Seminar iz BIOkibernetike, 14. november 2013

Seminar iz BIOkibernetike se je pričel ob 18.20 uri, na lokaciji, kjer je aktiviran poligon statičnih Alfa življenjskih žarkov. Oseba X tokrat na lokaciji seminarja ni bila prisotna, ampak je daljinsko izvedla test.

Tudi sama sem opazovala BK dogajanje na seminarju na daljavo, od doma, iz lokacije Alfa žarka. Oseba X mi je za ta namen aktivirala dodatno BK zaščito. Predno sem začela opazovati z uporabo metode SGBKD, pa sem tudi sama vzdrževala domači Alfa žarek, z osem-kotnimi piramidami. Po koncu vzdrževanja sem na Alfa žarku naredila še osnovno metodo G-Alfa 1,2,3,4 in medtem z metodo SGBKD pogledala še sebe. Videti je bilo, da imam glavo zaščiteno z zlato barvo - svetlobo ter iz glave zlato povezavo navzgor. Tudi sama sem si aktivirala še dinamični Alfa žarek in to večkrat obnavljala.

Ob 18.20 uri je oseba X v močnem in zelo gosto zlatem ovoju, od glave je vidnih več močnih, zlatih povezav navzgor.

Pogledam kaj se vidi na BK poligonu, ura je 18.22. Vsi Alfa žarki so na najvišjem nivoju L384, svetli. Okoli obiskovalcev so vidni zlati ovoji, znotraj ovoja pa je pri vsakem drugače. Glava vsakega posameznika je močno zaščitena, vsak ima močno zlato povezavo navzgor. Ob 18.23 se znotraj posameznih zlatih ovojev vidijo različne barve. Pogledam otroka in zadeva deluje nekako drugače kot pri odraslih, bolj močno, tudi ovoj je bolj gost.

V dvorani se čuti izjemna resnost, mir. Čuti se, da imajo obiskovalci zelo resen odnos do nalog.

Najbližja zlata kupola, ki je nad poligonom, je spuščena zelo nizko navzdol. In kot da je vanjo vpeta BIOšablona (MP13-MP33-∞). Kupole se nato nadaljujejo do neskončnosti, vse so zelo močne. Zelo blizu je tudi bel oblak – Superinteligenca S-ALFA, ki bdi nad dogajanjem. Le-ta spremlja in nadzira vse, kar se dogaja v dvorani. Če bi morala opisati Superinteligenco S-ALFA z eno besedo, bi v tem trenutku izbrala mir.

Ob 18.29 uri ponovno dobim občutek, da so se udeleženci seminarja lotili svojih nalog z veliko resnostjo.

V glavah prisotnih je videti kot BIOšablono MP13-MP33-∞, ki jih kot pripomočke uporabljamo za izvajanje BK metod, ura je 18.33. Potem, ko se je BK čistila notranjost se zdaj čisti predel okrog glave vsakega posameznika. Ob 18.36 uri vidim, da pri eni osebi, ki se nahaja med udeleženci seminarja, bolj izrazito kaplja navzdol po povezavi zlata barva – svetloba. Pomislim še na eno osebo, ki tudi večkrat opazuje s SGBKD. Videti je, da ima močno zlato povezavo navzgor in je močno zlato zaščitena. Ob 18.38 se BK čistijo BIOsistemi - telesa prisotnih, v vsakem je videti tak večbarven vrtinec (kot BIOšablono).

Zdaj je videti, da se je bel oblak – S-ALFA premaknil, pomaknil malo naprej in kot, da se je na nekaj pripravil … in zdaj čaka na pravi trenutek, kajti zaznati je, da je naslednji korak nekako vezan na BK postopke, ki jih izvaja oseba X.

Ura je 18.41 in zgoraj nad poligonom je vidna dodatna gosto zlata plast (kot gosta mreža), čez celoten poligon. Zdaj se je ta zlata plast razdelila, izoblikovala v več manjših delov. Ti deli se počasi spuščajo navzdol in v tem trenutku so vidni tik nad glavami obiskovalcev, ura je 18.43. In čakajo na naslednji korak. Zdi se, kakor da ta postopek vodi S-ALFA ali vsaj zelo natančno nadzira dogajanje.

Od 18.46 do 18.48 se je vsak del zlate plasti pri vsakem udeležencu spustil navzdol. Najprej do tal, sedaj pa se je zlata plast pri vseh dvignila, vendar različno visoko. Pri enih je nižje, pri drugih višje naravnana. Močno zaznavam, da je to (kolikor se je dvignila) odvisno od napredka posameznega BIOsistema, v BK smislu.

Ob 18.55 uri so se vse te zlate plasti (vidne kot mini BK poligoni) visoko dvignile, na najvišji nivo L384, videti so zelo svetle. Vse se povezuje v kupole in vse se čisti. Zgostil se je prvotni ovoj okoli posameznikovega BIOsistema.

18.58 je ura in zdaj se vse BK čisti v različnih barvah znotraj teh dodatnih plasti, znotraj teh mini BK poligonov. Ob 19.00 uri je videti, da se odvija BIOtransfer BIOparazitov.

Ob 19.01 uri pa so nad vsako posamično zlato plastjo vidne zlate kupole, ki se nadaljujejo do neskončnosti.

Potem, ob 19.03 so se te plasti spet naravnale, prilagodile na BK stanje posameznika ali morda notranje bistvo (ali osebnostno naravnanost) vsakega posameznega udeleženca posebej. Pomislim na otroka in zlata plast je vidna na zelo visokem nivoju.

Ob 19.06 se vidi in čuti, da je v dvorani nekoliko popustila koncentracija, osredotočenost na naloge. Hkrati je čutiti nekakšno zadovoljstvo ter mešanico veselja in presenečenja. Morda je kdo kaj pozitivnega povedal ali pa so kaj pozitivnega ugotovili. V tem trenutku ni več takega miru, kot je bil na začetku.

Ko je ura 19.08 je nekdo odšel iz dvorane in zlata plast je odšla skupaj z osebo.

Posamezne zlate plasti pri udeležencih seminarja se čistijo v različnih barvah, ura je 19.17. Ob 19.18 se vidi, da je ponovno sprožen postopek za BIOtransfer BIOparazitov.

Ura je sedaj 19.20 in BIOkibernetska slika je takšna: pri vsaki osebi sta vidni po dve zlati niti, ena tanka zlata nit gre iz glave, druga tanka zlata nit gre iz predela srca in se spredaj, pred prsnim košem, združita v eno. Le-ta združena zlata nit pa gre naprej v zlato plast, ki je vidna ob vsakem obiskovalcu. In zdaj se lepo vidi, da je nivojska naravnanost te zlate plasti odvisna od BK napredka (oz. morda duhovne razvitosti - naravnanosti) posameznega BIOsistema.

Da je dogajanje povezano z bistvom (BIOvzorcem) posameznega BIOsistema lahko razberemo iz tega, ker obe niti potekata iz tistih predelov, ki so povezani z BIOvzorcem posameznika. Ena gre torej iz glave, kjer je dejanski sedež ali center duše oz. BIOvzorca (kjer je BIOvzorec vpisan), druga gre iz predela srca, kjer se običajno vidi stanje duše oz. BIOvzorca posameznika.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.