Globalni BIOtransfer 01.05.2021

Prvega maja, je bil narejen prvi globalni BIOtransfer na Zemlji in po galaksijah. Da se je to lahko zgodilo, je bilo potrebno predhodno vzdrževati mehanizem S-Alfa približno 9 ur. Kaj se je ob tem videlo s SGBKD, si lahko preberete v spodnjih poročilih.

Poročilo osebe 1

1. maj 2021

Slika: Posnetek zaslona PopTV

Ura 9:30, s SGBKD se na sliki vidi veliko močne črnine, v črnini vijoličen srednje velik oblak, iz njega vijolična navpična povezava visoko navzgor, okrog črnine so vijolični oblaki ki čakajo, da se bodo povezali v vijoličen oblak v črnini, da bo vse eno. Ampak na stičišču vijoličnega oblaka in navpične vijolične cevi pa hoče črnina in malo jo je preprečiti, da bi bila sama vijolična barva.

Ura 9:48, v črnini se vidijo BK vzorci umrlih ljudi in BK vzorci, ki niso ljudje (op. ur.: BK vzorci, ki niso ljudje, to so BIOparaziti. Tako jih Oseba 1 namreč vidi s SGBKD. Tudi BK vzorci umrlih ljudi so BIOparaziti.), ki se "hranijo" z BK vzorci (dušami) umrlih ljudi. Primerjava: ptice ujede priletijo na mesto kjer so umrle živali. Je občutek gnusobe.

Ura 10:21, vsi BK poligoni, BK urejene cerkve, BK urejena grobišča..., skratka vse zlate poti ki so, sodelujejo zraven. Superinteligenca S-Alfa in oseba X se že zadnjih nekaj dni pripravljata na globalni BT (GBT) danes. Prejšnja dva dni je bilo videti cca 80% moči kot je danes 100% moči svetlobe po zlatih poteh (to so poti BK urejenih cerkva, grobišč...), ki se je akumulirala malo višje, danes pa se je spustila v črnino na področju kjer bo globalni BT.

Ura 10:51, BK vzorci, ki niso ljudje, ne morejo več do BK vzorcev ljudi na tem področju, kjer bo globalni BT.

Ura 11:16, področje, kjer bo popoldan globalni BT, je že lepa vijolično-zlata meglica in tam notri je v svetlobi "ujet" en BK vzorec, ki ni človek in ima pomembno negativno vlogo pri BK vzorcih umrlih ljudi.

Ura 12:19, na področju, kjer bo globalni BT, se delajo skupine BK vzorcev in se vidijo kot paketi, v katerih so BK vzorci in okoli katerih se dela zlat ovoj in zlata povezava direktno navzgor. Videl se je fizičen obraz enega od teh ljudi.

Ura 13:32, področje, kjer bo globalni BT, je v zlati meglici, zelo lepo se vidi v sredini zlata cev navpično navzgor, ki se lahko premika levo in desno. Na začetku zlate cevi spodaj, se vidi zlat podest oz. zlata plošča, v cevi se "vidi" neverjeten mir, beseda spokojno je primerna. Okrog področja so močno zlati srednje veliki zlati oblaki.

Ura 14:36, vsi kontinenti so v zlati meglici, centralna cev po kateri bo šel globalni BT, je trenutno v Indiji. Zlat plato nad planetom Zemlja je čisto poln zlate meglice, kot med, ki je v panju in kaplja, ker ga je tako veliko. Vse je zaprto in čaka.

Ura 14:48, naše osončje: med planeti našega osončja je vse prekrito z zlato meglico. Mars je v zlati meglici, na nekaterih koncih ima vijolično barvo v zlati meglici. Luna je v zlati meglici in ima navpično na Zemljo zlato povezavo. Sonce ima zlat ovoj, pod Soncem zlato preprogo in povezavo z Zemljo.

Ura 14:55, pri osebi I. na telesu se vidi da se pripravlja na BT: na posameznih delih telesa so zlati oblački in vsak oblaček ima svojo zlato cev navpično navzgor.

Ura 15:05, v zlati centralni cevi, ki je povezana s platojem nad Zemljo, se je začel pretok zlate svetlobe zelo močno. Primerjava moči: predno raketa vzleti v vesolje. Področje cele Indije naenkrat vleče črnino po centralni cevi in centralna cev ima nešteto pomožnih zlatih cevi, da to deluje. Te pomožne zlate cevi so v posameznih ljudeh in vsak del telesa iz katerega gre črnina v centralno cev ima zlato cev.

