Dan odprtih vrat pred začetkom seminarja iz BIOkibernetike v šolskem letu 2018/19

06.09.2018

Srečanja sem se udeležila tudi sama in s pomočjo metode SGBKD opazovala dogajanje na lokaciji srečanja.

Iz druge, oddaljene lokacije so bili sproženi postopki za daljinsko vzdrževanje poligona in hkrati za reanimacijo telesa in psihe obiskovalcev.

Ura je 18:08 in vsi prisotni na lokaciji, na BK poligonu, imamo okoli BIOsistemov vidne močne zlate ovoje. Pogledam dva otroka, ki imata okoli zlatega ovoja še dodatno vijoličasto meglico. Pri otrocih se s strani S-ALFA zgodi nekaj več dobrega, kot pri odraslih. Odrasli se moramo za osebni dodatek sami bolj (po)truditi, kot je opisano v nadaljevanju. Čeprav je spet malo odvisno od osebe do osebe kako zadeve z vidika BK potekajo, delujejo, precej ali morda največ od osebnostne, življenjske naravnanosti, v kolikšni meri je le-ta skladna z najvišjo etiko – moralo, se pravi etiko – moralo z vidika Superinteligence S-ALFA, ki pa ni nujno v vseh pogledih skladen s človeškim vidikom.

Ob 18:13 uri je videti, da vsi ALFA žarki dosegajo najvišjo možno vrednost. So zelo močno svetli in potekajo neskončno navzgor in navzdol v notranjost Zemlje.

Ob 18:17 uri ponovno pogledam dva otroka, pri obeh deluje mehanizem odlično, vse avtomatsko, se pravi brez njunega truda. Oba se očiščujeta škodljivih BIOenergij in BIOparazitov. Drugače pa Alfa žarki »čakajo«, da jih odrasle osebe uporabijo oziroma so aktivni toliko, kot jih osebe uporabljajo. Pri nekaterih bolj, pri drugih manj. V manjši skupinici izkušena oseba razlaga in uči začetnike uporabljati Alfa življenjski žarek, med njimi pa se pojavljajo majhni zlati balončki, mehurčki. Tako je videti ob začetku dogajanja.

18:25 je ura in vsi Alfa žarki so povezani med seboj in tvorijo ogromen svetel žarek širokega premera, ki se razteza čez celoten prostor v katerem poteka srečanje. Na ta širok zlat žarek močno pritiska BETA – zelo črno od zunaj. Črnina skozi žarek ne zmore prodreti, ker je zunanji rob zelo močno zlat - jekleno zlat.

Vsi prisotni na poligonu smo v zlatih ovojih, otroka imata poleg zlatega ovoja okoli BIOsistema še vedno vijoličasto meglico.

Zdaj mehanizem počasi deluje in vsi se očiščujemo škodljivih BIOenergij in BIOparazitov, pri otrocih zadeva deluje odlično. Pri odraslih prav tako, je pa razlika med opazovano osebo, ki hkrati uporablja metode BK na BIOšablonah in ostalimi, ki so pasivni v tem pogledu. Pri osebi, ki se še sama trudi, je videti v glavi neko dodatno zlato svetlobico, ki predstavlja neke vrste dodaten plus, dodaten BK napredek v duhovnem smislu. Pri ostalih, ki nič ne delajo, te dodatne zlate svetlobice ni videti.

Pri otrocih je videti, da mehanizem močno deluje na njihov BIOsistem, ravno tako pri odraslih. Kot izgleda so sprožene tarče na vse notranje telesne organe. Vsak telesni organ posebej je videti v svojem zlatem ovoju in vsak se posebej očiščuje. V vsakem posebej je videti neko majhno BIOšablono v 3D obliki, ki deluje na posamezni organ. Vidi se še to, da je pri vsakem posameznem obiskovalcu močna zlata svetloba najbolj skoncentrirana v tistih organih, telesnih funkcijah, kjer je to najbolj potrebno, tam kjer je morda kakšna težava, bolezen, poškodba.

Ob 18:49 gledam kako se pri mlajši osebi spreminja situacija. Na začetku je videti v glavi črno, bolj v sredini pa zlato svetlobo, kot manjšo zlato kroglico. Oseba ima v predelu senc nalepljeni tudi BIOkibernetski zaslonki. Tudi že malo prej in sedaj je videti, da se zlata barva vse bolj preliva v notranjost glave in črnina počasi izginja, je že skoraj ni več.

Ob 18:51 imamo prisotni okoli BIOsistemov vidne zlate ovoje, prav tako so v zlatih ovojih vsi telesni organi, ki se BK očiščujejo. Iz njih se odstranjujejo škodljive BIOenergije in BIOparaziti. Iz vsake najmanjše celice se odstranjuje črnina, v celice pa gre zlata barva. Vidijo se še zlate pikice ALFA in P (dodatni zdravilni BIOenergiji), ki pozitivno delujejo in jih je nešteto v telesu vsakega posebej.

