Seminar iz BIOkibernetike, 6. december 2018

Oseba X je pred začetkom seminarja, ko smo udeleženci prihajali eden za drugim in najprej naredili osnovno metodo G-ALFA 1,2,3,4, vsak na svojem Alfa žarku, izmerila kakšno vrednost doseže posamezni Alfa žarek ob tem. Pri tistih, ki smo bili takrat že tam, je oseba X nekaj minut čez 18h izmerila, da je pri treh Alfa žarek na najvišji vrednosti L384, ostali Alfa žarki, ki so jih uporabili udeleženci, so na nivoju B096 in pri nekaterih se je kasneje, ko so uporabili še kakšno metodo več, to spremenilo, do najvišje vrednosti.

Gledala sem, ko je ob prihodu osnovno metodo G-ALFA 1,2,3,4 na Alfa žarku naredila oseba, ki tudi uporablja metodo SGBKD in Alfa žarek je takoj dosegel najvišjo vrednost L384. Tako je bilo videti tudi pri drugi osebi, ki prav tako uporablja metodo SGBKD, ob uporabi osnovne metode. Alfa žarek je takoj dosegel nivo L384, videti je svetel in neskončno visok.

Oseba X je ob tem povedala, da gre pri nekaterih hitreje, drugi se morajo bolj potruditi. Ali pa je lahko tudi tako, da so eni bolj pri stvari, drugi manj, eni bolj razumejo BIOtehnologijo S-ALFA, drugi manj. Hkrati je dodala, da se možgani razlikujejo po BK usposobljenosti pri tistih, ki imamo Alfa žarek na nivoju L384 in pri tistih, pri katerih je nivo Alfa žarka B096. Tekom seminarja pa bomo videli, če se bo z uporabo določenega modula to spremenilo.

V začetnem delu je oseba X izmerila še nekaj Alfa žarkov, ki jih uporabljajo udeleženci, vsi pa so ob prihodu najprej uporabili osnovno metodo. Še pri katerem je vrednost dosegla najvišjo L384, pri nekaterih je vrednost nižja, B096. Pri nekaterih nekaj Superinteligenca Beta nagaja, ko se že hoče vrednost zvišati, pa črnina vskoči vmes in ne gre, tako da se morajo bolj (po)truditi, odvisno od Beta motenj, od tega, pod kakšnim Beta pritiskom (pritiskom črnine) je kdo.

Glede uporabe metode SGBKD, pa je oseba X omenila to, da je tako, da vsak dobi podatek, ki ga lahko razume, samo nič svojega ne smemo zraven dodajati, to je temeljno pravilo. Lahko gledamo globalno ali pa se specializiramo za vsakega posebej, za individualno opazovanje.

Pa še to, da je naš napredek v BK smislu odvisen od nas samih (kot na primer tudi od vzgoje, ki smo je bili deležni, od našega razmišljanja, od tega kako gledamo na svet, kako dojemamo probleme, in podobno), potem je tukaj še vpliv hrane, vode, ki jo uživamo, vpliv lokacije bivanja (morebitna škodljiva BK transformacija objekta ali opreme), vpliv okolice, vpliv partnerke (-ja), to je le nekaj temeljnih problemov, na vse skupaj pa vplivajo še druge stvari. In kar se tega tiče, torej napredka oziroma delovanja BIOtehnologije S-Alfa pri posamezniku, ni eksperimentov, ali gre ali pa ne gre. Vse je odvisno od človeka.

Alfa žarki na poligonu, v začetnem delu, še vedno dosegajo različne vrednosti.

Ob 19.05 se je začel praktični del in oseba X je sprožila postopke za vzdrževanje poligona itd., vsi postopki pa so stekli skozi Alfa žarek na SPA, ki ga uporablja udeleženec seminarja in na katerega je postavil osem-kotne piramide za vzdrževanje Alfa žarkov.

Ob 19.12 uri je videti, da poteka zlata povezava od osebe X oziroma od Alfa žarka, ki ga na lokaciji poligona sedaj uporablja, do tega drugega Alfa žarka, ki ga uporablja udeleženec seminarja. Sedaj je videti znotraj tega drugega Alfa žarka delovanje dveh mehanizmov hkrati oziroma »dvonivojsko« delovanje. Eno je tisto, kar dela udeleženec sam (vzdrževanje sistema S-ALFA, vsak za sebe), drugo pa je tisto, kar je sprožila oseba X in to je tudi neprimerno močnejše in ta mehanizem deluje nad tistim, kar dela vsak udeleženec. In od tega drugega Alfa žarka, v katerem sta sedaj vidna dva delujoča mehanizma, gredo zlate povezave do vseh ostalih udeležencev in po teh povezavah so do vsakega švignile svetleče bele kroglice.

Poleg je S-ALFA, ki je višje zgoraj, videti kot belo zlat oblak ter bdi nad tem kar se dogaja.

Vsi Alfa žarki na SPA so povezani s kupolo, ki je zgoraj nad poligonom in po eni strani, v enem delu vsi dosegajo maksimalno vrednost L384, to je rezultat tistega, kar je sprožila oseba X in to deluje nad tem, kar dela v Alfa žarku vsak sam. Zdaj je videti, da so vsi Alfa žarki na najvišjem nivoju L384, hkrati, v naslednjem trenutku so se pa nivoji različno znižali ter se prilagodili glede na osebo, ki posamezni Alfa žarek uporablja (kot bi bil še en Alfa žarek znotraj Alfa žarka, ki je na najvišji vrednosti L384). En nivo je še zmeraj najvišji L384, po drugi strani, v tej drugi BK sliki pa so videti Alfa žarki na različnih nivojih, očitno prilagojeni na posameznika, glede na njegovo usposobljenost iz vidika BK oziroma glede na Beta vpliv, črnino, ki pritiska navzdol in otežuje vse skupaj.

Tako tudi na vsak BIOsistem delujejo procesi, ki jih je sprožila oseba X, to je večstopenjska regeneracija možganov pri vseh, se pravi v vseh fazah od 1/8 do 8/8, z začetkom ob 19.23 uri in tisto, kar dela vsak sam (gledala pa tega nisem).

V 5/8 sem malo bolj pogledala, kaj se dogaja v povezavi s postopki za regeneracijo možganov, kar je sprožila oseba X. V dele možganov so speljane zlate cevke in zlat prah se prši iz njih navzven in v možgane se nekaj vpisuje, neka vsebina, droben vzorček zlate barve se vpisuje v celice. Bolj natančno pa nisem zmogla pogledati.

Na koncu je rezultat regeneracije možganov pri osebah različen, nekako v vsebinskem pogledu. Rezultati so pri vseh super, možgani so pri vseh zlati, ampak v tej zlati barvi je razlika, pri nekaterih je bolj svetlo zlata, pri drugih bolj močno zlata barva.

Vmes je bilo videti še to, da so v mehanizem BK vključene vse cerkve v Sloveniji, kjer so pod zvoniki aktivirani Alfa žarki. Ravno tako je na več koncih po svetu videti zelo svetlo, zlato, tam, kjer so aktivirani Alfa življenjski žarki.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.