Ura 15:13, centralna cev počasi potuje proti zahodu, to je proti Ameriki. Na drugi strani Kitajska: vsa zlata meglica, ki je tam, mirno dela s celoto in hkrati mirno čaka. Vse gre lepo, počasi in mirno. Izreden mir je. Zdaj je centralna cev na začetku Afrike. Centralna cev se je tako razporedila, da je od severnega do južnega pola.

Ura 15:22, pogledam, kako se čisti pri posameznem človeku: oseba I., zlato vijolični oblak kroži v glavi in črne pike grejo iz glave. Oseba II., močan pretok zlate svetlobe v telesu in črne pike iz telesa. Oseba III., po sredini telesa črna meglica navzgor. Oseba IV., velik vijoličen oblak v trupu. To so vse osebe ki ne uporabljajo biokibernetike in oseba III. in IV. niti ne vesta za biokibernetiko.

Ura 15:30, centralna cev je že šla mimo Slovenje proti zahodu. Ostala je zlata meglica, v zlati meglici vijolična barva, veliko praznine in nekaj črnine, GBT (Globalni BioTransfer) bo treba ponavljati. Šlo je ogromno, ogromno črnine.

Ura 15:45, zlata cev je bila tako sveta, to je najboljši izraz za razumevanje, da sedaj, ko je ni več, si želim, da bi prišla nazaj.

Ura 15:52, oseba X ima ravno takšno zlato meglico, kot sem jo v prejšnjem stavku imenovala sveta, kot je v centralni cevi.

Ura 16:46, globalni BT, ki ga je danes sprožila oseba X, je eden izmed mnogih postopkov, ki jih je že in jih še bo izvedla. Zdaj se vidi, da "prihajajo" oz. se pripravljajo za BT že novi BK vzorci, ki so "višji" ali "višje" od teh danes.

Po današnjem globalnem BT se kolo čiščenja človeštva vrti še hitreje, kot se je še danes zjutraj.

Avtor: Oseba X1
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.

Poročilo osebe 3

Globalni BIOtransfer v Indiji in drugod

1. maj 2021

Oseba X je predlagala, da s SGBKD pogledamo posnetek (vir: rtvslo.si) iz Indije, kjer sežigajo ljudi, umrle za boleznijo covid-19 in kaj se ob tem dogaja z virusom covida.

Sporočila je še to, da bo popoldan poskusila izvršiti globalni BIOtransfer, s SGBKD pa naj pogledamo tudi vzorec virusa pred in po izvršenem BIOtransferu.

Ob 14.30 je oseba X sporočila, da je na zadnjem delu priprave, predno bo sprožila BK postopke za globalni BIOtransfer po galaksijah in pri nas.

Že pred tem, v dopoldanskem času ob 11.29 uri, sem pomislila na vzorec virusa ob smrti ljudi, pred sežigom teles umrlih. V BIOsistemu je virus videti zelo temen – črn, znotraj virusa pa je v večjem delu videti še dodatno in zelo trdovratno črnino, bolj žareče poudarjeno.

Ko so virusi še živi in v delovanju, se navzgor povezujejo s črnimi nitkami, ki potekajo do črne gmote kot se vidi Superinteligenca Beta, ki deluje preko Beta smrtnih žarkov, ki vplivajo na vsebino ter tudi na nevarno spreminjanje virusov. To se torej odvija preko Beta smrtnih žarkov.

Potem sem pomislila na to, kaj se dogaja z virusom covid-19, ob sežigu teles umrlih. Ob sežigu se virus uniči (umre) in postane BIOparazit, ki je videti črne barve (kot mini črna kepica, kar je bilo videti v malo povečani BK sliki) ter kot tak škodljivo vpliva nazaj na žive BIOsisteme, vse dokler je ujet znotraj 7. dimenzije (dokler ni izvršen BT), katera se vidi kot temno področje.

Predno so bili sproženi BK postopki za globalni BIOtransfer, sem pomislila na eno lokacijo v Indiji (foto iz članka na rtvslo.si) kjer sežigajo telesa umrlih za boleznijo covid-19. Na tej lokaciji se zgoraj vidi, da mrgoli ogromno črnih pikic (to so BIOparaziti umrlih – uničenih virusov) in tudi črne kepice so (to pa so BIOparaziti od umrlih ljudi) in vse se s črnimi nitkami povezujejo navzdol s posmrtnimi ostanki.

