Seminar 2018/19 in dneva odprtih vrat

Seminar iz BIOkibernetike, 23. maj 2019

Dogajanje med praktičnim delom seminarja, ko so bili sproženi določeni postopki za regeneracijo možganov, metoda BIOtransfer v 8/8 fazah, sem s SGBKD spremljala le kratek čas.

Ob 19.22 uri je videti, da so udeleženci seminarja v močnih zlatih ovojih, pri vsakem je vidna še izredno močna zlata povezava v kupolo zgoraj. Druga oseba, ki tudi opazuje s SGBKD, je videti v izredno gostem zlatem ovoju in ima izredno močno zlato povezavo navzgor.

Nad glavo vsake prisotne osebe so vidne zlate elipsaste plasti, ena nad drugo, v velikosti glave. Te zlate plasti potekajo do neskončno, vsaka pa ima v sebi vpisan žareče zlat vzorec. Sedaj se vidi, da se te plasti počasi spuščajo v glave prisotnih in znotraj se razpotegnejo v zlat spiralni vrtinec, ki se zavrti in najprej malo počisti v BK (BioKibernetskem) smislu, «pripravi teren«, če se je nabralo kaj črnine, če se kdo doma ni uspel dovolj dobro BK očistiti – lahko so to BIOparaziti, vpliv BK neprečiščene hrane, pijače, okolice itd. Takoj zatem se vsebina iz teh zlatih plasti (izgledajo kot taki CD-ji, z naloženim zlatim vzorčkom, vsebino – programom) ali sedaj zlatih vrtincev razlije oz. prenese v notranjost glave vsakega prisotnega in naredi nekaj dobrega v možganih. Vsaka taka zlata plast je tudi močnejša. Kot sem zgoraj omenila sem pa gledala le nekaj časa, tako da ne bi vedela koliko teh plasti (do katere »višine«) se je pri vsakem obiskovalcu spustilo navzdol. Vsebina teh plasti je pa različna, kot jaz lahko vidim je prilagojena na vsako posamezno osebo, ti posamezni zlati vzorci na plasteh so vidni v različno močnih zlatih odtenkih, pri nekaterih so bolj žareče zlato poudarjeni, pri drugih manj.

Ob 19.27 uri pogledam situacijo še širše. Statičen poligon Alfa, na katerem sedaj poteka seminar, je viden v močni zlati barvi. Nad njim so vidne zlate kupole, ki se nadaljujejo v neskončnost.

Od tega poligona gredo zlate povezave na več koncev, do nekaterih drugih lokacij in oseb. Nekatere osebe, ki so sedaj na seminarju so z zlatimi povezavami povezane z drugimi osebami, ki niso sedaj tukaj na seminarju, očitno so to najbližji, nekateri se morda tudi ukvarjajo in uporabljajo metode BK v svojem življenju, pa tukaj niso prisotni. Na več koncih je videti močno zlato barvo, širše delujočo na posamezni lokaciji. Izgleda, da se te osebe nahajajo na lokaciji Alfa žarka (-ov). Podobno kot na seminarju se dogaja tudi pri nekaterih izmed njih, videti so ravno tako v močnih zlatih ovojih, še posebej močno so z zlato barvo zaščitene njihove glave, vidne so še zlate povezave navzgor in delovanje zlatih plasti, kot pri udeležencih seminarja.


Dneva odprtih vrat

6. junij 2019

Okoli 18.30 sem prišla na lokacijo poligona (SPA), kjer poteka večmesečni seminar iz BIOkibernetike. Ob prihodu v dvorano je poligon že videti zelo gosto in žareče zlat, vsi žarki dosegajo maksimalno vrednost L384, očitno že nekdo dela na daljinskem vzdrževanju poligona.

