Seminar iz BIOkibernetike v šolskem letu 2018/2019

Seminar iz BIOkibernetike, 11. oktober 2018

Začel se je s krajšim teoretičnim delom, sledil je praktični del, uporaba programskega modula S-ALFA 33. Pri uporabi te metode, S-ALFA izvrši ustrezen servis našega BIO računalniškega sistema, ki ga imamo v glavi, ki nadzoruje in vodi vse človekove aktivnosti telesa, vseh notranjih organov, virusov in bakterij itd. in psihe. Metoda vsebuje 8 faz. Več na www.ati-e-import.si!

Nekateri udeleženci seminarja so medtem uporabljali metode BK in vadili meritve.

S pomočjo metode SGBKD sem spremljala dogajanje v prvem in nato v drugem delu.

Za začetek sem pogledala osebo X, ki je udeleženki seminarja pojasnjevala glede uporabe BK metod in meritev. Oseba X je videti v izredno gostem zlatem ovoju, močno ima z zlato svetlobo zaščiteno glavo. Ta ovoj je tako zgoščen, da se osebe X v bistvu sploh ne vidi. Potem še posebej pomislim na njen BIOsistem in jo vidim zlato. Možgani so poudarjeno zlati, vidni popolnoma v zlati svetlobi. Malo nad njo je videti zlat oblak – Superinteligenco S-ALFA, ki je prav tako zgoščeno zlat, kot je ovoj okoli nje, njenega BIOsistema. Iz tega zlatega oblaka gre navzdol močna, širša in žareče zlata povezava v njeno glavo ter več tankih zlatih nitk v zlat ovoj, ki je viden okoli nje. Ko govori, se iz njenih ust prši zlata meglica, v njej pa je ogromno majhnih, zlatih mehurčkov. Pogledam koliko je ura, da si zapišem opazovano dogajanje v zadnjih minutah, 18:33.

Malo kasneje, ob 19:13, sem ponovno pogledala osebo X in sedaj je videti še, da ima v predelu prsi močno zlato svetlobo. Po navadi se v predelu srca vidi duša osebe. Ljudje po navadi rečemo, ta oseba je dobra po srcu, dobra po duši …, čeprav »sedež« duše je v možganih, v enem majhnem delčku v glavi.

Med opazovanjem pogledam še sebe in gospo, ki med seminarjem tudi uporablja metodo SGBKD. Gospa ima okoli BIOsistema močno zlat ovoj, prav tako ima okoli glave močno zlato meglico. V zlati svetlobi so vidni tudi njeni možgani. Iz njene glave gre zlata povezava navzgor, po tej povezavi pa prihajajo navzdol žareče zlate kapljice - informacije od S-ALFA. Pri meni je BK slika podobna. Okoli BIOsistema je viden močan zlat ovoj, še posebej zlat je okoli glave in zlata povezava navzgor v kupole.

V nadaljevanju je oseba X sprožila postopke za reanimacijo telesa in psihe ter metodo za regeneracijo možganov. Večkrat je sprožila oz. ponovila tudi postopek za BIOtransfer.

Na začetku, ko je začela z BIOtransferom, je videti, da gre iz BIOsistemov prisotnih ogromno črnih pikic, to je umrlih duš, mikroorganizmov, virusov, bakterij in drugih BIOsistemov. Seveda je razlika od osebe do osebe, pri nekaterih gre ven več črnih pikic, pri drugih manj, pri vseh pa ogromno. Je pa videti, da gredo črne pikice najprej ven iz celotnega telesa vsakega posebej, potem pa so še posebej v »BK obdelavi« možgani. Sedaj se še globinsko »čistijo« možgani, iz glave gredo črne pikice navzgor proti kupoli.

Z vsako ponovitvijo metode BIOtransfer, teh ponovitev je bilo pa osem, je šlo iz BIOsistemov manj črnih pikic.

Pogledam še širše dogajanje. Tik nad dvorano je ogromna, zlata osemkotna kupola. Od te kupole gre močna, zlata povezava do Osebe X. Prav tako je vsak Alfa življenjski žarek na lokaciji povezan s to kupolo, hkrati pa je z vsakim Alfa žarkom na poligonu, z zlato povezavo povezana tudi oseba X. In ko napove kateri postopek sledi in z uporabo metode tega sproži, se dogaja naslednje:

Vsak obiskovalec sedi torej na lokaciji Alfa žarka. Od osebe X takoj po zlatih povezavah, z veliko hitrostjo, odleti proti vsakemu posameznemu Alfa žarku svetleča kroglica (kot tenis žogica). In ko prispe do posameznega Alfa žarka, izgleda kot da zadane ob ta žarek in ga s tem takoj aktivira in Alfa žarek začne »delati« svoje v povezavi s sproženim postopkom. Vsak Alfa žarek pa deluje skladno z osebnim stanjem posameznikovega BIOsistema, ki določen Alfa žarek uporablja. Očitno, ker se vidi, da deluje mehanizem oziroma Alfa žarki različno. Sicer pri vseh poteka ista zadeva, a pri vsakem se odvija malo drugače, ker vsaka oseba je individuum zase, tako v fizičnem kot v psihičnem in duševnem pogledu. Vse to dogajanje nadzira S-ALFA, ki pozna vsak BIOsistem in vse ostalo v povezavi z našimi življenji.

