Opazovanje s SGBKD pri uporabnici BK, med vzdrževanjem Alfa žarkov oz. uporabo BK metod …

13. oktober 2020

Pri uporabnici BK (BioKibernetike) sem opazovala dogajanje ob uporabi BK metod v Alfa žarku ter hkrati pogledala še BK delovanje v povezavi z njenimi najbližjimi, ko je vzdrževala sistem S-Alfa, za kar me je prosila. Z opazovanjem s SGBKD sem začela ob 11.28 uri, pa tudi že malo pred tem sem na hitro pomislila na njeno situacijo.

Vidi se močna zlata povezava med BK uporabnico in zakonskim partnerjem in pri tej njeni najbližji osebi se vidi, da BK dobro deluje, da se kar dosti črnine očisti stran. Nato sem pomislila še na njene ostale najbližje osebe. Pa je bilo videti, da pri eni mlajši mladoletni osebi postopki BK tudi dobro delujejo, kar nekaj svetlobe je v BIOsistemu, bolj v predelu prsi se tako vidi, v primerjavi z ostalimi. Ostali BIOsistemi so temni, v povezavi z njimi pa se počisti bolj tista groba črnina, ki je tik okoli BIOsistema posameznika, morda tudi, da ni takega škodljivega vpliva (prenosa škodljivih BIOenergij in BIOparazitov) na osebo, ki je uporabnica BK. Za kaj več bi morali pa sami delati, uporabljati Alfa žarke in BK metode, kot izgleda …

V tem trenutku, ko gledam, se vidi, da potekajo tudi zlate povezave od uporabnice BK do njenih najbližjih oseb. So pa le-te bolj šibke, bolj svetlo zlate, v primerjavi z drugimi zlatimi povezavami, ki potekajo od BK poligona osebe X in preko uporabnice BK oziroma Alfa žarka, ki ga uporablja, do njenih bližnjih. Istočasno delujeta dva BK mehanizma oz. delujeta vzporedno. To kar dela uporabnica BK sama je bolj šibko, tisto kar pa prihaja s strani osebe X pa je zelo močno, tudi vidi se kot zelo močno zlato.

Torej črnina pri teh najbližjih osebah se čisti bolj tista, ki se nabira okoli njihovih BIOsistemov.

Lokacija pri opazovani BK uporabnici iz vidika SGBKD: en Alfa žarek je zelo močno svetel in na najvišjem nivoju L384, očitno ta z osem kotnimi piramidami, ki ga ima uporabnica BK v uporabi, ostali, ki pa so z njim povezani, pa so prav tako zlati, ampak niso tako močno zlati kot ta.

Druga lokacija, ki je povezana z eno najbližjo osebo od BK uporabnice: pomislim na to lokacijo v povezavi z eno osebo in tam je videti, da so Alfa žarki svetli, ampak je razlika, ko primerjam s tem, ki ga ima uporabnica BK v uporabi. Ta je zelo močno svetel, pri ostalih je nekako drugače, so na L384, ampak niso tako močno svetli oziroma so morda vsebinsko malo bolj šibki, drugačni.

Od BK poligona osebe X gre tudi direktna zlata povezava do teh Alfa žarkov na drugi lokaciji, ki je v povezavi z najbližjo osebo uporabnice BK.

17. november 2020

Okoli poldneva me je poklicala oseba, ki redno uporablja BK metode in prosila, če lahko pogledam kako ji gre pri vzdrževanju Alfa žarkov, torej uporabi BK metod, predvsem ko uporablja metodo BIOtransfer ter kakšen je rezultat glede BK čiščenja hrane, kako izgleda iz vidika SGBKD.

Uporabnica BK mi je povedala, da je na Alfa žarek postavila osem kotne piramide in me takoj zatem poklicala. Že med najinim pogovorom sem pomislila na BK stanje na njeni lokaciji, posebej na dva Alfa žarka, tistega na katerem so bile piramide in drugega, v katerem je bila hrana, katero je imela namen BK čistiti.

V tistem, ko sem pomislila na njeno situacijo je bilo videti, da se tam ne dogaja nič, ni videti nekega posebnega BK dogajanja, da je nivo Alfa žarkov nizek oz. na nekako osnovnem nivoju ali v stanju mirovanja.