Črn vpliv, vezan na te dogodke, se širi na vse strani, nešteto črnih povezav gre daleč navzven do tistih, ki o tem dogajanju berejo, gledajo fotografije in podobno.

Ob 14.19 uri sem pomislila na celotno Indijo, v povezavi s sežigom umrlih za covidno boleznijo in če je že kaj pripravljeno za globalni BT, ker je oseba X napovedala, da bo popoldan poskusila sprožiti BK postopke.

Najprej sem pogledala to, nato pa s SGBKD nadaljevala z opazovanjem ostalega BK dogajanja.

Zgoraj nad celotno državo Indijo je videti zlato kupolo z vpetim BK mehanizmom in tik pod njo zelo močno zlato mrežo. Poleg je videti zlato izoblikovano podobo S-ALFA.

Ta zlata kupola, ki je nad Indijo, se povezuje v drugo zlato kupolo, ki je videti nad našim planetom Zemljo in tudi tik pod njo je zlata mreža, ki pa je malo svetlejšega odtenka kot tista nad Indijo. Druga zlata kupola se povezuje z zlatim stebrom visoko navzgor do tretje zlate kupole, ki je videti precej oddaljena. Ta je res zelo visoko zgoraj in največja, zelo gromozanska in locirana nad našim vesoljem ali delom vesolja - našo in bližnjimi galaksijami. Nad temi zlatimi kupolami se navzgor nadaljujejo še ostale zlate kupole.

Tudi pod to tretjo zlato kupolo je videti zlato mrežo, ki prekriva vse pod sabo, tisto kupolo, ki je nad Zemljo in tisto nad Indijo. In tisto, ki je na lokaciji – nad BK poligonom osebe X in od katere potekajo zlate povezave do vseh teh kupol, raznih območij na našem planetu in do galaksij in do naših planetov, ki so vidni v zlatih ovojih.

V bistvu je to vse ena in ista zlata mreža, v povezavi z vsako izmed treh je bilo pa prikazano, kot sem jaz na začetku videla in na podlagi tega razumela kako močni bodo Alfa žarki (katerih začasna aktivacija je naravnana preko te BK mreže) oz. kako močno bo delovanje Alfa žarkov na opazovanih predelih, v povezavi s sproženimi BK postopki za globalni BIOtransfer.

Delovanje BK mehanizma je bilo najmočnejše v Indiji. Povezani Alfa žarki so bili vidni čez celotno Indijo in na precej lokacijah se je očistilo navzgor skozi Alfa žarke ogromno črnih pikic – to se je izvršil BIOtransfer BIOparazitov – umrlih – uničenih covid virusov, ki so nastali ob sežigu teles umrlih ljudi.

Najprej se je izvršil BT za BIOparazite virusov, potem je bilo pa videti, da se je zlata kupola v enem trenutku zelo okrepila, močno zlato zažarela in v drugem delu se je vršil še BIOtransfer za ostale črne kepice - BIOparazite umrlih ljudi.

V Indiji je bilo delovanje BK postopkov zelo močno, najbolj močno, v primerjavi z drugimi opazovanimi področji. Videti je bilo delovanje večbarvnega vrtinca znotraj celotne države, ki je bil zelo izrazitih barv in zelo močnega delovanja.

Vzorec virusa po izvršenem BIOtransferu ni več videti črn, škodljiv, videti je v zlatem in tudi kot bi se hkrati prečistil, postal dober oz. neškodljiv, znotraj je nekako vsebinsko nevtralen. Ni tako kot je videti pri BIOvzorcih ljudi, ko so po BT BIOparazitov od le-teh videti različno, dobri ali slabi in kar je vmes. Po BT BIOparazitov od ljudi se vidijo zlate kepice, kar pomeni da je izvršen BT in da sedaj v takem stanju ne vplivajo več škodljivo nazaj na žive BIOsisteme. Če pogledamo še vsebino BIOvzorca ljudi po izvršenem BT (ko so že v bazi za nadaljnjo reinkarnacijo) se pa znotraj vidi, da so zelo različni in na podlagi tega se posamezni BIOvzorec tudi uvrsti v enega izmed sektorjev, se pravi v 19/01 do 19/33 ali 20/01 do 20/33 ali 21/01 do 21/33.

