Cepljenje proti Covidu-19 in SGBKD

18. marec 2021

S SGBKD sem pogledala, kako je izgledalo, ko je bila starejša oseba cepljena proti bolezni Covid-19.

Sama sem pred opazovanjem s SGBKD tudi vzdrževala sistem S-Alfa na domačem Alfa žarku, z začetkom nekaj minut čez 10. uro (hkrati tudi kot priprava na opazovanje) in malo kasneje sem pomislila na to starejšo osebo, ki naj bi bila cepljena ob dopoldanski uri, kot mi je bilo prejšnji dan sporočeno. Skladno s predhodnim dogovorom naj bi bili nato, s strani osebe X, sproženi še BK postopki za daljinsko regeneracijo telesa in psihe v povezavi s cepljenjem, ko bi cepljena oseba prišla domov, na lokacijo Alfa žarka. S tem, da je oseba X vzdrževala mehanizem S-Alfa že precej časa pred tem, od 6.35 dalje in to starejšo osebo tudi že pred cepljenjem vključila v BK mehanizem.

Pred napovedanim dogodkom sem na to starejšo osebo pomislila, da bi dobila neko BK informacijo o stanju BIOsistema že pred cepljenjem, da bi potem hitreje ali lažje opazovala ostalo. Je bilo pa že takoj videti še precej ostalega BK dogajanja in izgledalo je, da je bila očitno oseba takrat že cepljena. Videti je bilo pa tako.

In sicer, kar je bilo videti že ob začetku opazovanja, ko sem pomislila na BIOsistem starejše osebe, ki se je cepila, je bilo to, da je BIOsistem osebe bolj temen, ampak je ta črna barva bolj redka, kot bi s črno barvico narahlo pobarvali po listu papirja in v BIOsistemu ni videti zgoščene, močno črne barve, tiste trdovratne in zažrte črnine. Taka bolj rahla je videti, kot da bi črna meglica prepredala telo.

V predelu vnosa cepiva v BIOsistem je bilo najprej videti zelo skoncentrirano, zgoščeno črnino. Zelo črno, kot večji črn madež malo pod površino kože. Le-ta se je začel že takoj redčiti, ta črnina, kot majčkeni črni delčki, se je od tega predela razpršeno širila po telesu. Nad opazovano osebo je videti še tanjšo temno plast (približno premera 1 m), izgleda kot prerez Beta smrtnega žarka in vsi ti črni delčki cepiva se s črnimi tankimi nitkami povezujejo, vsak posebej, s to temno plastjo, ki je vidna nad opazovano osebo. Kasneje, ko sem še enkrat pogledala, je bilo nad osebo celo več takih temnih plasti.

Ti črni delčki cepiva so se delno razširili znotraj BIOsistema, potem pa se je zgodilo to (v bistvu je bilo to zelo hitro po cepljenju), da se je pojavila tanka zlata plast (tudi nekje premera 1 m), kot nek dinamični Alfa poseg (zaščita), ki se je locirala nad opazovano osebo, pod tisto prvo temno plastjo (temnimi plastmi) in je nekako zablokirala nadaljnje procese, ki so povezani s tem cepivom – črnimi delčki cepiva in hkrati presekala te črne nitkaste povezave, ki potekajo od črnih delčkov cepiva do zgornje temne plasti. Kot bi dinamični Alfa sistem vskočil in preprečil črn, škodljiv vpliv cepiva na BIOsistem. Ta zlata plast je močnejša od te temne plasti (in z njo povezanim delovanjem), ki je nad opazovano osebo in to »zablokirano stanje« je trajalo vse do prihoda cepljene osebe do statičnega Alfa žarka, kjer so se potem procesi v povezavi s cepivom oz. tudi odzivom BIOsistema na cepivo in BK postopki izvršili naprej. Ta zlata barva je torej na začetku preprečila nadaljnji črn, škodljiv vpliv cepiva na BIOsistem. Preprečila je nadaljnje širjenje oz. nadaljnje delovanje črnega cepiva (nadaljnje procese, ki naj bi se zgodili v povezavi s cepivom) v BIOsistemu.

Na statičnem Alfa žarku je bilo potem videti, da so se najprej črni delčki cepiva (oziroma celotno cepivo z vsemi ostalimi sestavinami) postopoma BK prečistili in so postali močno zlati in šele potem so stekli neki nadaljnji procesi v telesu v povezavi s tem cepivom. Zdaj BK prečiščeni in vidni kot žareče zlati delčki cepiva so se razpredli znotraj BIOsistema. Videti je cel sistem žareče zlatih delčkov znotraj, ki so med seboj povezani s čisto tankimi, komaj vidnimi zlatimi nitkami. V povezavi s cepivom pa so se BK prečistili in oplemenitili še neki drugi delčki znotraj telesa, ki se povezujejo s cepivom in vse skupaj je zdaj zlato prepleteno po sistemu znotraj BIOsistema.

Potem sem pa, takoj zatem, še enkrat pomislila na ta dogodek in je bilo videti še nekaj več kot prej.

Ko se je pojavila tista zlata plast so se od nje navzdol, do vseh temnih delčkov cepiva, spustile zlate nitke in ob vsakem črnem delčku se je ustvarilo nekaj zlate barve, ki je nekako preprečila, da bi se procesi v povezavi s temi delčki odvili naprej. In to je tako čakalo, tako stanje je bilo videti do prihoda na statični Alfa žarek. Kar se je v povezavi s cepivom dogajalo je že zgoraj opisano, izvršili pa so se še BK postopki kot običajno. Najprej, ob prihodu na Alfa žarek, so se skozi BIOsistem starejše opazovane osebe spuščale zlate plasti in vmes, med njimi, plasti različnih barv. Ven iz BIOsistema se navzgor odstranjuje ogromno črnih pikic in črnine. To se je BK čistilo cepivo in še nekaj v povezavi z delovanjem cepiva, v BK smislu se je čistil še BIOsistem v celoti.

Videti je bilo dvojno delovanje BK mehanizma oziroma je bila, kot se je videlo, ena BIOtarča postavljena na BIOsistem kot celoto, druga pa na vneseno cepivo in z njim povezano dogajanje znotraj BIOsistema. Kajti videti je bilo, da se je omenjeno BK čistilo ločeno, a podobno. S tem, da je bilo BK delovanje na samo cepivo neprimerno bolj močno, kot na BIOsistem v celoti. V povezavi s tem je bilo videti bolj močno, gosto zlato barvo.

Ob opazovanju BK čiščenja BIOsistema cepljene osebe na splošno in v celoti, je bilo videti delovanje večbarvnih vrtincev po telesu, v vseh telesnih organih. Zatem tudi delovanje zlate barve. Navzgor preko Alfa žarka se je odstranilo precej črnine.

Od lokacije osebe X, kjer je tudi zelo svetlo, ko pogledam še to, je videti zlato povezavo do Alfa žarka, kjer se sedaj nahaja cepljena oseba, zlato povezavo do te osebe je bilo videti že prej, ko je bila oseba na poti. Zgoraj nad to lokacijo je BK mehanizem, ki je z zlato povezavo povezan s tistim na lokaciji – BK poligonu osebe X. Zlata povezava poteka od BK poligona osebe X tudi do bližnje osebe, ki je opazovano osebo spremljala na cepljenje, zlata povezava pa je tudi med tema dvema bližnjima osebama.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.

Dodatek

Iz opravljenih meritev lahko vidimo, kako zelo je cepivo škodljivo, če ni BK obdelano po metodi S-Alfa in kaj lahko nastane, če je.