Ozdravitev s pomočjo BIOtehnologije S-ALFA

Gospa v 96-letu starosti se je znašla v bolnišnici, zaradi nenadno kritičnega zdravstvenega stanja … Dobesedno je bila na smrtni postelji, verjetno so ji bile štete ure, ne dnevi. Tako je tudi izgledalo, zelo slabo.

Takoj v začetnih dneh, je bil na lokaciji njene bolniške postelje aktiviran Alfa življenjski žarek.

In ves čas, ki ga je preživela v bolnišnici, je tako ležala na lokaciji Alfa življenjskega žarka. Oseba X je za gospo redno, večkrat dnevno, sprožila BIOtarčo oz. jo vključevala v BK mehanizem, za daljinsko reanimacijo telesa in psihe. Zdravstveno stanje gospe se je, na podlagi uporabe BIOtehnologije S-ALFA, počasi pozitivno spreminjalo, do končne ozdravitve.

Njeno zdravstveno stanje sem spremljala tudi s pomočjo uporabe metode SGBKD. Za sodelovanje pa sem prosila še drugo osebo, ki je tudi večkrat uporabila to isto metodo.

Po približno enem tednu od aktivacije Alfa žarka in ko jo je oseba X redno vključevala v BK mehanizem, ob vzdrževanju sistema S-ALFA, je sledilo neverjetno izboljšanje njenega zdravstvenega stanja, skoraj popoln preobrat. To je bilo res neverjetno, sploh glede na začetno situacijo in na kar je ob prvem obisku namignil tudi zdravnik, ko mi je rekel, da nas gospa lahko zapusti (ob takih besedah vemo koliko je ura).

Po enem mesecu je bila odpuščena v domačo oskrbo in v odličnem zdravstvenem stanju, v primerjavi z dnem, ko je bila sprejeta v bolnico.

To je bilo res neverjetno, ta njena ozdravitev, tudi za zdravstveno osebje bolnišnice. Potrebno je pa vedeti, da »čudežev« ni, kot nam je nekoč dejala oseba X. Do njenega ozdravljenja ni prišlo kar tako, ampak je bilo vloženega ogromno BK dela, truda, saj je oseba X dnevno delala na tem in gospo vključevala v BK mehanizem, za daljinsko reanimacijo telesa in psihe, ob vzdrževanju sistema S-ALFA.

Spodaj je na kratko opisano dogajanje, iz vidika SGBKD, kar sem si sproti zapisovala.

Bom pa ob priliki še dopolnila to poročilo z ostalim, s spremljajočimi dogodki, ker je bilo v tej, čeprav zelo težki zgodbi marsikaj zanimivega, gledano iz več vidikov …


4. avgust 2011. Tega dne sem bila prvič na obisku v bolnišnici in glede na stanje sem takoj poklicala osebo X in prosila, če bi se lahko v bolnišnici, kjer je ležala gospa, aktiviral Alfa žarek. Predvsem v izogib kakšnim hujšim mukam ob odhodu iz tega življenja …

Oseba X mi je predlagala naj najprej pokličem drugo uporabnico BK, da bi s pomočjo metode SGBKD preverila situacijo. Naredila sem tako in to osebo poklicala ter jo prosila za videnje na podlagi SGBKD.

Oseba 1 mi je v popoldanskem času, ob 16.35 uri, v zvezi s stanjem BIOsistema gospe, sporočila:

»Okrog telesa več črnih poti navzdol, ki tvorijo črno kupolo obrnjeno obratno, kot je kupola po navadi. Gospa je zelo črna, vleče črnino v telo. Tudi črne poti do gospe v nižjih lokih«.

Takoj zatem sem to sporočilo prenesla osebi X, ki mi je povedala, da bo takoj sprožila postopke za aktivacijo Alfa žarka na lokaciji bolniške postelje, kjer leži gospa. Mimogrede sem dobila še informacijo, da to kar je navedeno v zgornjem sporočilu pomeni, da gre gospa proti smrti. Tudi izgledalo je tako, zelo slabo.