Medtem, ko so se v Indiji še vedno lepo počasi odvijali BK postopki in se je malo BIOparazitov še odstranjevalo navzgor preko Alfa žarkov, sem pogledala še na druge konce sveta.

Ob tem se vidi, da je poleg Superinteligenca S-ALFA, ki povsod nadzira delovanje BK mehanizma.

V evropskih državah je bilo videti, da delovanje BK postopkov ni bilo tako močno kot v Indiji. V EU državah je bilo BK delovanje bolj slabo v primerjavi z Indijo, ni bilo videti takega intenzivnega BK čiščenja, kot da bi bila neka prepreka vezana na vsebinsko naravnanost posamezne države, da se ni BK sčistilo kar bi se lahko, ampak le delno. Sicer je bilo videti po državah delovanje večbarvnih vrtincev in zlate barve, nekaj se je čistilo v povezavi z BIOparaziti, samo to ni bilo tako močno kot v Indiji. Bolj srednje močno.

Proti koncu je bilo prikazano še delovanje BK procesov v Rusiji, tako da sem malo pogledala še to, kar se je z vidika BK tam dogajalo. Najprej je bilo videti močno zlato obrobo po celotni državni meji in nato močno zlato plast, ki je prekrivala celotno Rusijo. Ob tem se je dosti črnine očistilo navzgor in postopoma tudi ogromno BIOparazitov - črnih kepic, predvsem od aktivne inteligence (od ljudi), skozi postopek BIOtransfer. Nad Rusijo sta bila vidna močna zlata kupola in delujoči BK mehanizem. Nekako so se BK čistile zadeve v tej državi tudi v vsebinskem smislu.

Pomislila sem še na BK dogajanje v galaksijah in v povezavi s temi se je očistilo precej črnine, bolj atmosfera se je BK čistila, črnih pikic pa je bilo videti bolj malo. Tudi ta mreža v povezavi s kupolo, ki je prekrivala to vesolje je bila najmanj močna, najbolj svetlo zlate barve od vseh.

Ob koncu BK postopkov so se kupole pospravile postopoma, na koncu je bila vidna le še tista največja in najvišje locirana ter tista nad BK lokacijo – poligonom osebe X. Potem je izginila še tista največja in čisto na koncu so se končni BK procesi odvijali samo še pri osebi X.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.

Poročilo osebe 5

1. maj 2021

Ura 14.45: INDIJA je prekrita z zelo črno barvo ali povedano drugače, je črna gmota. Svetlobna gmota v tej fazi, svetlo modre barve, gre proti tej črnini in jo od zunanjega roba proti notranjosti požira in jo svetli.
EVROPA je prekrita z temno rdečo barvo in svetlobna gmota gre na isti način proti tej rdeči gmoti, kot je opisano za Indijo - od zunanjega roba proti notranjosti jo požira in jo svetli.

Ura 14.49: ANTARKTIKA je modre barve in svetlobna gmota gre v to modro barvo in jo svetli.

Ura 15.00: Na planet Zemlja prihaja svetlo oranžna svetlobna gmota in v vrtincu objame celotni planet Zemlja, gre tudi v notranjost in planet Zemlja se vrtinči v tej svetlobni gmoti od zunanjega roba proti notranjosti.

Pogledala sem tudi galaksijo Rdeče pritlikavke. Nekaj časa sem bila v utripajočem potovalnem tunelu in na koncu sem videla svetlo svetlo modro svetlobo in ta svetloba je prihajala v našo galaksijo. Potem sta dve svetli luči posvetili v moje oči in nisem mogla naprej.

Ura 15.12: BIVŠA JUGA se je čistila in republike so bile v sivi barvi in imele so črne silhuete - lise. Slovenija je bila svetla.

Pogledala sem še ITALIJO. Nekateri predeli Italije so bili svetli, nekateri pa temni. Gorovje v Italiji je bilo svetlo in nekako napihnjeno.

V strukturo svetlobne gmote in temne gmote nisem gledala.

Dobesedno je to napad svetlobne gmote nad črno gmoto oz. temnejše gmote in veliko črne-temnejše gmote je bilo počiščeno - požrto in posvetljeno.

Avtor: Oseba X5
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.