Vabilo na dan odprtih vrat Društva za duhovno prenovo - S33

Vabljeni na dan odprtih vrat Društva za duhovno prenovo - S33, ki bo 07.06.2024 v krajevni skupnosti Regrča vas pri Novem mestu

Na dnevu odprtih vrat bomo predstavili osnove nove slovenske BIOtehnologije S-Alfa, metode uporabe Alfa življenjskih žarkov (pozitivnih energetskih točk), dosedanja spoznanja na področju in kako lahko praktično uporabimo metode zase in za svoje bližnje z namenom ohranjanja ali izboljšanja zdravja, duševnega ravnotežja, uravnoteženega razvoja otrok, prečiščenje in oplemenitenje vsega kar zaužijemo ali damo na telo in več. Na lokaciji srečanja je urejena zdravilna točka in kdor bo želel, bo lahko tudi praktično preizkusil uporabo življenjskega žarka.

Dobimo se v petek, 07.06.2024, s pričetkom ob 18.00, v Domu KS Regrča vas, Regrča vas 101, Novo mesto.

Vabljeni vsi, vstop je prost.

Osnova spoznanj nove slovenske BIOtehnologije S-Alfa je, da obstajata dva tipa žarkov in sicer Alfa in Beta. Žarek je medij za delovanje inteligence, v tem primeru Alfa in Beta inteligence, nad obema pa deluje super inteligenca, ki jo poimenujemo S-Alfa.

Alfa žarek deluje zdravilno in podpira življenje, Beta žarek pa deluje v smeri propadanja in razgradnje in ga zato lahko poimenujemo »smrtni žarek«. Tako lahko rečemo, da obstajata življenjski in smrtni žarek. Poimenovanje nakazuje na smer delovanja in dolgoročne posledice delovanja enega ali drugega tipa žarka.

Oba tipa žarkov se nahajata na Zemlji v mreži, ki je fizično locirana na zemlji in se da izračunati zemljepisno širino in višino vsakega žarka. Mreža se je, verjetno skozi zgodovino, deformirala in sicer na škodo življenjskih žarkov. Ti so se kot posledica jačanja Beta žarkov in trošenja Alfa žarkov (predvidevamo, da predvsem zaradi vpliva slabih oblik) izklopili.

Z uporabo metod BIOkibernetike je možno vse to izmeriti, možna pa je tudi sanacija življenjskih žarkov, vendar z izjemno zahtevnimi postopki, saj mora biti oseba usposobljena do te mere, da lahko vzpostavi telepatsko povezavo s super inteligenco S-Alfa in sproži postopke aktivacije. Vsak človek ima namreč preko svojih možganov stik s S-Alfa super inteligenco, vendar pa je razlika ali je bolj pod vplivom Beta ali Alfa inteligence, ki se navzven kaže v dejanjih in odločitvah osebe, posledično pa v rezultatih, ki so lahko v podporo življenju ali v propadanju. Prav tako je močnejši stik oz. vpliv Alfa inteligence na osebo večinoma v korelaciji z močnejšim stikom osebe s S-Alfa inteligenco. Dober primer delovanja Alfa žarkov je primer podjetja, kjer so bili v vseh prostorih zaposlenih izklopljeni smrtni, Beta žarki in aktivirani Alfa žarki v mreži. Bolniške odsotnosti zaposlenih so po tem drastično padle in trend je bilo mogoče spremljati več let (podatki so na voljo).

Razlika je, če stvari počnemo na življenjskih ali na smrtnih žarkih. Uporaba metod BIOtehnologije S-Alfa omogoča med drugim ureditev operacijskih dvoran. Osebe, ki so bile operirane v takšnih dvoranah, so poročale, da so bili kirurgi redno presenečeni nad tem, kako gladko so izvedli operacijo in kako brez zapletov. Mamice, ki so rodile na življenjskem žarku, so poročale, kako je bil porod lažji in bolj miren. Otroci, ki so pisali izpit na življenjskem žarku, so poročali, da so imeli bistveno manj motenj kot drugače.

V letih raziskav so nastale tudi BIOšablone, ki so pomagalo, pri stiku s S-Alfa inteligenco.

Na dnevu odprtih vrat bomo tudi pokazali, kako se uporabi Alfa življenjski žarek ter BIOšablone A4 ali manjšega formata, v katerih so vpisane makro kode in z uporabo katerih si regeneriramo telo in psiho. Njihova uporaba je izredno preprosta in enostavna. S pomočjo BIOšablone za velikost žarka (VŽ), si aktiviramo dinamični življenjski žarek, preštejemo od 1 do 133 in nazaj in se tako očistimo škodljivih bioenergij. Uporabimo lahko tudi druge BIOšablone in metode ter tako dobimo še večji izkoristek. Šablon se kopirati ne da, saj potem nimajo več vpisanih makro kod in ne delujejo!!! Prečistimo in oplemenitimo lahko tudi vso hrano, pijačo, zdravila, kreme, kozmetiko, oblačila, pralne praške, pesticide, gnojila itd., saj je vse namreč zelo škodljivo in nam poškoduje telo in psiho.

Več informacij o novi BIOtehnologiji S-Alfa najdete na spletni strani društva www.drustvo-s33.org in na in na spletni strani www.ati-e-import.si.

TERMIN DOGODKA

Lokacija dogodka: Novo mesto, Dom KS Regrča vas, Regrča vas 101, Novo mesto
Datum: 07. 06. 2024
Čas dogodka: od 18.00 do 20.00

KONTAKTNA OSEBA ZA DOGODEK

Darko Zupančič
031 539 026
darkozupancic@gmail.com