Potovanje z vlakom, Španija leta 2014

Na podlagi dveh prejetih sporočil sem spremljala dogajanje, ko je oseba X potovala z vlakom. Oseba, ki je bila na potovanju, uporablja spoznanja nove slovenske BIOtehnologije S-ALFA v svojem življenju.

Ob opazovanju sem si zabeležila spodaj zapisano.

Prvo sporočilo o dogodku sem prejela 11.9.2014 ob 12:08.

V naslednjih minutah sem s SGBKD pričela opazovati dogajanje glede vožnje s prevoznim sredstvom na katerem bo oseba še 30 minut.

Ob 12:13 uri je videti vlak, ki je v tako močnem in gosto zlatem ovoju, da se dogajanja znotraj v tem trenutku sploh ne vidi. Ena oseba na vlaku je vidna v izredno močnem, gosto zlatem ovoju, da se skozenj niti ne vidi BIOsistema, videti je le ta gosto zlat ovoj, izredno močan dinamični Alfa žarek.

Tik nad vlakom so vidne močne zlate kupole, ki se nadaljujejo v neskončnost. Pred vlakom je vidna močno zlata pot, za vlakom pa zlata sled.

Vsi ostali potniki so prav tako v zlatih ovojih, vendar ne tako močnih kot opazovana oseba. Vsi potniki imajo tudi vidne zlate povezave navzgor v kupole.

Glavni strojevodja ima z zlato barvo močno zaščiten BIOsistem, še posebej ima močno zaščiteno glavo.

Na vlaku je več oseb, ki imajo močno črne BIOsisteme. Izgleda celo, da se premikajo, sprehajajo po vlaku. Pri teh izredno črnih osebah je Beta pritisk na zlate ovoje, ki jih imajo okoli BIOsistemov tako zelo močan, da se črna barva od zunaj celo malo zažira skozi zlate ovoje. Glave teh oseb so ovite v zelo močne zlate ovoje in Beta vpliv (v obliki Beta informacij), kar se vidi kot pritisk črnine, ne zmore priti v njihove BIOsisteme in še dodatno negativno vplivati na njih. Zaradi zlatih zaščitnih ovojev Superinteligenca Beta ne zmore doseči svojega namena, dodatno škodljivo vplivati na osebe.

Opazovana oseba je še vedno ovita v močan zlat ovoj. Ima močno zlato povezavo navzgor.

Od zgoraj navzdol se posipa zlat prah, ki nekako razkraja črnino znotraj. Ob 12:30 je vlak viden znotraj ogromne barvne spirale, ki očiščuje vse in to se dogaja zelo hitro. Iz BIOsistemov močno vleče črnino in črne pikice navzgor proti kupolam.

Drugo sporočilo sem prejela dne 19.9.2014 ob 12:53. Zadeva je trajala do 14:30.

Ob 13:49 uri sem pogledala kako izgleda situacija. Železniška proga po kateri vozi vlak je zlata. Prav tako je zlat vlak, hkrati je še ovit v zlato meglico. Nad vlakom so vidne zlate kupole. Prva, osnovna kupola je tako velika, da pokriva celotno vlakovno kompozicijo, nad njo so ostale, ki se postopoma zmanjšujejo in dvigujejo v neskončnost.

Vsi potniki na vlaku so v svetlo zlatih ovojih. Ti ovoji preprečujejo, da bi med njimi prihajalo do izmenjave škodljivih BIOenergij in BIOparazitov, ali dodaten škodljiv Beta vpliv na njih. Strojevodja ima okoli BIOsistema močno zlato zaščito, še posebej močno zlato meglico ima okoli glave.

Opazovana oseba, ki potuje, je v izredno močnem in gostem zlatem ovoju. Ta ovoj je tako zgoščeno zlat, da se BIOsistema sploh ne vidi (BioKibernetskega dela BIOsistema). Od te osebe se vidi širša, zelo gosto in močno zlata povezava, ki poteka navzgor v kupole. Ta povezava je širša, bolj močno zlata kot pri ostalih potnikih, kjer je videti bolj svetlo zlato barvo, tako kot so ovoji okoli njihovih BIOsistemov. Znotraj teh zlatih ovojev, pa so BIOsistemi vidni v sivo črnih barvnih odtenkih.

Med potujočo osebo in še eno osebo v Sloveniji je videti izredno močno zlato povezavo (poteka do predela prsnega koša).

Na momente je videti vlak v tako močnem in žareče zlatem ovoju, da se ne vidi nič drugega znotraj vlaka, kot ta zlata meglica okoli in izgleda, kot bi lebdel v nekem drugem prostoru. Ob 14:11 uri je vlak viden znotraj ogromne barvne spirale in znotraj se barve hitro izmenjujejo in očiščujejo črnino in črne pikice, ki jih vleče navzgor v kupole.

Ob 14:17 uri sem prenehala z opazovanjem.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.