Vsi, ki smo prišli, smo se lotili vsak svojega dela, uporabili metode BK za očiščenje in oplemenitenje BIOsistema ali vmes izvajali meritve… Prav tako smo na sami lokaciji poskrbeli za vzdrževanje poligona s kovinskimi osem- kotnimi piramidami, kar sem tokrat naredila jaz. Med tem nisem spremljala dogajanja pri obiskovalcih na poligonu s SGBKD, ker sem bila še za svoje delo precej nezbrana, saj so mi misli uhajale k nekim dnevnim dogodkom. Kar sem pogledala je bilo stanje poligona, ki je bil že ob prihodu izredno močno, zgoščeno in žareče zlat. Med vzdrževanjem je bilo videti še to, da poteka od poligona vodoravna in širša zlata povezava nekam navzven. Vidi se kratek kos te zlate povezave, naprej je pa zamegljena. Kar pomeni, da nekdo dela na poligonu, daljinskem vzdrževanju in to vrhunsko usposobljena oseba, glede na to kako poligona izgleda, glede na stanje poligona in ta drugi mehanizem, ki je prevladal je danes nekaj posebno močnega. Kar se je delalo z naše strani je bilo čisto neopazno v primerjavi s tistim drugim mehanizmom (nad-mehanizmom), ki je potekal nad tem, kar se je delalo na sami lokaciji.

Ob zaključevanju naših aktivnosti, ob približno 20. uri, ko sem ponovno pogledala stanje SPA, je še vedno videti močno in žareče zlat, zlata barva je izredno močna in neverjetno zgoščena. Vsi žarki so še vedno vidni na najvišji vrednosti, tako kot na začetku, še vedno je videti zlato povezavo, ki poteka od poligona nekam navzven …

… kasneje, po koncu našega srečanja, ko smo že zapustili dvorano je oseba X ob 20:42 uri sporočila, da je danes začela z vzdrževanjem sistema S-ALFA ob 16:39, start metode po določenem programu ob 19:17 in končala z daljinsko regeneracijo vsega ob 20:32.


20. junij 2019

Dogodka sem se udeležila z majhno zamudo, zaradi slabih vremenskih razmer, okoli 18.30 ure, tako da sem uvodni del zamudila in žal nisem bila seznanjena s planom dela. Več informacij o tem na www.ati-e-import.si! Sem pa takoj ob prihodu pričela z opazovanjem s SGBKD, da vidim kaj se dogaja.

In vse skupaj je bilo, tako kot vedno, videti super.

Zgoraj nad poligonom je ogromna kupola in to kar je videti v spodnjem delu le-te izgleda, kot da so vanjo vpete BIOšablone (z makro kodnim sistemom) za uporabo na področju BIOfizike VDP v katerem živimo. To kar vidimo na BIOšablonah, to je videti zgoraj v kupoli. Nad to osnovno kupolo so ostale, ki se nadaljujejo v neskončnost.

Od te osnovne kupole gre navzdol centralni Alfa žarek do osebe X, ki vodi praktični del srečanja. Ta centralni žarek je izredno močan, zgoščeno zlat. Okoli osebe X je izredno zgoščena zlata meglica in od tega centralnega žarka gredo zlate povezave do vseh prisotnih, ki sedijo vsak v svojem Alfa žarku. Oseba X je očitno sprožila za vse določene postopke, kar nakazujejo te enake zlate povezave, ki gredo torej od centralnega žarka do obiskovalcev. Hkrati so vsi Alfa žarki na lokaciji, na katerih sedijo obiskovalci, povezani s kupolo zgoraj. Se pravi, da so za vse sproženi enaki postopki, S-ALFA pa potem vodi in nadzira mehanizem, ki deluje pri vsakem posebej, glede na stanje posameznikovega BIOsistema…

Kot sem predhodno opisala, je bilo zadnjič videti nad glavami obiskovalcev seminarja zlate plasti z zlatim vzorčkom, ki so se postopoma, ena za drugo, spuščale v glave prisotnih. Sedaj pa je videti, da se te zlate plasti spuščajo navzdol po celem telesu in žareče zlat vzorec, ki je vpisan vanje se razlije, razprši po telesu. Pri otrocih vse to steče zelo enostavno, gladko, pri odraslih je pa odvisno, pri nekaterih gredo te zlate plasti malo težje navzdol, kot da bi bilo na nekaterih delih malo »zarjavelo«.