Oseba X mi je pred aktivacijo Alfa žarka naročila, da se postavim ob bolniško posteljo in dam roko nad glavo gospe in točno na tej točki je potem S-ALFA, na podlagi sproženih BK postopkov s strani osebe X, aktivirala Alfa življenjski žarek. In predno sem odšla, sem gospo še malo namazala z BK olivnim oljem, na več delih po telesu. Nekaj kapljic sem ji dala pa še na žlico s čajem, da jih je pogoltnila.

Kasneje, istega dne, ob 17.24 uri, sem prejela še eno sporočilo. Oseba 1 je ponovno uporabila metodo SGBKD in pogledala gospo ter mi sporočila:

»Gospa je v velikem zlatem balonu, iz balona velika zlata pot, po kateri se čisti črnina, visoko na desni strani zlat oblak kot pri rojstvu. Nobena črna pot ne more do gospe«.

Ob 20.18 uri je oseba X sporočila, da je postopek za aktivacijo Alfa življenjskega žarka v bolnišnici končan.

Oseba 1 pa mi je, ob 21.10 uri, ponovno napisala:

»Gospa je v močni zlati svetlobi, nad telesom tik zlat oblak kot pri rojstvu, več višjih črnih poti hoče narediti črno kupolo, a se odbije od svetlobe in ne morejo zraven«.

Očitno so se izvršili še drugi BK postopki za regeneracijo telesa in psihe osebe, glede na BK sliko, ki je bila vidna, ko sem zvečer še sama pogledala s SGBKD. V povezavi z BIOsistemom gospe je bilo videti, da je vsak organ v telesu ovit v še dodaten zlat ovoj in se vse čisto počasi čisti, v BK smislu. Na podlagi moje prošnje je s SGBKD situacijo ponovno preverila še oseba 1 in mi pritrdila, da je tako.

Medtem, ko sem čakala na njen odgovor, sem pa še malo opazovala in kar sem še videla je bilo tudi to, da je bila celotna koža videti v zlati barvi, po telesu je videti tanko zlato plast.

V naslednjih dneh sem še nekajkrat prosila osebo 1, če lahko pogleda gospo v bolnišnici ali pa je to storila na svojo lastno pobudo.

5. avgust 2011. Osebo 1 sem prosila, če lahko uporabi SGBKD in pogleda stanje pri gospe, še posebej zaradi BK dogajanja, kar sem tega dne opazovala s pomočjo SGBKD. To je bilo pa sledeče.

V zgodnjem popoldnevu sem videla BK sliko, ki je nakazovala na neko dogajanje v povezavi z gospo v bolnišnici. V enem trenutku sem videla dva majhna, močno svetla, bolj zlatkasta oblačka, ki sta se dvigovala nekam navzgor. Eden je bil malo manjši, drugi večji in tudi bolj močno zlat, ki je tega manjšega tudi vodil. V tistem, ko sem to zagledala sem si mislila, da zdaj je pa gospa zagotovo zapustila ta svet. Ko sem to opazovala in mislila na gospo, kot že tudi ves čas pred tem, se je zgodilo točno v tistem, ko sem pomislila, da nas je gospa zapustila … točno takrat se je manjši oblaček bolj zasvetil, prav tako utripnil, in potem čez nekaj trenutkov še enkrat in še enkrat … torej med tem, ko se je z drugim, večjim in spremljevalnim, dvigoval nekam navzgor. In s tem, kot da bi želel dati nek znak, kot da bi zaznaval, vedel, kaj se dogaja oz. kaj premišljujem. Čeprav sem jaz, ko sem to gledala, še vedno mislila, tako se je zdelo, da se gospa poslavlja od tega življenja. Kot je bilo videti, se je očitno res zavedala neke širše situacije, glede na odziv tega oblačka oz. BIOvzorca, ki me je tudi zelo presenetil.

