Beta vpliv na produktivnost

20. maj 2020, SGBKD na podlagi predloga (izražene želje) dveh oseb

Ob 8.10 uri sem, na podlagi predloga, pomislila na dve osebi, ki sta se javili in s SGBKD pogledala, kaj osebi ovira, da ne napišeta npr. poročila o osebni izkušnji ob vzdrževanju sistema S-ALFA s strani osebe X.

Pomislila sem na vsako osebo posebej, pa je bilo pri obeh videti enako BK sliko, pri drugi pa še malo več.

Pokazalo mi je, da do obeh oseb prihaja črna povezava, tak črn pas približno 15 cm širine, poševno navzdol do glave, kjer je videti, da se ta črnina močno ovija okoli glave (v ozkem pasu do nekaj cm širine) in celo razliva navzdol, okoli celega BIOsistema. Prav v BIOsistem (če pomislim na fizični del) ne more, ker je okoli obroba zlate barve (neka BK zaščita), po drugi strani gre pa vseeno za ogromen pritisk črnine na BIOsistem oz. na neko »telesno raven« BIOsistema, kjer je videti, da ta črnina povzroča velik pritisk na osebo. Izgleda, kot da bi ta črnina BIOsistem, osebo ukleščila, kot bi jo stiskala na nekem nivoju. Ta črnina je svetleča, zelo močna in pretočna. To od nekje prihaja in vidi se, da je namerno povzročeno …

Pri drugi osebi je bilo videti še eno dodatno, krajšo črno povezavo (tudi od 10-15 cm široko), ki poteka v vodoravni smeri do osebe. Drugega konca pa ni bilo videti. Lahko, da to prihaja od katere bližnje, domače osebe, morda koga moti, ima odklonilen odnos do tega s čimer se opazovana oseba ukvarja in gre za negativno vplivanje na osebo. Vidi se ta temen vpliv, iz nekih razlogov, ni pa ta črna barva svetleča in niti ne gre za namerno povzročanje, kot takrat kadar se vidi črnino, ki prihaja poševno navzdol. Ta temen vpliv ni primerljiv z zgoraj opisano črnino, glede moči delovanja, sigurno pa se tudi pozna (je moteč v nekem pogledu).

Ko pa pomislim še na situacijo, ko osebi uporabita Alfa žarek v času, ko oseba X vzdržuje sistem S-Alfa, sproži BK postopke in ko gledam kaj se ob tem zgodi, pa je videti, da ta Alfa žarek v katerem se vsaka oseba posebej nahaja, to črnino, ki se razliva okoli BIOsistemov, širše odrine, odmakne stran od osebe. Čeprav se ta močna in svetleča črnina še naprej razliva, zdaj pač po zunanjem robu Alfa žarka, navzgor in navzdol in še vedno neprenehoma doteka v smeri proti vsaki osebi. Ampak v tej situaciji, ko je okoli močan Alfa žarek, ki je odrinil črnino stran, bi pa osebi lažje ali lahko naredili kar sta si zadali, v tem primeru opisali osebno izkušnjo ob delovanju BK postopkov.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.