Vmes še malo pogledam delovanje, ko poteka standardni postopek za BIOtransfer in potem še preklopi od AP01 do AP33. V telesu vsakega prisotnega se zelo hitro izmenjujejo različne barve, ki telo zapolnijo do vsake najmanjše celice in popravljajo kar je potrebno. Navzgor pa v kupole vleče črne pikice in črne madeže, ki se odstranjujejo iz BIOsistemov.

18:59, oseba X ves čas dela na BIOšablonah. Ko se s prstom dotika BIOšablone in vpisanih makro kod se pod prsti neprestano svetlo - zlato sveti.

Ob 19:01 pogledam kako izgleda situacija. V BIOsistemih se vidi, da zlat vzorec v telesu, ki se je z zlato plastjo prenesel naprej zdaj prav žari v telesu. Vmes so bile še uporabljene določene metode in ob 19.11 je videti, da je ta zlat vzorec vezan, se povezuje, deluje na osnovno zasnovo, genetiko, vse telesne organe, vsi telesni organi so tudi prežeti z zlato meglico, prav tako vsi telesni sistemi, torej v celoti dihalni sistem, krvni obtok …, in tako naprej vse ostalo.

Sem pa bolj na začetku, ob 18:45 uri, mimogrede pogledala še kako iz vidika BK diagnostike izgleda zvok, ki se ravnokar širi naokoli, ko zvonijo cerkveni zvonovi v bližini. Sam zvok je videti zlat in je z lahkoto prešel skozi in se nekako zlil s poligonom, na katerem se sedaj nahajamo in je tudi videti zlat. Zanimivo je pa to, kar se vidi in potuje skupaj, vzporedno s tem zvokom, in sicer je zraven tega zvoka pripeta oziroma s tem zvokom povezana neka temna povezava. Ta temna povezava, vidi se da potuje vzporedno z zvokom, ampak je vidna malenkost bolj v ozadju, se je pa zaustavila ob zunanjem robu zlatega poligona in ni mogla skozi, tako kot zlat zvok. Lahko, da ta spremljajoča temna povezava pomeni ali predstavlja razlog, namen zaradi katerega je bilo zvonjenje sproženo.

Pred leti, ko sem kdaj mimogrede pogledala zvonjenje cerkvenih zvonov, tega spremljajočega »dodatka« ob zvoku nisem videla. Ob zvonjenju cerkvenih zvonov je bilo videti le zlat zvok, ki se je širil naokoli ob zvonjenju, kjer so bili aktivirani Alfa žarki v času zvonjenja tudi aktivni (vključeni v mehanizem vzdrževanja).


Na koncu je oseba X predlagala naj pogledam še Japonsko. O tem kaj se je v času seminarja tam dogajalo, kateri BK postopki so bili sproženi, nisem imela nobene informacije in nisem vmes nič gledala. Sem pa zato naknadno pogledala situacijo. Japonska je videti zlata, prežeta z zlato barvo, nad njo pa je videti ogromen črn vrtinec, ki se čisti navzgor. To je bila prva BK informacija - slika, v trenutku, ko sem pomislila na Japonsko, ker pa je oseba X v bistvu želela, da pogledam za nazaj, sem pomislila še enkrat. In situacija oziroma BK informacija v zvezi z Japonsko je bila prav takšna tudi za čas našega srečanja, Japonska je zlata, navzgor se čisti ogromen črn vrtinec. Se pravi, da se je to dogajalo in se še dogaja tudi ob koncu tega našega srečanja, vse skupaj se BK čisti, kot je še dodala oseba X.


* * *

Ob zaključku pa lahko zase napišem, da se vedno veselim obiska seminarja, ker vedno občutim, med drugim, prav posebno dušno olajšanje, ker dogajanje na profesionalnem poligonu Alfa je le nekaj posebnega, tam se zgodi nekaj več, kot ob siceršnji uporabi BK… Tudi ogromen Beta pritisk, teža ogromnega pritiska črnine, ki predstavlja veliko obremenitev, prav občutneje popusti in prav »lažje zadiham«.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.