Dvignila sta se do neke višine zgoraj, kjer sta se nato ustavila. In nato je izgledalo, kot da sta oziroma je bolj ta manjši oblaček v neki komunikaciji z nekakšnimi svetlobnimi bitji, kaj več pa v zvezi s tem nisem videla. Ta slika je bila precej majhna oz. oddaljena …

Takrat sem, takoj za temi BK slikami, poklicala še osebo 1 in jo prosila, če lahko pogleda stanje pri gospe, ker mi ni bilo čisto jasno kaj se dogaja. Oseba 1 je pogledala in mi odgovorila, ob 13.39 uri:

»Pomislim na gospo, velika zlata gosta, zaprta kupola in ne ločim ali je gospa živa ali ne«.

Tega tudi jaz nisem vedela ali mogla razbrati iz tega BK videnja. Ostalo je pri tisti videni komunikaciji manjšega oblačka oz. očitno BIOvzorca gospe in nekih svetlobnih bitij.

Ko sem se kmalu zatem vozila v bolnico tudi sama nisem več vedela, kaj naj si mislim, kaj naj tam pričakujem. Ob mojem prihodu tja pa je bila gospa še živa.

9. avgust 2011. Ura je 15.42 in od osebe 1 sem prejela sporočilo, ko je ponovno pogledala gospo s SGBKD:

»Gospa je v široki zlati kupoli, veliko manj črna kot prvi dan oz. prvi dan močno črna, danes rjava. Ves čas se zlato pretaka od zgoraj navzdol po slapu v kupolo«.

Oseba 1 me je vprašala, kako je gospa …? Odgovorila sem ji, da je danes bolje, za razliko od prejšnjih dni.

Potem, ob 16.55 uri, mi je oseba 1 poslala še dve sporočili, ko sem jo še malo povprašala okoli zdravljenja gospe iz BK vidika, ker je imela takrat več izkušenj z opazovanjem s SGBKD, kot jaz. Pa mi je napisala na podlagi njene izkušnje:

» Kolikor sem do sedaj gledala je po navadi približno 5-6 dni od takrat, ko je S-Alfa prišla zraven, oseba umrla. Če je človek ubog S-Alfa ne zdravi ampak potegne gor.«

Dodala sem, da verjetno gre potem bolj za lajšanje, kot za zdravljenje … pa mi je na to še odgovorila, ob 17.12 uri:

»Ja, moja teta je mirno umrla, dokler ni bilo zraven S-Alfa pa je imela stiske, utesnjenost, skratka ni mogla ne živet ne umret. Ko je dobila življenjski žarek je povedala, da tega občutka ni več.«

Jaz pa tega zdaj nisem mogla sprejeti in tudi ko sem doma potem vzdrževala Alfa žarek sem dobila močan občutek, kot tudi informacijo, da v tem primeru pa temu ne bo tako.

V teh nekaj vmesnih dneh, od 5. do 10. avgusta, ko je prišlo do izboljšanja, ko je bilo njeno zdravstveno stanje še zelo slabo, celo kritično, je bilo ob njeni desni strani bolniške postelje, malo višje zgoraj, videti tako »svetlobno silhueto«. Po tem, ko je prišlo do spremembe, izboljšanja zdravstvenega stanja, pa tega ni bilo več videti.

Je bilo pa tega dne 10. avgusta videti, da okoli njene glave hitro kroži močna bela svetloba, še posebno močna v predelu čela.

11. avgust 2011. Zvečer, ob 22.40 uri, sem s SGBKD gledala, ko je oseba X v BK mehanizem vključila še gospo, ob vzdrževanju sistema S-ALFA.

Gospa je videti v močni zlati svetlobi, okoli nje zlata meglica. Alfa žarek na lokaciji se povezuje navzgor v kupolo, nad katero so vidne še ostale zlate kupole. Nad njimi je zlata svetloba in celo svetlobna bitja (videti so bila majhne velikosti, kot bi bila zelo oddaljena).

Vsi organi v telesu so vsak v svojem zlatem ovoju, najbolj močan zlat ovoj je okoli srca, prav jekleno močan.

