Seminar iz BIOkibernetike, 25. oktober 2018

Pred začetkom oseba X izmeri, koliko pavze si lahko privošči preden mora nadaljevati z vzdrževanjem BK mehanizma, ki je v teku že nekaj časa, odkar je skladno z uporabo modulov BK sprožila ustrezne postopke za vzdrževanje SPA (Statičnega Poligona Alfa), na katerem se nahajamo in kjer poteka seminar. S SGBKD pogledam kako izgleda, ko oseba X izvaja meritev. Videti je zlato povezavo, zlato nitko od zgoraj navzdol, preko glave, roke, vrvice in vse do BIOlaserja, pripomočka za izvajanje meritev.

Nato merijo tudi udeleženci seminarja. Najprej pogledam eno osebo, ki trenutno izvaja meritev in medtem, ko meri z BIOlaserjem, se tudi pri njej vidi zlata povezava, zlata nitka, ki poteka od zgoraj navzdol, preko glave in nato po roki do vrvice, na katero je privezan BIOlaser za izvajanje meritev. In po tej zlati povezavi se navzdol spuščajo zlate kapljice. Nato opazujem dogajanje še pri drugi osebi, ki ravno tako izvaja meritev. Pri tej osebi je tudi videti zlato povezavo od zgoraj navzdol, vendar pa jo je v tem primeru prekinilo nekaj črnega. Pojavila se je neka črnina, kot črna kapljica, ki je takoj zmotila in prekinila pretok zlatih kapljic, pretok pravilnih informacij. In ta črna barva, ki je vskočila, je prišla od znotraj, od osebe, kot je videti. Očitno je vmes na nekaj pomislila, lahko jo je zmotila že ena sama misel, dvom.

Kot že večkrat, nas je oseba X tudi tokrat opomnila, da kadar uporabljamo metode BK, izvajamo meritve, ne smemo na nič misliti, da dobimo pravilen rezultat, prave informacije. Med izvajanjem meritev (in ostalih postopkov) se moramo potruditi in delati popolnoma zbrano, skoncentrirano, ne smemo misliti na nič drugega, kot samo na to, kar delamo. Ker drugače lahko tudi sami vplivamo na rezultat ali na različne načine zaviramo BK procese, in to se da tudi opazovati s pomočjo metode SGBKD.

Superinteligenca Beta nas želi neprestano motiti, ampak, če ne želimo na nič nasesti, ne more nič narediti. To se vidi tudi s pomočjo SGBKD, da Beta vedno poskuša odvrniti našo pozornost, osredotočenost na to, kar delamo. Lahko nam navrže neko začetno misel, ki se lahko vidi kot taka črna nitka, črna kapljica, ampak mi ne smemo miselno zagrabiti za to začetno misel in začeti okoli nje razmišljati, napletati in naplesti cel črn klobčič. Najboljše je, da začetno misel takoj ignoriramo, kolikor se le da odmislimo. V času, ko uporabljamo BK metode moramo odmisliti čisto vse, torej morebitno razmišljanje o dnevnih novicah, dogodkih, obveznostih, skrbeh, ipd.

S SGBKD sem pogledala še dve osebi, ki sta tudi opazovali s SGBKD. Pri obeh je bilo okoli BIOsistema videti močno in gosto zlato barvo, še posebej močno okoli glave. In zlato povezavo navzgor v kupole, po kateri navzdol kapljajo zlate kapljice.

Oseba X je med seminarjem za vse sprožila postopke za regeneracijo možganov, postopek BIOtransfer v 8/8 fazah. Ko opazujem delovanje mehanizma se vidi, da se to kar dela oseba X na BIOšablonah, to isto in istočasno dogaja v njeni glavi in v mehanizmu kupole, ki je zgoraj nad poligonom. Ko se s prsti dotika makro kod, ki so vpisane v BIOšablone, se to polje zasveti in istočasno se zasveti v glavi, kjer je videti virtualna BIOšablona ter v kupoli zgoraj, kjer je videti to, kar vidimo na BIOšablobah, ki jih fizično uporabljamo za izvajanje metod BK. To je vse skupaj povezano, eno z drugim.

Po zaključenih postopkih je oseba X izmerila še kakovost – status BIOračunalnika v glavah vseh prisotnih. Pri vseh je možganski nivo dosegel visoko vrednost, to je 24/33, razen pri treh osebah, ki smo uporabljale metodo SGBKD in pri mladoletni osebi, pri nas je ta vrednost še višja, to je 33/33.

Osebi sta imeli s seboj domačo hrano, zelenjavni sok in vse sem na koncu pogledala, kako je videti. Vse skupaj je bilo zlato, dobro očiščeno in oplemeniteno iz vidika BK. V hrani in pijači sta bili vidni še dodatni zlati kroglici (v velikosti BK zaslonk), videti kot vpisani dodatni zdravilni BIOenergiji ALFA in P.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.