Seminar iz BIOkibernetike, 8. november 2018

Dogajanje med potekom tega seminarja sem, iz vidika SGBKD, gledala od doma, na daljavo, in sicer med vzdrževanjem domačega statičnega Alfa žarka.

Okoli 18.45 ure je videti, da je oseba X v močnem zlatem ovoju. Očitno nekaj govori, kajti vidi se, da gre od nje več zlatih povezav, v obliki zlate meglice, do prisotnih oseb in pri nekaterih se ob glavah pojavljajo zlati balončki, kot svetle lučke. To se vidi le pri nekih obiskovalcih seminarja. Morda nekateri razumejo o čem govori oseba X, ostali ne. Ali je razlaga namenjena le nekaterim ali pa pač le nekateri razumejo informacije, ki jih podaja oseba X.

Ob 19.24 uri je nad dvorano, kjer poteka seminar, videti ogromno zlato kupolo, nad njo ostale kupole do neskončnosti oziroma do bele svetlobe daleč v daljavi. Na spodnji strani kupole je videti večbarvno plast, izgleda kot da je vanjo vpeta ena izmed BIOšablon, ki jih kot pripomoček uporabljamo za izvajanje metod BK.

Od kupole gre navzdol močno zlata povezava do osebe X, ki je videti v izredno močnem zlatem ovoju in v glavi je videti virtualno BIOšablono, ki jo fizično uporablja. Ob tem se svetlika na delih BIOšablone in istočasno se sveti tudi na virtualni BIOšabloni v glavi. In to kar sproži se po zlatih povezavah, preko kupole, prenaša naprej do vseh Alfa žarkov, kjer potem pri vsakem stečejo sproženi postopki, se odvijejo določeni procesi.

Pri nekaterih obiskovalcih je videti malo črno, malo več črnine znotraj BIOsistema, kot pri drugih. Tam kjer ni črnine deluje vse zelo dobro, hitro se odvijajo procesi za BK očiščenje ter oplemenitenje BIOsistema in škodljive BIOenergije ter BIOparaziti gredo hitro ven. Tam kjer je pa videti kaj bolj zažrto črnega v telesu, na tistih delih pa delujejo procesi še bolj intenzivno in poglobljeno in črnina se bolj počasi odstranjuje iz BIOsistema. Ta črnina je posledica naših preteklih dejanj in ostalih vplivov, naša »zgodovina«, odvisno kaj smo počeli in kaj počnemo sedaj, v svojem življenju.

Na lokaciji so vidne zlate povezave od osebe X oziroma zlatega žarka, ki ga uporablja, do vseh Alfa žarkov na poligonu, hkrati pa so vsi Alfa žarki povezani s kupolo zgoraj.

V zadnjem delu dvorane je videti neko čudno dogajanje na enem Alfa žarku. Vsi ostali so na maksimalnem nivoju in zadeve lepo delujejo, pri tem enem Alfa žarku pa nekaj ni v redu, videti je, da vanj nekako vdira črnina. Sicer je tudi ta videti na najvišjem nivoju, ampak ga neka črnina kar »nažira« na več koncih. Take večje črne predele je videti od roba navznoter – kjer se potem ta črnina povezuje z nečim znotraj Alfa žarka. Očitno je to dogajanje povezano z neko osebo, kajti znotraj je videti nekaj črnega ali kot izredno temen BIOsistem v njem. Nekaj čudno neobičajnega je videti v tem Alfa žarku. Ali morda kdo nekaj zelo narobe razmišlja, počne nekaj kar je v velikem neskladju s stanjem, z »naravnanostjo« Alfa žarka. Ta Alfa žarek dobesedno kar »izginja« na nekaterih delih, neka črnina ga dobesedno kar žre.

Ob 19.52 uri gledam še naprej to, kar se vidi v povezavi s predhodno opisanim dogajanjem. Od tega opazovanega Alfa žarka gre črna povezava do osebe X. Očitno nekdo celo nekaj govori ali pa razmišlja (v povezavi z osebo X), ker se vidi, da gre črnina od dotičnega BIOsistema do osebe X, ampak v BIOsistem osebe X, skozi zlat ovoj, ki ga ima okoli, ne more. Črnina se odbije in se začne počasi vračati nazaj do tega Alfa žarka oz. BIOsistema, od koder prihaja. Možno, da gre za kakšen večji nesporazum med tema dvema, opazovanima osebama, čeprav bolj izgleda, da gre za neko nejasnost pri eni osebi. Vidi se dve črni povezavi med tema dvema osebama. Ena gre torej od nekega BIOsistema do osebe X oziroma le do zlatega ovoja, ki ga ima okoli ter druga, to je pa ta, ki se od zlatega ovoja odbije in se vrača nazaj, kjer gre pa črnina celo v BIOsistem, ker ta opazovani Alfa žarek je zaradi nekih razlogov že precej »sesut«, pa tudi pri tej drugi osebi ni videti zlate zaščite.

Za tem, je ob 19.57 izgledalo, kot da so okoli tega BIOsistema neke osebe, ki so sicer videti temne, imajo pa v predelu prsnega koša svetlo – zlato barvo (videti je, da so to »dobre duše«, BIOsistemi so pa pač temni, zaradi določenih vplivov). Videti je še, da se je sedaj nekaj oseb premaknilo na lokaciji/iz lokacije … Tik za tem se vidi, da se okoli glave BIOsistema, ki je povezan z Alfa žarkom, kjer je bilo opaziti čudno dogajanje, črno iskri in vmes je videti še črne kroglice - mehurčke. Taka je bila, glede tega, BK informacija na hitro, na seminarju me pa ni bilo in ne vem kaj se je tam dogajalo. Razen tega, kar sem opazovala iz vidika SGBKD.

Sedaj ob 20.00 uri, predhodno opisanega čudnega dogajanja, ki je bilo povezano s tem enim Alfa žarkom, ni več videti, vsi Alfa žarki na lokaciji poligona so svetli in dosegajo najvišjo vrednost.

Od vseh močno zlatih Alfa žarkov se preliva zlata meglica v vse smeri, vsi udeleženci seminarja imajo okoli BIOsistema močno zlato zaščito in še posebej okoli glave, kjer je videti še zlate kroglice, ki se vrtijo okoli (lahko kot dodatna BK zaščita), vsak pa ima še močno zlato povezavo navzgor.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.