Vse telo, vsi organi se BK čistijo in svetloba zamenjuje črnino v celicah. Po celi površini telesa, v bistvu sama koža, je videti kot tanka zlata plast in izgleda da se počasi, skozi to še dodatno čisti telo. Nekako se tudi skozi kožo izloča črnina iz telesa.

Okrog glave je močan zlat ovoj. Celo telo žari v zlati svetlobi. Zelo poudarjeno zlato se sveti na nekaterih telesnih predelih (npr. ščitnica se svetlo sveti, deli v očeh so v zlatih ovojčkih, vidim, da je poudarjeno zlat cel krvni obtok, vse žile …). Nekaj centrov v možganih je še posebej zlatih, morda tisti, ki so zadolženi za prenos dražljajev.

14. avgust 2011. Oseba 1 je ponovno pogledala gospo in mi napisala, glede delovanja žarka in ostalo:

»Ob 20.02 uri, gospa je v zlati kupoli in na vsaki strani kar močna črnina in na desni strani spodaj velik črn oblak.«

Na podlagi moje prošnje pa je pogledala tudi to, kako je bilo videti, ko je bil pri gospe župnik, ki so ga poslali k njej z namenom, da bi opravil nek »verski obred« … Oseba 1 je pomislila na to in pogledala za nazaj, na tisto BK dogajanje, kako je izgledala situacija z župnikom z vidika SGBKD.

Zvečer, ob 20.19 uri, mi je oseba 1 sporočila:

»Ko je bil župnik pri gospe, ostra močna črna širša sablja direktno od zgoraj navzdol, župnik čisto črn, ko je bil pri gospe ga je močna svetloba takoj začela čistiti, črna sablja pa se je takoj skrila. Gospa je bila zelo zlato zaščitena. Ni ji mogel narediti škode«.

Ob 21.48 uri je oseba X sporočila, da pričenja z revitalizacijo …, ki bo trajala 45 minut.

S SGBKD sem medtem opazovala BK dogajanje pri gospe v bolnišnici. Vsi telesni organi so videti v močnih zlatih ovojih, v zlatem je videti celotna koža. Srce je v izredno močnem, prav jekleno zlatem ovoju, prav tako je v močnem zlatem ovoju videti glava in tudi znotraj je videti močno svetlo, še posebno v predelu čela je vidna bela svetloba. Med delovanjem BK procesov je videti, da se v BIOsistemu izmenjujejo različne svetle barve… Na koncu je bila gospa videti v močnem zlatem ovoju, BK zaščiti.

Mimogrede sem pogledala še sebe, glava je v zlatem, okoli zlata meglica in močno zlato v predelu prsnega koša.

16. avgust 2011. Ko sem bila v bolnišnici, na obisku pri gospe, mi je lečeča zdravnica rekla, da so mislili, da nas bo gospa že prej zapustila.

Gospa pa je s pomočjo nove slovenske BIOtehnologije S-ALFA postopoma ozdravela in po enem mesecu zapustila bolnišnico. Tudi doma, ob njeni postelji, je bil aktiviran Alfa življenjski žarek.


Dodatek:

Gospa je pristala v bolnišnici tudi nekaj mesecev pred zgoraj navedenim, in sicer zaradi poškodbe ledvenega vretenca, iz katere so očitno izhajale njene težave. Zaradi tega je morala precej tednov mirovati, ležati.

Tudi v tej situaciji sem poklicala osebo X, ko je bila gospa krajši čas v bolnišnici, da je na lokaciji njene bolniške postelje sprožila BK postopke za aktivacijo Alfa žarka in je tako ležala v pozitivni BK klimi. Ko sem to tudi pogledala s SGBKD, je bilo videti okoli nje zlat žarek.

S pomočjo metode SGBKD sem pogledala pa tudi poškodovan telesni del in je bilo videti, da je v močnem zlatem ovojčku.

Gospa je počasi okrevala in shodila, pri hoji si je morala resda pomagati z ortopedskim pripomočkom, ampak hodila pa je, tako da je lahko opravljala tudi gospodinjska dela, kaj malega postorila na vrtu …

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.