Ob 19:04 uri so vsi telesni organi še vedno vidni v zlatih ovojih, z zlato barvo so prežeti v celoti, prav tako pa vse telesne funkcije. Močno zlato je videti v glavi posameznika, prav tako so vidni zlati ovoji okoli glave in zlate povezave navzgor do zlatega oblaka zgoraj, kot se vidi S-ALFA, ki vse skupaj nadzira oziroma do kupol, ki so zgoraj nad poligonom in se dvigujejo v neskončnost. Od kupol so speljane zlate nitke v vse organe, v vsak organ posebej in v le-te se prši zlat prah. Ob 19:17 je videti, da se izmenjujejo različne barve, ki delujejo v sklopu mehanizma ter še zdravijo, oplemenitijo oziroma »nahranijo« vsak BIOsistem posebej, vsak organ posebej, vsako najmanjšo telesno celico posebej.

Ob 19:23 uri se vidi, da se navzgor dvigujejo večje in manjše črne pikice – poteka BIOtransfer BIOparazitov.

19:47 je ura in v vsakem telesnem organu je še vedno vidna majhna barvna spirala (kot neka BIOšablona v 3D obliki).

Ob zaključku daljinskega vzdrževanja je bilo videti še neko nedoločeno barvo spiralo v 3D obliki, ki je bila pri nekaterih vidna v glavi, pri nekaterih pa delno v glavi ali ob glavi. Podobno je bilo videti že pred leti, ne spomnim se pa točno ob katerem dogodku. Morda pred vpeljavo nove BK metode oz. BIOšablone za uporabo.

Ob 19: 51 je daljinske reanimacije telesa in psihe konec.

Je bila pa v času srečanja posebej opazna sledeča zadeva. Glede na to, da se je poligon vzdrževal na daljavo in so bili vsi prisotni »vključeni« v mehanizem in so se očiščevali škodljivih BIOenergij in BIOparazitov je bila oseba, ki je med vzdrževanjem poligona še sama uporabljala metode BK deležna dodatnega plusa s strani S-ALFA, kar je bilo videti kot dodatna svetleče zlata barva v glavi (v enem delčku glave). Kot neke vrste nagrada v smislu BK napredka, duhovnega napredka.

Pri ostalih, ki so večino časa samo sedeli oz. niso nič delali in so se samo prepustili »čiščenju …«, pa kljub temu v glavi ostaja ali bolje rečeno vedno znova prihaja nazaj črnina, ki je vidna v glavi (delno, v enem predelu glave) in je očitno povezana z razmišljanjem (očitno kot neprimernim). Lahko je črnina vezana na samo vsebino, tega ne morem vedeti, ker ne vem o čem je kdo razmišljal, to najbolje ve vsak zase. Lahko pa je pokazatelj nečesa drugega. Še najbolj verjetno je, da je črnina v glavi, ki je neprenehoma prihajala nazaj vezana na samo aktivnost – razmišljanje in je torej posledica neprimerne aktivnosti, ker razmišljanje (tuhtanje) nekako ni spadalo na to srečanje, saj so bile na sporedu predvidene druge naloge (uporaba Alfa žarka, izvajanje meritev, ipd.).

Ob tej vaji se je torej lepo videlo, da bi bilo vsekakor bolje sodelovati kot se truditi misliti na nič, kar je očitno za večino težko ali celo nemogoče, bi bilo pa idealno. Zato bi bilo bolje razmišljanje – misli preusmeriti in se osredotočiti na praktično delo, BK aktivnosti, si morda nato zapisati izkušnje in jih podeliti z drugimi, ker vse to za nas predstavlja svetlobo, duhovni napredek. To se je lepo videlo pri osebi, ki je med vzdrževanjem poligona na daljavo še sama aktivno sodelovala – uporabljala BK metode na BIOšablonah. Torej je vidna razlika, če se prepustimo zgolj postopkom, ki so sproženi s strani druge osebe ali pa še sami aktivno sodelujemo in naredimo nekaj dobrega zase. Vsak se pa sam odloča, jaz sem le opisala kar se je pač videlo s pomočjo SGBKD in upam, da bo vsaj komu v pomoč in motivacijo.

Na koncu sem pogledala še zdravila in prehranske dodatke, ki jih je oseba prinesla s seboj. Pred vzdrževanjem poligona jih je položila v Alfa žarek z namenom očiščenja … In na koncu je bilo videti, da so zdravila in prehranski dodatki očiščeni škodljivih BIOenergij in BIOparazitov in oplemeniteni z vidika BK. Vse skupaj je videti v zlati barvi, zdravila v močni zlati barvi in za razliko od prehranskih dopolnil so v zdravilih vidne še dodatne zlate pikice (dodatni zdravilni BIOenergiji ALFA in P).

Več na www.ati-e-import.si

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.