Potem sva prekinili s pogovorom, ker je uporabnica BK pričela z BK postopki, tudi za očiščenje in oplemenitenje hrane, jaz pa sem vmes opazovala s SGBKD, kar se je medtem dogajalo.

Opazovala sem od nekje 12.10 do 12.48 ure, ko sva se ponovno slišali, da sem ji povedala, kar je bilo videti.

Takoj, ko sem se usedla v domači Alfa žarek in pričela z opazovanjem se je videlo, da se je nivo Alfa žarkov postopno, a hitro zvišal do najvišjega nivoja L384. Prav tako je bilo videti, da je prihajala pomoč s strani osebe X, saj sta od lokacije - BK poligona osebe X do obeh opazovanih Alfa žarkov pri uporabnici BK, potekali zlati povezavi. Na BK poligonu osebe X je bilo tudi zelo svetlo.

Po zlati povezavi, ki poteka od BK poligona osebe X do Alfa žarka s piramidami, pri BK uporabnici, se znotraj nje nekaj svetlečega, zlatega pretaka. To potem potuje ob robu njenega Alfa žarka navzgor do BK mehanizma, ki je lociran nad Alfa žarkom, kjer so postavljene osem kotne piramide in to kot izgleda so kot nekakšne informacije, ki se potem preko tega BK mehanizma prenesejo navzdol po Alfa žarku. Vmes se vidi še s tem prepleteno delovanje zlatih plasti, ki so se ena za drugo spuščale od zgoraj navzdol in preko BIOsistema uporabnice BK. Izgledalo je, kot da bi »prebrale« njen BIOsistem. In potem je šla ta pretočna zlata barva-svetloba naprej po zlati povezavi, ki je potekala med obema opazovanima Alfa žarkoma. In nato ob robu tega drugega Alfa žarka navzgor, spet do BK mehanizma, preko katerega se je spustila navzdol po Alfa žarku, do hrane… v katero so se te BIOenergije postopoma vnesle, so pa tudi usklajene ali prilagojene na BIOsistem uporabnice BK, od katere je hrana.

Na koncu je bila hrana videti močno zlata, nekje so bile znotraj tudi zlate pikice oz. zlat vzorček.

Je bilo pa še nekaj dodatnega za videti, kar se samega postopka BIOtransfer tiče, ko sem se osredotočila na opazovanje tega. Predhodno, ko sem pri komu to opazovala se je videlo, da pri uporabnikih BK gre, ampak se postopek ne izvrši do konca, se nekje ustavi. Za razliko od tega kar se vidi, ko se vrši BIOtransfer, ko ta postopek sproži oseba X. V tem primeru je videti, da vse steče gladko, tekoče se prenesejo ali črne kepice ali črne pikice navzgor po Alfa žarku, skozi zlate plasti in naprej do konca, do baze za nadaljnjo reinkarnacijo, kjer se potem še razvrščajo naprej. Pri osebi X postopek za BIOtransfer gladko steče, ker je za to vrhunsko usposobljena in tudi Alfa žarki so ves čas postopka na najvišjem nivoju L384, tako kot morajo biti, da se postopek za BIOtransfer lahko izvrši.

Pri BK uporabnici oz. tudi ostalih uporabnikih (kar sem pogledala), pa ne gre vse do konca, ampak se ustavi na določeni ravni, se izvrši le delno, in to je povezano kot prvo z našo nezadostno usposobljenostjo, to je bilo tudi tokrat videti, ta raven (znotraj Alfa žarka) do katere gre glede na usposobljenost, glede na to do kolikšne mere je oseba usposobljena za izvršitev BT. Nekateri so že malo bolj, nekateri manj usposobljeni. Kot drugo, pa morajo biti Alfa žarki skozi katere se postopek BT vrši ves čas na najvišjem nivoju L384. To pa pri nas BK uporabnikih Alfa žarki dosegajo (jih lahko spravimo na ta nivo) ali pa tudi ne dosegajo, odvisno.

Bom ob priliki to BK dogajanje še opazovala in še kaj napisala.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.