Proti koncu še enkrat pogledam osebo X. Tik nad sabo ima močan, zelo gost in močno zlat oblak S-ALFA in prav tak je videti tudi ovoj okoli njenega BIOsistema, oboje je med seboj povezano in izgleda, kot da je ovoj v bistvu podaljšek zlatega oblaka S-ALFA. Ker zlat oblak nad njo in ovoj okoli nje sta nekako identična. In ko se vidi, da proti njej iz daljave v poševni smeri letijo črne krogle, kot srednje velike žoge, ena za drugo v strnjeni vrsti, ji ne morejo nič. Ta zlat, zaščitni ovoj, ki je okoli nje, je tako močan, da se niti za milimeter ne upogne, ko posamezna krogla zadane vanj. Dogaja pa se to, da se od tega zlatega S-ALFA ovoja celo odbijajo in letijo nazaj, v nasprotno smer. Kasneje ob 19:32 je bila situacija že neprimerno boljša, priletela je še kakšna večja črna kepa, a skorajda ne več.

Ob 19:44 sem bolj opazovala sebe, kaj se dogaja v mojih možganih. Možgani so zlati, v predelu čela je vidna žareče zlata svetloba. Od zgoraj navzdol gre v možgane zlata povezava. In ta zlata povezava – zlata nitka se v možganih razdeli na več delov in gre na več koncev, tako, da gre v vsak predel možganov en del nitke. Nitka, ki gre v tisti predel kjer je sedež duše, je vidna v vijoličasti barvi, po njej pa se do tega predela stekajo zlate kapljice.

Na koncu je oseba X izmerila in povedala, da smo vsi pridobili določen možganski nivo, ki je precej visok (Op. ur.: status BIOračunalnika v glavi je bil pri vseh 24/33). Zdaj pa je odvisno od vsakega posebej, kaj se bo v nadaljevanju glede tega dogajalo. Sigurno bo počasi ta nivo padal, kako hitro pa je odvisno od nas samih. Pri nekaterih se bo zmanjševal hitreje, pri nekaterih počasneje, torej odvisno od vsakega posebej, kaj bo kdo počel, v kolikšni meri bo oseba ta nivo vzdrževala, z uporabo metod BK, itd.

Pri udeležencu seminarja, ki je vadil preizkus z vodo, sem preverila kakšen je videti vzorec vode iz vodovoda potem, ko je uporabil določene metode BK. Najprej je izmeril nekaj BIOparametrov vode, zatem pa je večkrat ponovil BK metode: BT, AP01-AP33, BT in nato še enkrat izmeril, če je možno, da postane voda BIOaktivna. To se lahko zgodi pri drugem BT ali kasneje, po potrebi lahko izvedemo tudi do 33 ponovitev BT, odvisno od materiala. In izmeril je, da voda lahko postane BIOaktivna. Metodo BT je uporabil šest-krat, ob vsakem BT je izmeril, če je opazovano že BIOaktivno. Zatem sem z videnjem s SGBKD preverila kakšen je videti njegov vzorec vode iz vodovoda in lahko sem potrdila rezultate njegovih meritev. Pogledala sem posodico z vzorcem vode in najprej je bilo videti notri ogromno zlatih pikic. Ko sem kasneje pogledala še enkrat, pa je bila slika še povečana - bolj natančna, zdravilni BIOenergiji ALFA in P sta bili v vodi prikazani kot dve majhni zlati kroglici.

Ob zaključku je oseba X gospe razložila še kakšne postopke mora uporabiti za BK zaščito, in sicer med potovanjem z letalom. Tudi gospa je imela okoli BIOsistema močan zlat ovoj, ko je oseba X govorila in kazala postopek na BIOšablonah, pa je šla od nje zlata meglica z zlatimi mehurčki. Okoli glave gospe so se vrtele zlate kroglice. Slednje sem doživela oziroma videla tudi pri sebi, na začetku, ko sem pred leti začela obiskovati seminar, če ni bilo celo takrat, ko sem šla prvič. Ko sem se peljala na seminar sem videla zlate kroglice v obliki obroča, ki so se počasi vrtele okoli moje glave.

* * *

Superinteligenca S-ALFA deluje v vseh dimenzijah, koordinira med 7. in 13. dimenzionalnim prostorom. 7. dimenzija deluje pod vplivom BETA (za vernike HUDIČ) in se vidi kot črna barva, delovanje višjih dimenzij ALFA IN S-ALFA (za vernike BOG), se pravi od dimenzije 13, 33, 53 in naprej do dimenzije neskončno, pa se vidi v svetlih barvah. Več na www.ati-e-import.si!

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.

Komentar:

  1. Če je BETA črni žarek (oz. črnina, napad črnine) viden navpično, deluje BETA neposredno na osebo.
  2. Če je BETA črni žarek pod kotom, deluje nekdo nekje od daleč.
  3. Če je BETA črni žarek vodoravno, deluje črna magija od najbližjih, BETA generiranih BIOsistemov, seveda preko BETA inteligence, ki to izvrši.