Seminar iz BIOkibernetike, 6. marec 2014

Uporabila sem metodo SGBKD in opazovala dogajanje med potekom seminarja iz BIOkibernetike, ki se je začel ob 18.15 uri. Na seminarju nisem bila prisotna, tako da sem z uporabo metode SGBKD gledala na daljavo, od doma in iz lokacije Alfa žarka.

Prijatelj, ki je bil na seminarju, mi je v času trajanja seminarja poslal več sporočil in predlagal naj pogledam nekaj različnih situacij itd. Kako funkcionira poligon, obiskovalce seminarja, kako deluje BK verižica T5 v povezavi z BIOlaserjem GG4 pri komu, ki te BK pripomočke ima in pri nekomu, ki jih nima na telesu ter osebo X, koncentracijo osebe X med vzdrževanjem sistema S-Alfa, potem še planeta Zemljo in Luno ter grobišča (ki so bila v BK sanaciji).

Na začetku seminarja, ko sem pogledala poligon in udeležence je bilo videti, da Alfa žarki niso bili takoj na najvišjem nivoju L384. V močnih zlatih ovojih sta bila edino otroka in oseba X. Kakšen Alfa žarek sem in tja je bil rahlo zvišanega nivoja, zlati ovoji okoli ostalih udeležencev pa niso bili tako močni ali jih celo ni bilo videti. Potem se je kmalu vse spremenilo.

Vmes je izgledalo, da se je nivo žarkov zvišal, kot takrat ko vzdržuje oseba X, Alfa žarki so videti močno svetli in visoki. Kmalu zatem pa je izgledalo, kot bi nekdo vmes izklopil vzdrževanje BK poligona. Lahko, da je oseba X vmes vzdrževala virtualno in vmes prekinila, kot je bilo videti, morda v povezavi s kakšnim testom. V enem trenutku je bilo videti, kot da bi nekdo »izklopil« poligon, okrog je bilo videti temno. Edino kar je bilo svetlo so bili zlati ovoji okoli obiskovalcev, bolj ali manj močni. Izgleda tudi, kot da kateri izmed prisotnih nimajo tako močnih zlatih ovojev okoli, ker se črnina malo preliva v BIOsisteme. Pri tistih z bolj močno BK zaščito, zlatimi ovoji, pa se ta črnina ustavi na tej zlati zaščiti-ovoju. Ker pa nisem bila tam, pa ne vem točno kaj je bilo na sporedu, razen kar se je videlo iz vidika SGBKD.

Pogledala sem še to, kako se vidi delovanje dveh BK pripomočkov, in sicer BK verižice T5 in BIOlaserja GG4, pri obiskovalcih. Svetla, zlata barva, ki jo oddaja verižica poleg BK zaščite, ki jo daje, izgleda, da nekako delno, v BK smislu, čisti še BIOsistem. Je pa vidna velika razlika pri tisti osebi, ki ima okoli vratu obešen samo BIOlaser GG4 in pri tisti, ki nosi zraven še BK verižico. BK zaščita od BIOlaserja GG4 je drugačna, videti je le zlat snop svetle-zlate barve, ki gre od njega navzdol proti tlom. BK verižica T5, ki je obešena okoli vratu, recimo s tem BIOlaserjem GG4 vred, pa daje veliko zlate barve, ta pa deluje tudi kot zaščita BIOsistema in v povezavi s tem je vidna še močnejša zlata povezava navzgor.

Ob neki drugi priložnosti, že dosti let nazaj, sem na seminarju iz BK pogledala osebo X, ko je iz sebe odstranila BK verižico z BIOlaserjem GG4 vred. Vse skupaj je izgledalo kot dan in noč. Ko je oba omenjena BK pripomočka snela z vratu, je takoj izginila neka dodatna, širše zlata barva-zaščita, ki je bila videti okoli BIOsistema. Prav tako so izginile še neke dodatne zlate povezave, ki so bile vidne iz glave navzgor. BIOsistem osebe X je bil še vedno videti v močno zlati barvi, izginil pa je ta nek dodaten zlat ovoj ter dodatne zlate povezave. In okoli telesa je bila zdaj namesto močnega zlatega ovoja videti le taka sivina.

Ob 19.49 uri sem prejela sporočilo, da bo oseba X pričela vzdrževati poligon s kovinskimi osem-kotnimi piramidami.

Nato sem ob 20.06 uri s SGBKD ponovno pogledala dogajanje na SPA – Statičnem poligonu Alfa, kjer poteka seminar in je bilo videti, da so vsi Alfa žarki na poligonu na najvišji vrednosti L384, okoli vseh obiskovalcev pa vidni močno zlati ovoji. Poligon prepreda ogromno zlatih niti, zgoraj pod stropom, tik pod lučmi, pa je še ena zlata plast (kot BK zaščita pred škodljivo BK transformacijo od luči).

Pogledam BIOsisteme prisotnih in iz njih se čisti črnina ven. Na poligonu je videti močno zlat vrtinec, čez celoten poligon.

Okoli osebe X je zelo močna - jekleno zlata zaščita, zlat ovoj, najbolj močno pa je s to izredno močno zlato barvo zaščitena glava. Zaznati je tudi močno koncentracijo, osredotočenost na to kar dela. Od Alfa žarka, ki ga uporablja oseba X gre veliko zlatih povezav navzven, do Lune in Zemlje, grobišč (kjer se je delala BK sanacija).

Nato sem vse navedeno pogledala s SGBKD. Pomislim na Luno (ker je oseba X pred kratkim delala na BK BIOaktivaciji Lune), kjer je sedaj videti močno zlat vrtinec, ki BK očiščuje Luno od zunaj in tudi od znotraj, kajti vidi se izmenično delovanje tega zlatega vrtinca. Prav tako BK sliko je videti v povezavi z našim planetom Zemljo.

Nekje ob 20.15 uri se vidi, da poteka BIOtransfer BIOparazitov, vidna črnina, črne pikice se prenašajo navzgor proti kupolam.

Obiskovalci so še vedno v močnih zlatih ovojih in BK čiščenje prisotnih je mnogo bolj intenzivno, kot kdaj prej, vidijo se vrtinci močne zlate barve v telesih, ki BK delujejo tudi okoli BIOsistemov, najmočneje pa se BK čistijo glave.

Potem pomislim še na grobišča in tudi na teh lokacijah je videti zlate vrtince in zlate niti, ki potekajo iz grobov navzgor.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.