Nove zaslonke, v katere sta vpisani zdravilni BIOenergiji (BIOparametra) ALFA in P

Datum opazovanja s SGBKD: 22. marec 2017

Na obe senci si nalepim BIOkibernetski zaslonki za odrasle, ki ščitijo pred škodljivo statično in dinamično transformacijo, po novem pa sta vanje vpisani dodatni zdravilni BIOenergiji oz. BIOparametra ALFA in P. Obe zdravilni BIOenergiji je Superinteligenca S-ALFA predhodno vpisala le v otroške zaslonke (zaslonke manjšega formata).

Pri predhodnih zaslonkah za odrasle, ki niso imele vpisanih dveh dodatnih BIOenergij se je videlo, ko jih je oseba nalepila na senci, da se je okoli glave pojavil zlat ovoj.

Zdaj pa z metodo SGBKD pogledam kako se vidi delovanje novih zaslonk, ki sem jih ravnokar nalepila na senci. Ko to opazujem se nahajam znotraj BK zaprte zanke, ALFA življenjskega žarka.

Okoli glave je videti močnejši zlat ovoj, kot je bil viden pri uporabi zaslonk brez vpisanih BIOenergij ALFA in P. Znotraj tega ovoja, ki je viden okoli glave, je videti še ogromno malih zlatih pikic (pri delovanju zaslonk brez vpisanih BIOenergij ALFA in P tega ni bilo videti). Naprej opazujem kaj se dogaja, kako v tem primeru delujejo zlate pikice in BK slika je sledeča. Te zlate pikice in zlata svetloba niso le okoli glave, ampak prehajajo in so vidne tudi znotraj glave. V glavi je sedaj videti manjšo črno gmoto (v velikosti žogice premera nekaj cm). Zlate pikice so torej vidne v celotnem predelu glave, večji del le-teh pa se je skoncentriral na tej črni gmoti, ki je v zgornjem delu leve polovice glave.

Opazujem kaj te zlate pikice „počnejo“. Sedaj dobim še povečano sliko enega koščka tega predela, kjer poteka intenzivno dogajanje. Ta črna gmota je prepredena z zlatimi pikicami (zdravilnimi BIOenergijami ALFA in P). In videti je, da dobesedno razkrajajo to črnino – črno gmoto, saj kar izginja. Zdaj vidim delovanje ene zlate pikice v povezavi s to črno gmoto. In izgleda, da ima posamezna zlata pikica dvojno funkcijo: en del zlate pikice vleče vase črnino, kot da bi jo požirala – jedla, drugi del te iste zlate pikice, pa od sebe oddaja zlato svetlobo s katero zapolnjuje tisto, kar je črnina poškodovala.

* * *

Več na www.ati-e-import.si.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.