Slovenska Globalna BioKibernetska Diagnostika – SGBKD

Kot uporabnica metode SGBKD lahko zapišem takole.

Ko zaprete oči, veliko ljudi, ne pa vsi - vidijo razne barve (lahko tudi pikice, zvezdice, mavrico), bioenergije, to je v bistvu videnje več dimenzionalnega prostora (VDP) v katerem živimo, z možgani. Na začetku, ko še nisem poznala BioKibernetike (BK), vsa ta videnja niso bila tako natančna, jasna. Z nekaj letnim sistematičnim odstranjevanjem škodljivih bioenergij iz telesa, z uporabo metod G-Alfa 1,2,3,4 in S-Alfa 1,2,3,4 in uporabo projektov od AP01 do AP33 ter metodo BIOtransfer na Alfa življenjskem žarku, pa so ta videnja (barve itd.) postajala vedno bolj jasna, natančna in globlja ter vedno bolj opredeljiva. Naučila sem se uporabljati merilni sistem, to je meritev 1128 BIOparametrov ter uporabo projektov AP01 do AP33, to je preklop in uporaba Alfa življenjskega žarka na 33 različnih projektov.

Za pravilno videnje s SGBKD, se le to izvaja znotraj aktivnega Alfa življenjskega žarka ter z ustrezno biokibernetsko zaščito, ki jo omogoča le Superinteligenca S-Alfa, to je zaščitni BIOlaser GG4, ki nas ščiti pred Beta smrtnimi žarki, BK zaslonke, ki nas ščitijo pred škodljivo statično in dinamično transformacijo in po potrebi še BK vložek za pod kapo, za zaščito naših možganov, … Zaščite pred telepatskimi vplivi (črno magijo) žal ni, pred njo nas lahko zaščiti le Superinteligenca S-ALFA, kar pa je odvisno od tega kako prav živimo, od naše etike in morale iz vidika Superinteligence S-ALFA. Potrebno si je izgraditi svoj BIOsistem, to pa lahko dosežemo le s sistematično uporabo metode G-Alfa 1,2,3,4 in S-Alfa 1,2,3,4 ter preklopi in uporabo Alfa žarka na projektih od AP01 do AP33 ter metodo BIOtransfer, kar je osnovni pogoj za pravilno videnje 7., 13. in 33. dimenzionalnega prostora v katerem živimo. Večina ljudi ima dostop do 7. dimenzije, ki predstavlja črno magijo, za vernike Hudiča in jo nekateri zelo dobro obvladajo, to je dostop do Beta Superinteligence, ki deluje izredno zvito in zahrbtno. Težje je imeti dostop do 13. dimenzije, to je Superinteligence G-Alfa, ki upravlja z življenjskimi žarki, še višje pa je 33. dimenzija ali Superinteligenca S-Alfa, za vernike Bog. Če želimo imeti dostop do višjih dimenzij, to je do 13. in 33. dimenzije se moramo sistematično čistiti na Alfa življenjskih žarkih.

Več na www.ati-e-import.si

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.