno« naravnan zlat vzorček. In sicer najprej v glave, kjer se je razporedil v notranjosti, nato pa se je ta zlat vzorček pri vsakem, iz glave, istočasno v več snopih, spustil še navzdol v telo oziroma v telesne organe.

Drugače pa je današnje srečanje potekalo tako kot običajno. Praktični del se je prepletal s teoretičnim in s pomočjo metode SGBKD sem lahko spet opazovala nekaj nadvse zanimivega.

Udeleženci seminarja smo poleg sebe, v Alfa žarek v katerem smo sedeli in ga uporabljali, postavili še hrano, ki smo jo nabavili zase in je bila pridelana na lokaciji kjer so aktivirani Alfa življenjski žarki. Oseba X je sprožila BK postopke z namenom, da bi se vsa ta hrana očistila oziroma dodatno oplemenitila iz vidika BK in tako postala še BIOaktivna. Drugače je že BK v redu, ker je pridelana na BK sanirani lokaciji tudi ne vsebuje BIOparazitov, delno jo je potrebno pa še BK obdelati. In uporaba določenih BK metod bo omogočila še to, da bo postala še BIOaktivna. Oseba X je najprej, preden je začela s postopki, vzpostavila komunikacijo z S-ALFA, ker je želela še z meritvijo pridobiti podatek glede postopkov za hrano, se pravi, če zdaj lahko sproži te postopke, da bo rezultat ustrezen. Izmerila je kako kaže glede uporabe teh postopkov, z merilnim BIOlaserjem in s pomočjo BIOšablone in nakazan je bil pozitiven odgovor, da to lahko naredi. Ko je oseba X merila, je bilo videti zlat laserski žarek – zlato povezavo navzdol in na koncu se je močno svetlo zasvetilo (kot zasveti žarnica).

V nadaljevanju opazujem kar se dogaja in danes je s SGBKD videti posebno izrazito delovanje BK postopkov. Tudi videnje je bilo neverjetno močnejše. Znotraj vseh Alfa žarkov se navzdol spuščajo različne svetle barve, ki so danes zelo močne in tudi poudarjeno vidne. Hrana, ki jo imajo udeleženci poleg sebe je v zlatem ovoju in vsak udeleženec je z zlato povezavo povezan s pripadajočo hrano oziroma zlatim ovojem znotraj katerega je hrana. Ko se odvija proces za BK očiščenje oz. dodatno oplemenitenje hrane je videti, da se po zlati povezavi sem ter tja, torej od vsakega udeleženca in do hrane, hitro premika taka zlata gmotica z malimi svetlečimi bunkicami znotraj, ki migetajo. Hkrati je v BIOsistemih udeležencev videti razpršeno zlat vzorček. Izgleda, da ta zlata gmotica s svetlečimi bunkicami (izgleda kot en tak programček), poskuša nekako prebrati (nekako skenira) stanje posameznikovega BIOsistema in nato skladno s tem v hrano nekaj vpisuje, kot bi iz telesa črpala neke podatke in nato nekaj ali te podatke prenašala v hrano. Hitro se premika iz telesa v hrano ter spet obratno in to se večkrat ponavlja in v hrano se vpisuje nek zlat vzorček, ki je tako naravnan, da je prilagojen, usklajen s stanjem BIOsistema posameznika. To se je dogajalo precej hitro, in zaenkrat sem lahko videla to.

Kasneje je oseba X sprožila še BK postopke za regeneracijo možganov, metodo BIOtransfer v 8/8 fazah in ostale postopke za BK sanacijo svetovnih kontinentov, oceanov …

Prisotni se zelo hitro in intenzivno očiščujejo v BK pogledu. Iz BIOsistemov se odstranjuje ogromno črnih pikic, zelo hitro, navzdol v glave pa večkrat potegne plast močne zlate barve.

Pogledam še malo naokoli. Iz oceanov se navzgor dvigujejo ogromne črne plasti – ogromne črne plahte, vsa živa bitja v morjih pa so videti v zlatih ovojih. Pogledam tudi Slovenijo in v mehanizem so vključeni vsi Alfa žarki, ki so aktivirani pod cerkvenimi zvoniki, videti so na najvišjem nivoju in močno svetli.

Ko so končani določeni postopki oseba X nadaljuje z običajnim vzdrževanjem poligona na katerem sedaj poteka seminar. Preden pa s postopki nadaljuje pove, da mora prej BK očistiti še sebe, očitno je mislila na tisto, kar se je nabralo okoli njenega zlatega zaščitnega ovoja. Kajti s SGBKD sem preverila in BIOsistem osebe X je ostal nespremenjen, močno zlat. Res pa je bilo videti, da se je okoli zlatega zaščitnega ovoja nabral širši pas črne barve – škodljivih BIOenergij, medtem, ko je oseba X delala na predhodnih postopkih. In ta nabrana črnina se je, ob uporabi določenih BK metod, tudi zelo hitro odstranila, očistila skozi BK mehanizem.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.